Werkwijze btw-aangifte en opgaaf ICP instellen (Ondernemer)

Voordat je de eerste Btw-aangifte of Opgaaf ICP verzendt is het belangrijk om éénmalig je werkwijze in te stellen.

Vervaltermijn btw-aangifte:

SB berekent de vervaltermijn voor de btw-aangifte automatisch, deze hoef je daarom niet in te stellen.

Inhoud

Btw-tijdvak of btw-vrijstelling inrichten

Het wijzigen van sommige btw-instellingen heeft grotere gevolgen voor een administratie dan andere. Het gaat hier met name om het wijzigen van Type btw-plicht (Btw-plichtig of Vrijgesteld), het Omzetbelastingnummer en het Tijdvak btw-aangifte. Deze instellingen hebben wij daarom in een aparte functie verzameld. Hiermee wordt het voor voor jou een bewustere keuze om deze te wijzigen en voor ons eenvoudiger om alle wijzigingen goed door te voeren.

 1. Selecteer een Type btw-plicht.
 2. Vul indien Btw-plichtig en rechtsvorm Eenmanszaak een Btw-identificatienummer in.
 3. Vul bij andere rechtsvormen indien Btw-plichtig jouw Omzetbelastingnummer in.
 4. Selecteer indien Btw-vrijgesteld een Reden btw-vrijstelling:
  • Kleineondernemersregeling.

   Kies deze waarde wanneer je bij de Belastingdienst hebt aangegeven gebruik te willen maken van de KOR en derhalve over de eerste € 20.000 omzet geen btw-aangifte hoeft te doen.

   SB genereert een signaal om je te waarschuwen wanneer je een omzet van € 16.000 hebt bereikt. Het kan zijn dat je je toch moet voorbereiden op het doen van een btw-aangifte in het huidige boekjaar. Zet in dat geval in de periode waarin je omzet de € 20.000 overschrijdt Btw-plichtig weer aan.

  • Vrijgestelde activiteiten

   Kies deze waarde wanneer je vanwege de rechtsvorm van jouw onderneming geen btw hoeft af te dragen.

  SB zet geen btw-aangiften meer klaar vanaf de perioden waarin je btw-vrijstelling kiest.

  Bij het toevoegen van verkoopfacturen wordt geen btw meer berekend. Gevolg hiervan is dat jouw klanten ook geen btw kunnen terugvorderen.

  Inkoopfacturen boek je, bijvoorbeeld via de Scanbox, nog wel mét de btw. Deze btw wordt volledig meegenomen in de kosten.

 5. Klik op Btw-aangifte.

  Als je Btw-vrijgesteld hebt gekozen, klik dan direct op Voltooien.

  Als je Btw-plichtig hebt gekozen, ga dan hieronder verder.

 6. Selecteer een Contactsoort voor belastingdienst.
  • Belastingplichtige: jijzelf doet de aangifte als ondernemer.
  • Intermediair: jouw accountant of administrateur doet de aangifte.
 7. Selecteer een Contactpersoon.

  Je kunt hiervandaan ook een contactpersoon toevoegen.

 8. Vul een Beconnummer in als je Intermediair hebt gekozen

  Als dit beconnummer door jouw accountant is ingesteld in het Admin Center dan wordt dit automatisch ingevuld.

 9. Selecteer het gewenste Tijdvak btw-aangifte.
 10. Klik op Voltooien.

Btw voor verkoop instellen

Verkoopfactuur

 1. Open Verkoop / Verkoopfactuur of Verkoop / Verkoopjournaalpost.

  Start de rondleiding.

Verkoopjournaalpost

Btw voor inkoop instellen

 1. Open de gewenste Administratie.
 2. Klik op de inhoudsopgave Instellingen.

  Let op

  Alleen Medewerkers van een administratiekantoor of klanten met de licentie Ondernemen kunnen deze functie gebruiken.

