Verkooporder omzetten naar inkooporder

Je kunt één of meerdere verkooporders direct omzetten naar aparte inkooporders via het bestelvoorstel. Je verzamelt de verkooporders dan niet meer. Na toevoegen van de inkooporder zijn alle regels uit de verkooporder gekoppeld aan de inkooporderregels.

Je gebruikt dit bijvoorbeeld als je standaard alle verkooporders verzamelt voor een inkooporder, maar je wilt daar handmatig van afwijken door voor bepaalde verkooporders aparte inkooporders te genereren. Andersom werkt het ook: als je Profit standaard aparte inkooporders per verkooporder laat genereren, kun je handmatig bepaalde verkooporders laten verzamelen op een inkooporder. Dit moet je eerst inrichten.

Je kunt, als je dit hebt ingericht, nog specifieke verkooporders handmatig uitsluiten van de actie.

Verkooporder omzetten naar inkooporder via bestelvoorstel:

 1. Ga naar: Ordermanagement / Verkoopproces / Verkooporder.
 2. Voeg een nieuwe verkooporder toe of open de eigenschappen van een verkooporder om een order afwijkend van de instellingen wel of niet naar een inkooporder te laten omzetten.
 3. Klik in de kop op het tabblad Levering.
 4. Vink Inkoop per verkooporder aan als je dit niet hebt ingesteld in het verkooprelatieprofiel, of uit als je niet wilt dat voor deze verkooporder een inkooporder wordt gemaakt.

  Als de verkooprelatie gekoppeld is aan een verkooprelatieprofiel met de instelling Inkoop per verkooporder dan is dit veld standaard aangevinkt.

 5. Klik op: Opslaan en sluiten

Inkooporder per verkooporder genereren:

 1. Ga naar: Ordermanagement / Verkoopproces / Verkooporder.
 2. Selecteer een of meerdere verkooporder(s) in de weergave.
 3. Klik op de actie: Bestelvoorstel. (Alleen via deze actie wordt ook per administratie gegenereerd).
 4. Selecteer eventueel een boekingslay-out voor het bestelvoorstel.

  Je ziet nu de verkooporder(s) in de bestelvoorstel-weergave. De verkooporders waarbij Inkoop per verkooporder niet aan staat worden niet meegenomen, ook als je ze wel geselecteerd had.

 5. Klik op: Opslaan en sluiten.

  Profit genereert de inkooporders.

 6. Klik op: Opslaan en sluiten.

Direct naar

 1. Verkooporder
 2. Verkooporder toevoegen
 3. Afroeporders
 4. Verkooporder met vooruitbetaling
 5. Verkooporder met aanbetaling
 6. Verkooporder raadplegen
 7. Verkooporder wijzigen
 8. Verkooporders verstrekken
 9. Toegewezen inkooporder
 10. Pakbon toevoegen vanuit verkooporder
 11. Verkooporder afhandelen