thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

SBA-machtiging aanvragen

Je bepaalt voor welke cliënten je de machtigingen aan moet vragen.

Als een machtiging aangevraagd wordt krijgt deze initieel de procesactie ’100: Aanvragen – Bericht gereed om aan te maken’. Als het aanmaken van het elektronische bericht fout gaat krijgt de machtiging de procesactie ’101: Aanvragen – Fout bij aanmaken bericht’. Deze procesactie probeert Profit automatisch te herstellen door het bericht opnieuw aan te maken met de eerstvolgende keer ‘Aanmaken elektronisch bericht’.

Inhoud

Machtigingen collectief aanvragen

Je kunt machtigingen collectief aanvragen of per cliënt.

Machtigingen collectief aanvragen:

 1. Ga naar: Fiscaal / Inkomstenbelasting / Machtigingen / Aanvragen machtiging.
 2. Selecteer de soort machtiging.

  Je kunt ook meerdere machtigingen selecteren.

 3. Klik op: Volgende.
 4. Selecteer de cliënten.

  Met Ctrl+A kun je alle cliënten in één keer selecteren.

 5. Klik op: Voltooien.

  Je ziet nu een terugkoppelscherm van de aangevraagde machtigingen. In dit scherm zie je het resultaat, de procesactie na het aanvragen en de toestand van de aanvragen. Hierdoor heb je inzicht in de gevolgen na het uitvoeren van de wizard.

 6. Klik op: Voltooien.

  Je kunt nu het elektronisch bericht voor de machtigingen maken.

Machtigingen per cliënt aanvragen

Je kunt voor één cliënt (meerdere) machtigingen aanvragen.

Machtigingen per cliënt aanvragen:

 1. Ga naar: Fiscaal / Inkomstenbelasting / Cliënt IB.
 2. Open de eigenschappen van de cliënt.
 3. Ga naar: Acties (F8)Machtigingen aanvragen.
 4. Selecteer de soort machtiging.

  Je kunt ook meerdere soorten machtigingen selecteren.

 5. Klik op: Voltooien.

  Je ziet nu een terugkoppelscherm van de aangevraagde machtigingen. In dit scherm zie je het resultaat, de procesactie na het aanvragen en de toestand van de aanvragen. Hierdoor heb je inzicht in de gevolgen na het uitvoeren van de wizard.

 6. Klik op: Voltooien.

  Je herhaalt dit voor alle cliënten.

  Je kunt nu het elektronisch bericht voor de machtigingen maken.

Foutmelding "Opvoeren Machtigingslaim niet gelukt - toevoegen MMS210"

De melding 'MMS210' kan in de volgende situaties optreden:

 • Er is al een machtiging geregistreerd door een andere intermediair, of op een oud of een ander certificaat.
 • De machtiging is meegenomen bij het Automatisch Uitbreiden. De Belastingdienst neemt in dat geval het initiatief voor het registratieproces.

Neem contact op met AFAS Support als deze situaties niet van toepassing zijn. Zij kunnen de toestand van de machtiging controleren.

Direct naar

 1. SBA-machtiging inrichten

Process

Aanslagen Machtiging

Work area

Fiscaal