thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Valuta in projecten

In Profit Projecten kun je vreemde valuta gebruiken.

Dit moet je eerst inrichten.

Als je met dagkoersen werkt, bepaalt de datum van de mutatie de koers. Bovendien kun je verkooptarieven in vreemde valuta invoeren.

OHW is volledig in basisvaluta. De kostprijs en de intercompany kostprijs zijn ook altijd in basisvaluta.

Facturering met valuta vindt plaats volgens deze regels:

 • Bij het aanmaken van een nieuwe verkoopofferte/order/pakbon/factuur wordt de valutacode bepaald aan de hand van de debiteur en het project.
 • Is bij het project een valutacode ingevuld die ongelijk is aan de basisvaluta, dan wordt de valutacode overgenomen van het project. Anders wordt de valutacode overgenomen van de debiteur. (Voor facturering is de valuta die staat ingesteld bij het project leidend, als de factureringsmethode Per project is ingesteld).
 • Bij termijnfacturering bepaalt de termijn in welke valuta gefactureerd wordt.
 • Bij invoer van nacalculatie moet eerst de valuta gevuld worden en daarna de velden in vreemde valuta waarmee vervolgens de velden in basisvaluta worden berekend.

Inhoud

Project met valuta

Je kunt bij zowel de debiteur als bij een project vreemde valuta instellen. Deze kunnen afwijken. Bij het toevoegen van een verkoopofferte/verkooporder/pakbon of verkoopfactuur heeft de valutacode in het project voorrang. Pas als die leeg is, gebruikt Profit de valutacode van de debiteur.

Hiervoor moet de factureringsmethode voor Profit Projecten op Factureren per project zijn ingesteld.

Bij het invullen/wijzigen van valutacode of aanneemsom, wordt de aanneemsom in basisvaluta uitgerekend tegen de dagkoers op de systeemdatum.

Zie ook:

Termijnen met vreemde valuta

Bij termijnfacturering bepaalt de termijn in welke valuta gefactureerd wordt.

Als je termijnen in een bepaalde valuta factureert, dan wordt deze valuta ook naar de factuur overgenomen.

Let op:

De valutacode in de kop van het boekingsscherm Termijnen is de valuta uit het project en niet die uit de actuele regel. Hierbij is de valutacode van de actuele regel ook zichtbaar (maar niet wijzigbaar).

Zie ook:

Projectfactuur met valuta

Voeg de projectfactuur voor de debiteur met de vreemde valuta toe.

Pro_Valuta in projecten_Projectfactuur met valuta (90)

In de weergave zie je het bedrag in de regel in de vreemde valuta, welke vreemde valuta dat is en wat het bedrag in de basisvaluta is.

Direct naar

 1. Inrichting Projecten
 2. Basis stamgegevens inrichten in Profit
 3. Projecten instellingen inrichten
 4. Uren boeken en controles inrichten
 5. Geldigheidscombinaties
 6. Tarieven
 7. Voorcalculatie inrichten
 8. Nacalculatie inrichten
 9. Teams inrichten
 10. Projectstatus inrichten
 11. Projectprofielen inrichten
 12. Journalisering projectfacturen inrichten
 13. Projectfacturering instellen
 14. Conceptfacturering inrichten
 15. Projecten in InSite inrichten
 16. Projecten in OutSite inrichten

Process

Valuta

Work area

Projecten