thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied
Afwijkende e-mail afzender instellen (berichtsjabloon)

Je kunt per berichtsjabloon een afwijkend E-mailadres afzender instellen. Bijvoorbeeld het afzenderadres 'verkoopbinnendienst@bedrijf.nl' bij de berichtsjabloon van de 'Verkoopofferte'. Ook kun je per berichtsjabloon instellen dat Profit het e-mailadres (werk) van de versturende gebruiker als afzender meezendt.

E-mailberichten die je verstuurt via Profit, worden verzonden via de Profit e-mailserver en niet via het lokale e-mailprogramma. Het bericht krijgt automatisch als afzender het e-mailadres dat is ingevuld in de E-mailinstellingen in de omgevingseigenschappen. De instellingen voor de afzender in de berichtsjabloon hebben voorrang boven het algemene e-mailadres van de afzender in de omgevingseigenschappen en boven het (afwijkende) algemene e-mailadres afzender in de administratie-eigenschappen.

Voor het e-mailen van de loonstroken en jaaropgaven kun je een afwijkend e-mailadres vastleggen in de eigenschappen van de werkgever.

Als je in de berichtsjabloon Verstuurder bericht als afzender instelt, dan gebruikt Profit het adres bij E-mailadres afzender niet. De verstuurder moet een gebruiker zijn (niet een systeemgebruiker), zodat het e-mailadres van de gebruiker gebruikt kan worden.

Let op:

Als je de e-mailserver van AFAS Online gebruikt, moet het domein van het afwijkende e-mailadres opgenomen zijn in het SPF-record. Vraag dit na bij je eigen systeembeheerder.

Afwijkend e-mailadres afzender instellen per berichtsjabloon:

 1. Ga naar: Algemeen / Beheer / Bericht / Berichtsjabloon.
 2. Open de eigenschappen van het berichtsjabloon.
 3. Ga naar het tabblad E-mail en dubbelklik op de gewenste taal.
 4. Vul het veld E-mailadres als Profit dit moet gebruiken in e-mailberichten volgens deze berichtsjabloon. Bijvoorbeeld 'verkoopbinnendienst@bedrijf.nl'.
 5. Vink E-mailadres en naam ingelogde gebruiker als afzender gebruiken aan als Profit het werk e-mailadres van de verzendende gebruiker moet vermelden in het e-mailbericht.

  Als je dit veld hebt aangevinkt, geldt het volgende:

  • Bij de gebruiker moet de werk e-mail gevuld zijn! Controleer dit via CRM / Organisatie/persoon / Organisatie/persoon. Open de eigenschappen van de persoon/gebruiker. Ga naar het tabblad Communicatie en controleer of het werk e-mail gevuld is. Als dit niet het geval is, vul het adres dan alsnog.
  • Profit zal het veld E-mailadres in dit scherm niet gebruiken.
  • Profit zal de roepnaam van de afzender gebruiken (in plaats van de voornaam). Als de roepnaam niet bekend is, wordt de voornaam gebruikt.
 6. Klik op: OK.
 7. Als het om een nieuwe berichtsjabloon gaat dat je standaard wilt gebruiken, koppel je deze nu op de juiste plek.
 8. Controleer eventueel via de Output-actie welke afzender gebruikt wordt. Dit kan bijvoorbeeld via massaal afwijkend verstrekken via e-mail waarbij je vervolgens het e-mailvoorbeeld raadpleegt.

Direct naar

 1. Berichtsjabloon
 2. E-mailen van rapporten autoriseren
 3. E-mailserver en afzender instellen
 4. E-factuur inrichten
 5. E-mailen en afdrukken bij relaties inrichten
 6. Berichtsjabloon toevoegen
 7. Extra velden (tags) in berichtsjabloon gebruiken
 8. Afwijkende afzender per berichtsjabloon instellen
 9. Standaardnaam bijlage wijzigen
 10. Berichtsjabloon koppelen
 11. E-mail_Berichtsjabloon met subsjabloon
 12. Berichtsjabloon gebruiken, bijvoorbeeld via massaal verstrekken van facturen

Process

Bericht

Work area

Algemeen