thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

InSite publiceren/koppelen

Als het publiceren van een site voltooid is, kan deze door bezoekers geopend worden.

Inhoud

URL's van InSite-sites

In deze voorbeelden is '12345' het deelnemersnummer. Als de gebruikerscode bijvoorbeeld 12345.BKR is, dan is het deelnemersnummer 12345.

https://12345.afasinsite.nl

Productie-omgeving

Heb je meerdere productie-omgevingen waarop je Insite gebruikt, dan kun je naast https://12345.afasinsite.nl een extra URL aanvragen, bijvoorbeeld https://12345.afasinsite.nl/bedrijf2.

Hiervoor kun je een aanvraag insturen via de AFAS Klantportal.

https://12345.insitetest.afas.online

Testomgeving

Deze URL wordt automatisch aangemaakt als je een testomgeving aanvraagt.

Heb je meerdere testomgevingen waarop je Insite gebruikt, dan kun je een extra URL aanvragen, bijvoorbeeld https://12345.insitetest.afas.online/bedrijf2.

Hiervoor kun je een aanvraag insturen via de AFAS Klantportal.

https://12345.insiteaccept.afas.online

Accept-omgeving

Alleen voor AFAS Accept-klanten.

Het is niet mogelijk om een site te exporteren en te importeren in een andere omgeving.

Let op:

Bij het aanvragen van een testomgeving is standaard één test-InSite beschikbaar. Het publiceren werkt op dezelfde manier en lees je hieronder.

Je kunt zelf extra URL's aanvragen via de AFAS Klantportal.

Site publiceren

Als het publiceren van een site voltooid is, kan deze door bezoekers geopend worden.

Site publiceren:

 1. Open Profit.
 2. Ga naar: Algemeen / In & OutSite / Site.
 3. Open de eigenschappen van de site.

  Je beschikt nog niet over een eigen site als bij het openen van de eigenschappen van de site de volgende melding verschijnt: Dit zijn standaard meegeleverde gegevens van Profit. Deze gegevens kun je niet zelf onderhouden, maar wordt onderhouden door de leverancier van Profit. wil je een kopie maken en deze aanpassen en onderhouden? 

  Als je deze melding krijgt klik je op Ja en ga je eerst een site toevoegen.

 4. Ga naar het tabblad: Publiceren.
 5. Selecteer bij Weblocatie de URL waarop de website beschikbaar is.

  Dit is de URL waarmee je gebruikers de site kunnen openen.

  Als je dit veld niet vult wordt de site niet gepubliceerd. Bij een nieuwe site betekent dit dat bezoekers niets zien als ze de URL intypen, bij een bestaande site betekent het dat wijzigingen niet meer worden doorgevoerd. Je moet dus altijd een weblocatie invullen als je wilt dat de site te benaderen is via een browser.

  Let op:

  Is er geen URL beschikbaar? Kijk dan of je de URL van een andere site kunt ontkoppelen. Dit kan ook een site in een andere omgeving van dezelfde licentie zijn. Open de eigenschappen van de site en selecteer Geen locatie bij Weblocatie.

 6. Vink Website publiceren als 'onder constructie' aan als je wilt dat een bezoeker die nu inlogt op de site de melding krijgt dat de site onder constructie is.
 7. Klik op: Voltooien.

  De site wordt volledig gepubliceerd, dit kan enige tijd in beslag nemen. Als de site live staat, zullen vervolgens alleen wijzigingen opnieuw worden gepubliceerd.

Direct naar

 1. InSite inrichten
 2. Ondersteunde browsers
 3. InSite publiceren/koppelen
 4. InSite kopiëren
 5. InSite publiceren in een andere taal
 6. InSite Hoofdsite instellen
 7. Autorisatie InSite
 8. Inlogpagina aanpassen
 9. Menu van de site
 10. Site functionaliteit inrichten
 11. Documentmanagement
 12. Invulformulier inrichten InSite & OutSite
 13. Profielen

Process

Beheerder

Work area

InSite/OutSite