thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Contactpersonen voor ordermanagement portal autoriseren

Je moet contactpersonen van de verkooprelaties autoriseren voor OutSite. Je kunt daarbij ook autorisatierollen toekennen, specifiek voor de ordermanagement portal.

De autorisatie bepaalt of een bezoeker kan inloggen en welke onderdelen van de site na het inloggen beschikbaar zijn. Een bezoeker kan inloggen op een site onder de volgende voorwaarden:

 • De bezoeker is vastgelegd als persoon in Profit.
 • Op het tabblad Portal toegang is toegang tot het afgeschermde deel van de portals toegestaan en er is een e-mailadres ingevuld.
 • De persoon heeft een wachtwoord (de persoon kan dit eventueel zelf aanmaken/wijzigen via de site).
 • De persoon heeft de juiste autorisatierollen. Een autorisatierol geeft toegang tot specifieke webpagina's.

Voor Ordermanagement moet de gebruiker de autorisatierol Beheerder klantportal hebben. Met deze autorisatierol kan de contactpersoon alle relevante ordermanagement onderdelen zoals de verkoopfacturen, verkooporders en pakbonnen raadplegen. Je kunt de autorisatierol raadplegen en wijzigen in de eigenschappen van de contactpersoon. Daar zie je ook de functionaliteit die bij deze autorisatierol hoort.

Zie ook:

Direct naar

 1. Ordermanagement in In- en OutSite inrichten
 2. OutSite inrichten
 3. Groepering Productgroep autoriseren
 4. Productgroepen toevoegen
 5. Artikelen toevoegen aan Productgroep (InSite & OutSite)
 6. Typen pagina's Ordermanagement activeren
 7. Sjablonen voor Ordermanagement in InSite & OutSite
 8. Menu-items voor Ordermanagement (orders, pakbonnen, facturen) aanmaken
 9. Klantkaart koppelen in verkooprelatieprofiel
 10. Contactpersonen van klant voor klantportal autoriseren
 11. Dossieritem op verkooporder in klantportal inrichten
 12. Inkooprelaties
 13. Verkooprelaties
 14. Inkoopoffertes
 15. Inkoopaanvragen
 16. Inkoopaanvraag via OCI-koppeling met inkooporder zonder XML inrichten
 17. Inkoopaanvraag via OCI met inkooporder via XML inrichten

Process

Klantportal

Work area

Ordermanagement