thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Toestand aanvraag SBA-machtiging controleren

Je kunt de toestand van de aanwezige machtigingen controleren.

Je moet wel geautoriseerd zijn voor deze functie. Om de SBA's voor 2018 aan te vragen moet het fiscale jaar 2017 bestaan en mag de klant niet geblokkeerd zijn voor de licentie. Om het fiscale jaar toe te voegen draai je een jaarovergang. Klik hier voor meer informatie over de jaarovergang.

Toestand machtiging actualiseren/bijwerken:

 1. Ga naar: Algemeen / Communicatieservice / Verzenden en ontvangen.
 2. Ga naar: Algemeen / Communicatieservice / Berichten verwerken.

Handmatig controleren per machtiging:

 1. Ga naar: Fiscaal / Algemeen / Controleren machtigingen.

  Je ziet nu een weergave met de toestanden van de machtigingen en een weergave met Verwachte toestandwijzigingen.
  Als een SBA machtigingsaanvraag is afgekeurd dan staat in de kolom Informatie de reden van de afkeuring.

Tip:

Maak een signaal voor de afgekeurde SBA machtigingen. Zo krijg je pro actief van Profit te horen als er actie ondernomen moet worden en hoef je niets te doen als je geen signaal krijgt.

Toestand machtiging:

Om aanslagen (in de vorm van Service Bericht Aanslagen (SBA) en Vooraf Ingevulde Aangiften (VIA)) te kunnen ontvangen moet een ‘actieve’ machtiging aanwezig zijn in het machtigingsregister van Logius. Een machtiging wordt niet zomaar actief, dit is afhankelijk van het ‘soort’ machtiging.

 • Opt-out machtigingen (SBA) worden na verloop van tijd automatisch actief als er geen actie wordt ondernomen.
 • Opt-in machtigingen (VIA) worden pas actief nadat er actie is ondernomen vanuit de aanvragende software.

Er zijn verschillende toestanden mogelijk voor een machtiging.

Klik hier als je meer wilt weten over toestanden.

Processen machtiging:

Er zijn drie processen mogelijk voor machtigingen:

 • Aanvragen: hiermee vraag je machtigingen aan voor belastingplichtingen.
 • Intrekken: hiermee verstuur je intrekkingsverzoeken voor bestaande machtigingen.
 • Activeren: hiermee activeer je Opt-in machtigingen met de machtigingscode die je van de belastingsplichtige hebt ontvangen.

Elk proces kent verschillende procesacties.

Klik hier als je meer wilt weten over de verschillende procesacties

Direct naar

 1. SBA-machtiging
 2. SBA-machtigingen autoriseren
 3. SBA-machtiging vrijgeven
 4. SBA-machtiging aanvragen
 5. Elektronisch bericht SBA-machtigingen aanmaken
 6. SBA-machtigingen verzenden
 7. Toestand aanvraag SBA-machtiging controleren
 8. Doorlopende machtiging
 9. SBA-machtigingen raadplegen
 10. SBA-machtigingen intrekken
 11. SBA-machtigingen voor nieuwe cliënten
 12. SBA-machtigingen van vertrekkende cliënten
 13. SBA-machtigingen aanvragen bij het overnemen of samenvoegen van een kantoor
 14. Machtigingen in Profit na verhuizen PKI certificaat
 15. Machtigingen in Profit verwijderen

Process

Aanslagen Machtiging

Work area

Fiscaal