Exporteren RGS brugstaat

In Fiscaal is het mogelijk om bij het uitwerken van vennootschappen, de fiscale balans en resultatenrekening te importeren. In Profit wordt de RGS Brugstaat ondersteund. De RGS brugstaat is een standaard voor het eenvoudig uitwisselen van grootboeksaldi op basis van RGS (Referentie Grootboekschema)

De brugstaat is een XML bestand met RGS codes die je exporteert vanuit de jaarrekening en importeert in een aangifte IB of Vpb.

Voorwaarden

 • Bij alle te exporteren grootboekrekening moeten de RGS-code zijn ingevuld.
 • Er moet minstens één rekening aanwezig zijn.
 • Je kunt alleen de RGS brugstaat exporteren voor rapporten op de laatste periode van het boekjaar.

Exporteren RGS Brugstaat:

 1. Ga naar: Financieel / Grootboek / Overzicht / Rapportagecockpit.
 2. Klik op: Meer acties / Exporteren RGS Brugstaat.

  Er wordt nu een .XML bestand gemaakt.

 3. Selecteer de locatie waar je het .XML bestand wilt opslaan.

Bespaar tijd met invullen CBS-vragenlijst

Sinds april 2021 is het CBS aangesloten op de RGS brugstaat. Het is daarmee mogelijk een aanzienlijk deel van de Jaar-productiestatistiek direct vanuit Profit in te vullen. Dit is een van de grootste en meest tijdrovende CBS-enquêtes. Bedrijven uit drie branches: accountancy, belastingadvisering & administratie, detailhandel en horeca, kunnen hier als eerste gebruik van maken.

Ieder jaar vraagt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) een groot aantal bedrijven om de Jaar-Productiestatistiek in te vullen. Op basis hiervan publiceert het CBS gegevens over de opbrengsten, kosten en werkgelegenheid van het bedrijfsleven in Nederland. Vanaf april kan dit verzoek bij bedrijven op de mat vallen.

Tot 75% vragenlijst automatisch invullen

Het CBS wil het ondernemers zo makkelijk mogelijk maken om de verplichte Jaar-Productiestatistiek in te vullen. Het invullen van de vragenlijst kost veel tijd, terwijl een groot deel van de gevraagde informatie al aanwezig is in de financiële administratie. Met het Referentie GrootboekSchema (RGS) kan tot 75% van de vragen automatisch ingevuld worden. In RGS staan de meeste grootboekrekeningen die het CBS nodig heeft om statistiek te maken. Ook AFAS Profit beschikt over RGS. Zo kun je makkelijker bijdragen aan waardevolle cijfers over de Nederlandse economie én heb je meer tijd over om te ondernemen.

Hoe werkt het?

Vanuit Profit maak je een export van de RGS Brugstaat. Vervolgens log je in op de CBS-vragenlijst en importeer je hier de RGS Brugstaat. Het CBS herkent de codes in de RGS Brugstaat en koppelt deze aan de vragen in de vragenlijst. Het CBS gebruikt alleen de gegevens die nodig zijn voor de vragenlijst. Het invullen van vragenlijsten met behulp van RGS is eenvoudig en bespaart veel tijd. Nadat u uw gegevens heeft geïmporteerd in de CBS-vragenlijst, kunt u deze controleren en waar nodig handmatig aanpassen of aanvullen.

Meer informatie

Wil je meer weten over hoe je met RGS tijd kunt besparen met het invullen van enquêtes? Kijk dan op www.cbs.nl/bespaartijd

Direct naar

 1. Financiële rapportage
 2. Grootboek indelen met rekeningniveaus
 3. Grootboek inrichten
 4. Kolommenbalans raadplegen
 5. Proef-/saldibalans raadplegen
 6. Exploitatieoverzichten
 7. Rapportagecockpit raadplegen
 8. Rapportagecockpit België