 3. Open Inkoop / Inkoopfactuur.
 4. Selecteer een Btw-belasting.
 5. Selecteer een Type btw-plicht.

  Raadpleeg eventueel de veldtips voor meer informatie.

 6. Klik op Opslaan (Ctrl+S).

Werkwijze fiscale eenheid instellen

Het is mogelijk om een moedermaatschappij met een of meerdere dochtermaatschappijen aan te merken als Fiscale Eenheid. Dit heeft de volgende voordelen:

 • Alleen de hoofdadministratie van de Fiscale Eenheid hoeft aangifte te doen.
 • Verliezen van een administratie kunnen worden verrekend met winsten van een andere administratie. Dit is alleen mogelijk als deze administraties onder één omgeving vallen.

Let op:

 • Je kunt alleen een Fiscale Eenheid instellen als de hoofdadministratie en subadministraties in dezelfde klantomgeving zijn toegevoegd. Maak dus niet een klantomgeving per administratie.
 • Zorg vóórdat je een Fiscale eenheid activeert dat de btw-aangiften en opgaven ICP van alle administraties in de eenheid tot en met dezelfde periode zijn verzonden. Als dit niet het geval is tonen wij een foutmelding.

Hoofdadministratie Fiscale eenheid activeren

 1. Open de gewenste Administratie.
 2. Klik op de inhoudsopgave Instellingen.

  Let op

  Alleen Medewerkers van een administratiekantoor of klanten met de licentie Ondernemen kunnen deze functie gebruiken.

 3. Open Financieel / Btw.
 4. Vink Fiscale eenheid voor omzetbelasting aan.
 5. Selecteer Hoofdadministratie bij Rol administratie in fiscale eenheid.
 6. Vul het Omzetbelastingnummer fiscale eenheid in.
 7. Klik op Opslaan (Ctrl+S).

Subadministratie Fiscale eenheid activeren

 1. Open de gewenste Administratie.
 2. Klik op de inhoudsopgave Instellingen.

  Let op

  Alleen Medewerkers van een administratiekantoor of klanten met de licentie Ondernemen kunnen deze functie gebruiken.

 3. Open Financieel / Btw.
 4. Vink Fiscale eenheid voor omzetbelasting aan.
 5. Selecteer Subadministratie bij Rol administratie in fiscale eenheid.
 6. Selecteer een Hoofdadministratie fiscale eenheid.
 7. Klik op Opslaan (Ctrl+S).

  Eventuele openstaande btw-aangiften en opgaven ICP worden verwijderd. Deze aangiften worden vanaf nu gecombineerd met die van de hoofdadministratie.

  Boven de weergaven van btw-aangiften en opgaven ICP in een subadministratie tonen wij een melding.

  Daarnaast worden bankmutaties tussen bankrekeningen van hoofd- en subadministraties automatisch afgeletterd als overboekingen van of naar rekening-courant groepsmaatschappij.

Administratie uit Fiscale eenheid verwijderen

 1. Open de gewenste Administratie.
 2. Klik op de inhoudsopgave Instellingen.

  Let op

  Alleen Medewerkers van een administratiekantoor of klanten met de licentie Ondernemen kunnen deze functie gebruiken.

 3. Ga naar Financieel / Btw.
 4. Vink Fiscale eenheid voor omzetbelasting uit.
 5. Klik op Opslaan (Ctrl+S).

  SB voegt btw-aangiften en opgaven ICP toe voor de perioden na de laatst definitief gemaakte periode in de hoofdadministratie.

  Eventuele facturen die al in een volgende aangifte van de hoofdadministratie zaten worden hieruit verwijderd en toegevoegd aan de adminisratie-eigen aangiften.

Opgaaf ICP instellen

De Opgaaf ICP maakt onderscheid tussen diensten en goederen. SB maakt dit onderscheid op basis van diensten en artikelen. Voor een juiste Opgaaf ICP is het daarom van groot belang om je verkoopproducten te baseren op een dienst of artikel.