thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Elektronisch bericht SBA-machtigingen aanmaken

Je vraagt de machtigingen aan per cliënt, per jaar, per aangiftesoort.

Let op:

Omdat het genereren van machtigingen gebruik maakt van het bestaande proces Aanmaken elektronisch bericht zal dit proces langer bezig zijn met het verwerken van de machtigingen. Hierdoor kunnen aangiften later verstuurd gaan worden dan verwacht.

Wij raden je aan om de machtigingen op een rustig moment of gefaseerd, per becon of per cliëntengroep, te genereren.

Elektronisch bericht aanmaken:

 1. Ga naar: Fiscaal / Algemeen / Aanmaken elektronisch bericht.

  Bij deze actie worden alle toegestane machtigingen aangevraagd, je kunt hier geen selecties meer maken.

  Profit controleert of er wijzigingen gedaan zijn in de eigenschappen van de cliënt.

 2. Klik op: Voltooien.

  Je kunt nu de machtigingen verzenden.

Als het aanmaken van het bericht goed gaat krijgt deze, afhankelijk van het proces, de procesactie Bericht klaargezet voor verzending (bij aanmaken). Als dit proces fout gaat krijgt de machtiging, afhankelijk van het proces, de procesactie Fout bij verzenden aanvraag. Deze procesactie is alleen handmatig te herstellen, door in de weergave van communicatieberichten het desbetreffende bericht op te zoeken en vervolgens te kiezen voor de actie ‘Herstellen berichtstatus’.

Meer informatie:

Communicatieberichten verzenden

Meldingen:

 • Geen BSN/FI ingevuld

  Deze melding verschijnt als bij de betreffende cliënt het BSN (IB) of FI (Vpb) niet gevuld is.

 • Weet je het zeker voor de probleemgevallen als minimaal één machtiging één van de volgende statussen heeft In behandeling of Actief.

  Je staat op het punt om de machtigingen voor het ontvangen van SBA (opnieuw) aan te vragen. Dit geldt niet voor de machtigingen die al in behandeling of actief zijn.

  Weet je zeker dat je door wilt gaan?’

  • Nee: er gebeurt niets.
  • Ja: de machtigingen worden opnieuw aangevraagd.

Direct naar

 1. SBA-machtiging
 2. SBA-machtigingen autoriseren
 3. SBA-machtiging vrijgeven
 4. SBA-machtiging aanvragen
 5. Elektronisch bericht SBA-machtigingen aanmaken
 6. SBA-machtigingen verzenden
 7. Toestand aanvraag SBA-machtiging controleren
 8. Doorlopende machtiging
 9. SBA-machtigingen raadplegen
 10. SBA-machtigingen intrekken
 11. SBA-machtigingen voor nieuwe cliënten
 12. SBA-machtigingen van vertrekkende cliënten
 13. SBA-machtigingen aanvragen bij het overnemen of samenvoegen van een kantoor
 14. Machtigingen in Profit na verhuizen PKI certificaat
 15. Machtigingen in Profit verwijderen

Process

Aanslagen Machtiging

Work area

Fiscaal