thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied
Vaste en eigen bijlagen bij berichtsjabloon

Dit onderwerp heeft betrekking op de vaste bijlagen die worden meegestuurd met een e-mailbericht.

Inhoud

Bijlagenaam wijzigen van vaste bijlagen

Veel e-mailberichten hebben een vaste bijlage. Bij een bericht met een factuur is de bijlage bijvoorbeeld een PDF. Bij het berichtsjabloon zie je welke bijlage wordt meegestuurd. Je kunt deze niet wijzigen of verwijderen, wel kun je de bijlagenaam wijzigen.

Bestandsnaam bijlage wijzigen in berichtsjabloon:

 1. Ga naar: Algemeen / Beheer / Bericht / Berichtsjabloon.
 2. Open de eigenschappen van het berichtsjabloon.
 3. Ga naar het tabblad E-mail en open de gewenste taal.
 4. Ga naar het tabblad: Bijlage.

  Je ziet de bijlagen die standaard worden meegestuurd, zoals PDF-, XML- en UBL-bijlagen.

 5. Open de gewenste regel.
 6. Vink Afwijkende bestandsnaam aan en vul de nieuwe naam in. Via Invoegen veld kun je velden uit de gegevensverzameling toevoegen, zoals de bedrijfsnaam van de ontvanger.
 7. Sla de wijzigingen op.
Vaste bijlage toevoegen

Een berichtsjabloon kan nu vaste bijlagen bevatten, zoals algemene voorwaarden, garantiebepalingen, service level agreement, etc. Bij het e-mailen van bijvoorbeeld digitale facturen worden de bijlagen automatisch meegestuurd.

Bestandsnaam bijlage wijzigen in berichtsjabloon:

 1. Ga naar: Algemeen / Beheer / Bericht / Berichtsjabloon.
 2. Open de eigenschappen van het berichtsjabloon.
 3. Ga naar het tabblad E-mail en open de gewenste taal.
 4. Ga naar het tabblad: Bijlage.
 5. Voeg de vaste bijlagen toe.

Direct naar

 1. Berichtsjabloon
 2. E-mailen van rapporten autoriseren
 3. E-mailserver en afzender instellen
 4. E-factuur inrichten
 5. E-mailen en afdrukken bij relaties inrichten
 6. Berichtsjabloon toevoegen
 7. Extra velden (tags) in berichtsjabloon gebruiken
 8. Afwijkende afzender per berichtsjabloon instellen
 9. Standaardnaam bijlage wijzigen
 10. Berichtsjabloon koppelen
 11. E-mail_Berichtsjabloon met subsjabloon
 12. Berichtsjabloon gebruiken, bijvoorbeeld via massaal verstrekken van facturen

Process

Bericht

Work area

Algemeen