thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Berekening velden Werkbegroting en Standopname (Bouw)

In deze pagina vind je de velden uit de werkbegroting en de standopname.

Nieuw in Profit 12

Bekijk wat er gewijzigd is in Profit 12 en 11:

Veldnamen gewijzigd in Profit 12

Wijzigingen in de velden van de werkbegroting per Profit 11

Nieuwe velden in de werkbegroting per Profit 11

Nieuwe velden in de standopname per Profit 11

Lees meer in de klantportal

Inhoud

Velden in de Werkbegroting

Dit zijn de velden in de werkbegroting, met toelichtingen, verdeeld naar gelang het betrekking heeft op wat is Begroot, Binnen inkoop, Buiten inkoop en Resultaat.

Nieuw in Profit 15

Begroot

 

Begroot origineel

Origineel ingelezen kostprijsbedrag

Begroot meer-/minderwerk

Ingelezen kostprijsbedrag meer-/minderwerk

Verschil begroot origineel actueel

Verschil tussen begroot origineel en begroot (actueel)

Begroot

Actueel kostprijsbedrag

 

 

Binnen inkoop

 

Toegestaan bedrag

KOSTEN: Begroot bedrag gebruikt in inkooporder

ARBEID: Begroot bedrag * % gereed

Opdracht

Bedrag van de gekoppelde inkooporders

Gereserveerd

Bedrag van de gekoppelde reserveringen

Resultaat inkoop

Toegestaan – Opdracht (*)
(oftewel: Toegestaan - gekoppelde Inkooporders)

Uitvoer resultaat (inkoop)

Verschil tussen bedrag inkooporder en ontvangst. En restant bedrag van handmatig afgehandelde inkooporders.

Uitvoer resultaat (besteed)

Verschil tussen bedrag inkooporder en bedrag inkoopfactuur.

Resultaat uitvoer (totaal)

Uitvoer resultaat (inkoop) + Uitvoer resultaat (besteed)

Besteed binnen inkoop

Alle kostprijsbedragen nacalculatieregels die toe te wijzen zijn aan een inkooporder via verplichting of confrontatie.

Nog te verwachten kosten binnen inkoop

(Profit 15)

Prognose einde werk kosten binnen inkoop - Besteed binnen inkoop.

Prognose einde werk kosten binnen inkoop

Opdracht + Reservering – Uitvoerresultaat (totaal)

 

* Lees meer over de berekening bij meerdere inkooporders in de bewakingscode

 

 

Buiten inkoop

 

Begroot buiten inkoop

KOSTEN: Begroot bedrag – Toegestaan

ARBEID: Begroot bedrag

Besteed buiten inkoop

Alle kostprijsbedrag nacalculatieregels die niet toe te wijzen zijn aan een inkooporder via verplichting of confrontatie.

Nog te besteden buiten inkoop

Begroot buiten inkoop – Besteed buiten inkoop

Prognose einde werk kosten buiten inkoop

Prognose einde werk kosten – Prognose einde werk kosten binnen inkoop

Bijgesteld bedrag*

Bijstelling van standopname

Kostprijs vrijgegeven

Kostprijsbedrag van vrijgegeven werkbegrotingsregels.

Besteed bedrag

Totaal kostprijsbedrag uit de nacalculatie

 

 

Resultaat

 

Prognose einde werk kosten (per Profit 12)

Begroot -/- Verwacht resultaat

Nog te verw. kosten (per Profit 12)

Begroot -/- Verwacht resultaat -/- Besteed

Verwacht resultaat*

KOSTEN:

Toegestaan + Kostprijs vrijgegeven - Bijstelling - Opdracht - Reservering + Uitvoerresultaat (totaal)

ARBEID:

((Begroot - Kostprijs vrijgegeven) * % Gereed) - Besteed bedrag - Bijstelling

Overig:

 • Het veld Verschil toegestaan / realisatie blijft leeg totdat je een standopname hebt vastgelegd.

  * Het veld Bijgesteld moeten je zien als kosten. Het veld telt dus negatief in op het verwachte resultaat.

Inkoop

 • Inkooporders tellen in in de velden in de werkbegroting, onder andere in het veld Opdracht. Hierdoor kun je het moment van handmatig afhandelen van de inkooporder als een aanpassing van het verwacht resultaat in de werkbegroting zien. Het Bedrag in inkoop wordt als volgt bepaald aan de hand van de status van de inkooporderregel:
  • Is de status Actief: regelbedrag
  • Status Deellevering: regelbedrag
  • Status Afgehandeld: (aantal geleverd x prijs per eenheid) - bedrag regelkorting
  • detailregel: 0

  Ook de andere functievelden in de werkbegroting waar gerekend wordt met inkooporderregels, worden als bovenstaande berekend.

 • Het veld Aantal ingekocht toont het aantal basiseenheden uit de koppelde inkooporderregels, en toont deze ook gesommeerd voor groeperingsregels.

  Aantal in te kopen laat het verschil zien tussen het bestaande veld Aantal en Aantal ingekocht en toont dit ook gesommeerd op de groeperingsregel.

