thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

InSite kopiëren

De beheerder van de klantportal kan een extra InSite-URL aanvragen via Klantportal. Vervolgens kopieer je InSite en koppel je de nieuwe URL.

Je kunt eventueel de ene site benaderbaar maken via single sign-on en de andere via 2-factorauthenticatie. Dit regel je op de AFAS Online portal.

Let op:

De site wordt gekopieerd en krijgt een eigen menustructuur, site-instellingen en thema. Deze zijn na het kopiëren hetzelfde als bij de oude site. Als je in de nieuwe site wijzigen doorvoert in menustructuur, site-instellingen en thema, worden deze niet in de oude site doorgevoerd. Deze onderdelen gelden dus per site.

Bij het kopiëren van de site worden de pagina's niet gekopieerd; beide sites gebruiken dus dezelfde pagina's. Als je op de ene site een pagina wijzigt, zal deze pagina ook te zien zijn op de andere site.

Je kunt wel zorgen dat pagina's van een bepaalde type pagina slechts op één site gebruikt worden. Je kunt in de eigenschappen van de site namelijk bepaalde typen pagina aan- of uitvinken.

Nieuwe URL aanvragen:

 1. Lees de informatie in het artikel InSite publiceren/koppelen.
 2. Ga naar: klant.afas.nl
 3. Klik op: Mijn gegevens / Abonnementen / Mijn abonnement.
 4. Klik op: Mijn abonnement.
 5. Klik op de juiste abonnementsregel.

  Onder Domein- of pad aanvraag kun je een aanvraag doen voor een extra virtueel pad voor InSite (zie afbeelding).

 6. Geef aan voor welke type omgeving je een extra InSite wilt aanvragen (productieomgeving, testomgeving, of Accept).
 7. Geef bij Virtueel pad aan welk pad er aangemaakt moet worden. Wil je bijvoorbeeld de URL 12345.afasinsite/uitzendkracht? Vul in het veld dan uitzendkracht in.

Insite kopiëren:

 1. Ga naar: Algemeen / In & OutSite / Site.
 2. Selecteer de site en klik op de actie Kopiëren.
 3. Open de eigenschappen van de nieuwe site en selecteer de URL.
 4. Vink Website publiceren als 'onder constructie' aan als je wilt dat een bezoeker die nu inlogt op de site de melding krijgt dat de site onder constructie is.
 5. Als je op OK klikt, wordt de site gepubliceerd en is deze voor iedereen bereikbaar.

Direct naar

 1. InSite inrichten
 2. Ondersteunde browsers
 3. InSite publiceren/koppelen
 4. InSite kopiëren
 5. InSite publiceren in een andere taal
 6. InSite Hoofdsite instellen
 7. Autorisatie InSite
 8. Inlogpagina aanpassen
 9. Menu van de site
 10. Site functionaliteit inrichten
 11. Documentmanagement
 12. Invulformulier inrichten InSite & OutSite
 13. Profielen

Process

Beheerder

Work area

InSite/OutSite