thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Algemene inrichting AFAS Pocket

Dit onderwerp heeft betrekking op aanvullende algemene onderdelen, zoals Zoekweergaven, dossier en Profit Agenda. Zorg dat je eerst de basisinrichting gedaan hebt.

Let op:

Wijzigingen in de instellingen (in Algemeen / AFAS Pocket / Instellingen) worden niet direct zichtbaar in actieve AFAS Pocket-sessies. Om direct te beschikken over de nieuwe instellingen in AFAS Pocket kies je Instellingen / Ververs configuratie. Als beheerder kun je dit 'pushen via Algemeen / AFAS Pocket / Gebruikers, tabblad Toegang, actie Ververs configuratie.

Als een gebruiker een actieve AFAS Pocket-sessie start nadat een wijziging in Profit Windows is doorgevoerd, is deze wel direct zichtbaar in AFAS Pocket.

Inhoud

Dossier

Gebruikers kunnen dossieritems insturen via AFAS Pocket, als je het onderstaande hebt ingericht.

Als je dit hebt ingericht, hebben gebruikers in AFAS Pocket een menukeuze voor het aanmaken van dossieritems. Als je dit niet hebt ingericht, wordt de menukeuze niet getoond.

Deze functionaliteit is ook beschikbaar als je InSite niet gebruikt. Als je InSite wel gebruikt, werkt de autorisatie op het aanmaken en tonen van dossieritems ook door in AFAS Pocket.

Insturen dossieritems inrichten:

 1. Ga naar: Algemeen / In & OutSite / Profiel.
 2. Maak een profiel aan voor elk type dossieritem waarvoor dossieritems mogen worden ingestuurd via AFAS Pocket. Je kunt ook bestaande InSite-profielen gebruiken.

  Je kunt vertalingen vastleggen voor de naam van het profiel, deze vertalingen worden gebruikt in AFAS Pocket.

 3. Activeer de functionaliteit:
  1. Ga naar: Algemeen / Beheer / Autorisatie tool.
  2. Selecteer de gebruikersgroep.
  • Ga naar het tabblad Pocket en vink Dossier toevoegen aan.
 4. Ga naar: Algemeen / AFAS Pocket / Instellingen.
 5. Ga naar het tabblad Dossierprofielen.
 6. Koppel de profielen die gebruikt mogen worden voor het insturen van dossieritems via AFAS Pocket. Je kunt hier alleen 'dossierprofielen' selecteren.
 7. De autorisatiefilters op type dossieritem gelden hier ook. Controleer of je deze goed hebt ingericht.

Zie ook:

Mijn taken autoriseren:

Gebruikers kunnen taken afhandelen via Pocket.

Je kunt een filter op taken instellen, dit geldt voor alle gebruikers. Hiermee kun je bijvoorbeeld bereiken dat alleen specifieke taken via Pocket mogen worden afgehandeld.

 1. Ga naar: Algemeen / AFAS Pocket / Instellingen.
 2. Stel een filter in op het tabblad Algemeen.
 3. Controleer of het filter correct is via de knop Voorbeeld.

Mijn dossier raadplegen:

Een medewerker kan zijn eigen medewerkerdossier raadplegen via Pocket, dit zijn de dossieritems die in Profit Windows getoond worden in HRM / Medewerker / Medewerker, tab Dossier. De gebruiker moet wel rechten hebben op de dossieritems op basis van de filterautorisatie.

 1. Ga naar: Algemeen / AFAS Pocket / Instellingen, tabblad Mijn dossier.
 2. Selecteer de weergave die je in Pocket wilt gebruiken.
 3. Ga naar: Algemeen / Beheer / Autorisatie tool.
 4. Selecteer de gebruikersgroep waarvan de leden toegang mogen hebben tot hun eigen medewerkerdossier.
 5. Ga naar het tabblad Pocket en vink Dossier aan.
Zoekweergaven instellen

Een gebruiker kan in AFAS Pocket gegevens opzoeken in een zoekweergave. Bij een aantal zoekweergaven kun je de indeling van de weergave zelf bepalen.

Let op:

Dit geldt alleen voor zoekweergaven op basis van een profiel, bijvoorbeeld bij declaraties op basis van declaratieprofielen.

Je maakt de weergave voor Pocket eerst in de functie waarin je de weergave normaal gesproken onderhoud. Vervolgens kop

el je de weergave in de instellingen van AFAS Pocket.

Weergaven onderhouden:

 1. Ga naar: Algemeen / Pocket App / Instellingen, tabblad Zoekweergaven.
 2. Klik op Toon en voeg eventueel een nieuwe weergave toe. Houdt er rekening mee dat Pocket de velden onder elkaar zet, gebruik dus niet teveel velden.

  Je kunt de zoekweergave op projecten in Pocket alleen gebruiken als je geen gebruik maakt van geldigheidscombinaties. Deze zoekweergave gebruik je bij vastleggen van een dossieritem of een declaratie waarbij het veld Project is opgenomen.

Agenda

Gebruikers kunnen afspraken in Profit Agenda raadplegen via Pocket.

Profit Agenda autoriseren:

 1. Ga naar: Algemeen / Beheer / Autorisatie tool.
 2. Selecteer de gebruikersgroep waarvan de leden toegang mogen hebben tot Profit Agenda.
 3. Ga naar het tabblad Pocket en vink Agenda aan.

Profit Agenda gebruiken:

Let op de instellingen in Pocket Agenda voor het tonen van Profit-afspraken en andere afspraken. Ook instellingen op je smartphone kunnen van invloed zijn op het tonen van privé afspraken.

Tik in Pocket Agenda op de drie puntjes rechtsboven om de instellingen aan te passen.

Dat_Agenda in Pocket

Direct naar

 1. AFAS Pocket inrichten
 2. Declaraties inrichten
 3. Kostensoort toevoegen voor kilometerregistratie (reiskosten)
 4. Workflows inrichten
 5. Nacalculatie projecten inrichten
 6. Basisinrichting
 7. Inrichting algemene onderdelen, zoals dossier en zoekweergaven
 8. Inrichting HRM
 9. Inrichting Projecten
 10. Inrichting Flex
 11. Inrichting Bouw
 12. Gebruikersaccounts (tokens) beheren

Process

Instelling

Work area

Pocket