thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Uren boeken inrichten in Pocket (Flex)

Voor klanten met een Flex-omgeving heeft Pocket enkele specifieke uitbreidingen, namelijk plaatsingen en declaraties.

Een uitzendkracht kan zijn eigen medewerkerdossier raadplegen via Pocket. Dit is generieke functionaliteit, dit is niet gebonden aan een flex-omgeving.

Let op:

Wijzigingen in de instellingen of profielen (in Algemeen / AFAS Pocket / Instellingen) worden niet direct zichtbaar in actieve AFAS Pocket-sessies. Een Pocket-gebruiker kan direct beschikken over de nieuwe instellingen in AFAS Pocket via Instellingen / Ververs configuratie. Als beheerder kun je dit 'pushen' via Algemeen / AFAS Pocket / Gebruikers, tabblad Toegang, actie Ververs configuratie.

Als een gebruiker een AFAS Pocket-sessie start nadat een wijziging in Profit Windows is doorgevoerd, is deze wel direct zichtbaar in AFAS Pocket.

Inhoud

Plaatsingen inrichten

Uitzendkrachten kunnen hun actuele en historische plaatsingen raadplegen via Pocket. Richt hiervoor het volgende in:

 1. Ga naar: Algemeen / Beheer / Autorisatie tool.
 2. Selecteer de gebruikersgroep.
 3. Ga naar het tabblad Pocket en autoriseer het onderdeel Plaatsingen.
Declaraties inrichten

Bij declaraties geldt het volgende onderscheid:

 • Interne HRM-declaraties
 • Declaraties voor uitzendkrachten ('werkbriefjes')

  Uitzendkrachten kunnen in Pocket ook zien of ingestuurde uren al geaccordeerd of uitbetaald zijn.

Interne HRM-declaraties inrichten:

 1. Ga naar: Algemeen / Beheer / Autorisatie tool.
 2. Selecteer de gebruikersgroep voor intern personeel.
 3. Ga naar het tabblad Pocket autoriseer en het onderdeel Declaraties.
 4. Richt de declaratieprofielen in.

Declaraties voor uitzendkrachten inrichten:

 1. Ga naar: Algemeen / Beheer / Autorisatie tool
 2. Selecteer de gebruikersgroep voor uitzendkrachten en vink Declaraties (Flex) aan op het tabblad Pocket.
 3. Ga naar: Algemeen / AFAS Pocket / Instellingen.
 4. Ga naar het tabblad: Zoekweergaven.

  Je kunt hier een zoekweergave koppelen bij Item in prijsafspraak. Deze weergave wordt gebruikt bij het boeken van declaraties via Pocket. Als je op Toon klikt, wordt de weergave getoond waarbij automatisch gefilterd wordt op een willekeurige plaatsing (anders kan het lang duren voor de weergave gevuld wordt).

 5. Ga naar het tabblad: Boekingslay-outs.
 6. Koppel de boekingslay-outs die je wilt gebruiken voor flex-declaraties.
  • Als je geen boekingslay-out koppelt, dan wordt het 'standaard uren boeken' toegepast.
  • Als je één boekingslay-out koppelt, wordt deze gebruikt in Pocket. Gebruikers moeten toegang hebben op de boekingslay-out op basis van definitie-autorisatie EN ze moeten rechten hebben op het werkblad (dit is de InSite-pagina). Als dit niet zo is, dan kan de gebruiker niet boeken. Pocket gaat NIET terug naar 'standaard uren boeken'.
  • Als er meerdere boekingslay-outs gekoppeld zijn en een Pocket-gebruiker heeft toegang tot deze boekingslay-outs, dan moet hij in Pocket eerst de juiste boekingslay-out kiezen.
 7. Je kunt een boekingslay-out aanpassen.

  Let op:

  De boekingslay-outs gelden voor InSite en voor Pocket. Aanpassingen in het algemene deel van de boekingslay-out (bijvoorbeeld de regelvelden) gelden dus ook voor zowel InSite als Pocket. Gebruik eventueel een aparte boekingslay-out voor Pocket.

  Het tabblad Pocket geldt alleen voor Pocket, niet voor InSite.

  • Bepaal op het tabblad Algemene instellingen of kosten boeken toegestaan is in Pocket. De instelling voor stapelboeken/kalenderboeken geldt niet voor Pocket.
  • Bepaal op het tabblad Regel welke velden getoond moeten worden in Pocket.
  • Op het tabblad Regel velden kun je veldinstellingen vastleggen, ook voor velden die niet in Pocket getoond worden. Zie verder de beschrijving van boekingslay-outs.
  • Bepaal op het tabblad Wizard boeken of de gebruiker één boekingsscherm krijgt, of een wizard.

   Als je het boeken via een wizard niet gebruikt, dan krijgt de Pocket-gebruiker één scherm met de velden die op het tabblad Regel staan.

   Als je Wizard boeken aanvinkt, dan vult de Pocket-gebruiker de boeking via een aantal stappen. Bepaal per stap de omschrijving en selecteer het veld dat in de stap gevuld moet worden. Als een bepaald veld op het tabblad Regel velden staat terwijl dit veld niet in het wizard boeken is opgenomen, dan moet de gebruiker dit in Pocket na de laatste wizardstap vullen.

Zie ook:

Direct naar

 1. AFAS Pocket beheren en inrichten
 2. Kostensoort toevoegen voor kilometerregistratie (reiskosten)
 3. Basisinrichting
 4. Inrichting algemene onderdelen, zoals dossier en zoekweergaven
 5. Inrichting Financieel
 6. Inrichting HRM
 7. Inrichting Projecten
 8. Inrichting Flex
 9. Inrichting Bouw
 10. Gebruikersaccounts (tokens) beheren

Process

Instelling

Work area

Pocket