thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

AFAS Pocket inrichten

Je richt AFAS Pocket per omgeving in en je bepaalt welke gebruikers AFAS Pocket mogen gebruiken. Ook bepaal je welke onderdelen van AFAS Pocket je gaat gebruiken.

AFAS Pocket en inloggen

AFAS Pocket speelt een cruciale rol bij het inloggen. Je gebruikt AFAS Pocket namelijk bij het inloggen op basis van twee-factorauthenticatie.

Als je Pocket alleen voor twee-factorauthenticatie gebruikt, hoef je Pocket niet in te richten. Je gebruikers downloaden de app en tijdens de eerste aanmelding voor twee-factorauthenticatie activeren ze ook AFAS Pocket.

Als je AFAS Pocket wilt gebruiken als ERP-tool, moet je de inrichting in Profit wel uitvoeren.

Voorbereiding

Je activeert in AFAS Pocket de onderdelen die je wilt gebruiken. Deze onderdelen moeten ingericht zijn. Hieronder enkele aandachtspunten:

 • Declaraties inrichten

  Je koppelt kostensoorten aan looncomponenten, zodat nacalculatieregels doorgezet kunnen worden naar payroll.

 • Kostensoort toevoegen voor kilometerregistratie (reiskosten)

  Je koppelt deze kostensoort in de eigenschappen van de AFAS Pocket App.

 • Workflows inrichten

  Als je verlof, verzuim of declaraties wilt gebruiken, moet je de relevante workflows inrichten. Hiervoor worden de meegeleverde workflows gebruikt. Je herkent meegeleverde typen dossieritems aan een negatieve code (bijvoorbeeld -5) en de toevoeging (Profit) in de naam.

  Voor verlof heb je altijd een verlofsoort van het type samengesteld verlof nodig. Je koppelt deze verlofsoort in de eigenschappen van de AFAS Pocket App.

 • Nacalculatie projecten inrichten

  Je moet dit onderdeel inrichten, zodat de gebruikers nacalculatieregels kunnen boeken. Hiervoor heb je een urensoort nodig met code '1'. Het ligt voor de hand een urensoort toe te voegen met het uurtype Gewerkt.

 • Allowlist

  Zet poort 443 open voor communicatie met de proxy-server van AFAS Pocket. Verkeer via de volgende IP-adressen moet toegestaan zijn:

  • 104.40.213.115
  • 104.40.212.193
  • 104.40.210.85
  • 104.40.212.23

Werkwijze

Process

Instelling

Work area

Pocket