Velden in de Standopname

Onderstaande velden vind je in standopname.

Veld

Bijzonderheden

% Gereed

% gereed van de laatste standopname

Begroot bedrag

Som van kostprijsbedrag van de voorcalculatieregels

Begroot aantal

Som van aantal van de voorcalculatieregels

Toegestaan bedrag

Arbeid: Begroot – vrijgegeven * % gereed.

Anders: Som van kostprijsbedrag van de voorcalculatieregels in een inkooporder.

Toegestaan aantal

Alleen bij type projectkosten arbeid anders leeg.

% gereed * begroot aantal

Besteed bedrag

Som van kostprijsbedrag nacalculatie

Besteed aantal

Alleen bij type projectkosten arbeid anders leeg.

Som van aantal nacalculatie

Bijstelling bedrag

= Bijstelling aantal * gemiddeld uurloon.

Als ‘Bijstelling aantal’ als eerst is gevuld, dan is veld ‘Bijstelling’ niet zichtbaar.

Bijstelling aantal

Als ‘Bijstelling bedrag’ als eerste is gevuld, dan is veld ‘Bijstelling aantal’ niet zichtbaar.

Alleen bij type projectkosten Arbeid.

Resultaat bedrag

= Begroot bedrag – besteed bedrag + bijstelling bedrag

Resultaat aantal

Alleen bij type projectkosten arbeid anders leeg.

= Begroot aantal – besteed aantal + bijstelling aantal

Gemiddeld uurloon

Gemiddelde van kostprijs van de voorcalculatieregels naar gewicht (op aantal).

Alleen bij bewakingscode van type arbeid. Anders 0.

Opdracht*

 

Resultaat inkoop*

 

Begroot (buiten inkoop)*

 

Besteed (buiten inkoop)*

 

Toegestaan (buiten inkoop)

Begroot (buiten inkoop) * % gereed

Nog te verwachten kosten (buiten inkoop)

Prognose kosten buiten inkoop - Besteed buiten inkoop

Dit is het enige veld dat gevuld kan worden in de boekingslay-out. Bij het vullen van dit veld, worden alle andere velden teruggerekend. Uiteindelijk wordt vanuit deze berekening het veld 'Bijgesteld bedrag' en/of '% Gereed' berekend en aangepast.

Bij het vullen van '% gereed' wordt het veld 'Nog te verwachten kosten' uitgerekend (alleen bij arbeid).

Bij het vullen van 'Bijgesteld bedrag' wordt het veld 'Nog te verwachten kosten' uitgerekend.

Bij het vullen van 'Nog te verwachten kosten' wordt het veld '% gereed' uitgerekend (alleen bij arbeid) en/of 'Bijgesteld bedrag' uitgerekend.

Het vullen van het % gereed bij het vullen van 'Nog te verwachten kosten', wordt alleen maar gedaan bij arbeid.

Wanneer '% gereed' gevuld is en niet 0 is, dan wordt '% gereed' berekend.

Wanneer 'Bijgesteld bedrag' gevuld is en niet 0 is en % gereed is niet gevuld of 0, dan wordt 'Bijgesteld bedrag' berekend.

Wanneer beide velden leeg zijn of 0 zijn, dan wordt '% gereed' berekend.

Het % gereed moet tussen de 0% en 100% zitten. Als bij het vullen van de nog te verwachten kosten het % gereed wordt uitgerekend en niet tussen de 0% en 100% zit, dan wordt het % gereed op 0% of 100% gezet en wordt het veld 'Bijgesteld bedrag' berekend zodat de berekening van de nog te verwachten kosten klopt.

Verder wordt nu het bijgesteld bedrag negatief meegerekend in het bestaande verwacht resultaat veld in plaats van positief.

Prognose kosten buiten inkoop

Begroot buiten inkoop + Kostprijs vrijgegeven - Verwacht resultaat buiten inkoop

Verwacht resultaat buiten inkoop

ARBEID: Begroot buiten inkoop * % gereed - Besteed buiten inkoop - Bijstelling + Kostprijs vrijgegeven

KOSTEN: - Bijstelling + Kostprijs vrijgegeven

*Dit veld wordt opgehaald uit de werkbegroting en wijzigt niet nadat de boekingslay-out is gestart.

Zie ook:

Direct naar

 1. Bouw
 2. Bouw inrichten
 3. Begrippen in de Bouw
 4. Betekenis van velden met berekeningen voor de Bouw
 5. Project toevoegen
 6. Calculatie / Werkbegroting voor de bouw
 7. Inkoop voor de bouw
 8. Kopersbegeleiding
 9. Nacalculatie boeken voor de bouw
 10. Projectbewaking met de werkbegroting
 11. Projectbewaking: Initiële werkbegroting vergelijken met meest actuele
 12. Projectbewaking: Standopname
 13. Projectbewaking: Projectprognose
 14. Facturering (Bouw)
 15. Facturering via Meetstaat met factuurvoorstel

Process

Standopname

Work area

Projecten