Ouderdomsanalyse raadplegen

In de ouderdomsanalyse worden de openstaande posten ingedeeld op ouderdom. De ouderdom van een openstaande post is het aantal dagen tussen de peildatum en de factuurdatum. In de rapporten kun je ook het aantal dagen tussen de vervaldatum en de peildatum als uitgangspunt gebruiken.

Deze beschrijving geldt voor zowel debiteuren als crediteuren.

Let op:

De kolomnamen/-omschrijvingen houden niet automatisch rekening met de ouderdomsgrenzen die je hebt ingesteld in de financiele instellingen. Als je de grenzen wijzigt, dan moet je zelf deze kolomomschrijvingen in de gegevensverzameling van de output (weergave, rapport of analyse) wijzigen.

Weergave raadplegen:

 1. Ga naar: Financieel / Debiteur / Overzicht / Ouderdomsanalyse (of Financieel / Crediteur / Overzicht / Ouderdomsanalyse).

  Je ziet een weergave met debiteuren (of crediteuren) met openstaande posten. Het totaalbedrag per debiteur staat in de kolom Openstaand saldo incl. btw. In de volgende kolommen is dit saldo uitgesplitst op basis van ouderdom.

 2. Als je de onderliggende facturen wilt raadplegen, selecteer je eerst de debiteur. Klik daarna op Bijbehorende facturen.

  Profit toont een weergave met alle facturen waaruit het saldo is opgebouwd. Via de eigenschappen van de factuur kun je meer gegevens over de factuur raadplegen.

 3. Vanuit de saldilijst kun je ook de eigenschappen van de geselecteerde debiteur of crediteur opvragen met een actie.

Rapport raadplegen:

 1. Ga naar: Financieel / Uitvoer / Rapport.
 2. Open het rapport:
  • Ouderdomsanalyse debiteuren (of Ouderdomsanalyse crediteuren)

   Per debiteur (of crediteur) wordt het saldo van de openstaande posten getoond, uitgesplitst naar ouderdom.

  • Gedetailleerde ouderdomsanalyse debiteuren (of Gedetailleerde ouderdomsanalyse crediteuren)

   Per debiteur (of crediteur) worden alle  openstaande posten getoond, uitgesplitst naar ouderdom.

 3. Vul het selectievenster in:
  • Met de peildatum bepaalt Profit de openstaande postenlijst op de gekozen datum. Het openstaande bedrag wordt in kolommen uitgesplitst op basis van ouderdom.

   Je kunt een afwijkende peildatum instellen door Peildatum gebruiken aan te vinken.

  • Bepaal hoe de ouderdom berekend moet worden. De ouderdom is het aantal dagen dat is verstreken sinds de factuurdatum of de vervaldatum.
 4. Klik op: Voltooien.

Ouderdomsanalyse raadplegen:

 1. Ga naar: Financieel / Uitvoer / Analyse.
 2. Open de analyse:
  • Ouderdomsanalyse debiteuren (of Ouderdomsanalyse crediteuren)
  • Ouderdomsanalyse debiteuren op peildatum
   Op basis van de opgegeven peildatum verdeelt Profit de openstaande posten op de betreffende datum over de ouderdomsgrenzen.

   De grenzen hebben een vaste omschrijving (<grens 1, Grens 1 en 2, etc.) om te voorkomen dat de velden automatisch verdwijnen uit de draaitabellen. Je kunt de omschrijving van deze kopjes aanpassen in een kopie van de standaardanalyse.

 3. Klik op: Voltooien.

Direct naar

 1. Debiteurenbewaking
 2. Status debiteurenbewaking' instellen of raadplegen
 3. Betalingsgedrag raadplegen
 4. Kredietlimiet instellen of raadplegen
 5. Openstaande posten raadplegen
 6. Openstaande posten debiteur met G-rekening
 7. Saldilijst raadplegen
 8. Ouderdomsanalyse raadplegen
 9. Dossieritem vastleggen
 10. Facturen raadplegen
 11. Debiteurenkaart raadplegen
 12. Financiële omzet per debiteur raadplegen
 13. Historisch overzicht debiteuren