thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Gegevens van een werkblad vernieuwen

Je ververst een werkblad om hierin de meest recente gegevens uit Profit op te halen.

Je kunt een analyse alleen verversen als het PCC gekoppeld is aan je omgeving.

Inhoud

Gegevens handmatig vernieuwen

Je kunt de gegevens in een analyse vernieuwen (opnieuw ophalen uit Profit). Dit kan nodig zijn als de gegevens in Profit gewijzigd zijn nadat je de analyse opende.

Je hebt de volgende mogelijkheden:

 • Alle werkbladen bijwerken
 • Enkel werkblad bijwerken

  Hiermee werk je het huidige werkblad bij. Als het huidige werkblad niet aan Profit gekoppeld is, moet je na het starten van deze keuze het bij te werken werkblad selecteren.

Werkblad opnieuw opbouwen

Je kunt een werkblad opnieuw opbouwen. Hierdoor wordt het werkblad opnieuw samengesteld op basis van de gegevensverzameling. Handmatige wijzigingen, opmaak, extra kolommen, etc. gaan verloren. Klik op Enkel werkblad genereren.

Gegevens automatisch vernieuwen

In de praktijk komt het voor dat je draaitabellen handmatig moet vernieuwen nadat de analyse is uitgevoerd. Bijvoorbeeld als je een draaitabel maakt die is gebaseerd op een gegevensverzameling waarbij het resultaat uit een andere gegevensverzameling wordt toegevoegd.

Meestal wordt hiervoor de functie 'Draaitabel ophalen' of 'Verticaal zoeken' gebruikt.

Er is binnen VBA een aparte subroutine gereserveerd met de naam Sub AfasAfterRefreshAll. Deze subroutine wordt uitgevoerd nadat de analyse is gegenereerd.

Plaats binnen deze routine Sub AfasAfterRefreshAll de opdracht om de draaitabel(len) te vernieuwen.

Let op:

Macro's worden alleen uitgevoerd als dit is toegestaan op basis van de beveiligingsinstellingen van Microsoft Excel.

Meer informatie: Beveiligingsinstellingen in Microsoft Excel vastleggen voor analyses.

Methode 1: een bepaalde draaitabel vernieuwen

Gebruik deze subroutine om een draaitabel met de naam 'Sales' op het tabblad 'LocalSales' te vernieuwen:

Sub AfasAfterRefreshAll

Sheets("LocalSales").PivotTables("Sales").PivotCache.Refresh

End Sub

Methode 2: alle draaitabellen vernieuwen

Sub AfasAfterRefreshAll

Dim pt As PivotTable

Dim ws As Worksheet

For Each ws In ActiveWorkbook.Worksheets

For Each pt In ws.PivotTables

pt.RefreshTable

Next pt

Next ws

End Sub

Macro opnemen in analyse:

 1. Open de analyse:.
 2. Klik op: Alt+F11.

  Microsoft Visual Basic wordt geopend.

 3. Dubbelklik op de module waarin je het script wilt opnemen.
 4. Kopieer het bovenstaande script in het Visual Basic script.

Direct naar

 1. Analyses inrichten
 2. Autorisatie
 3. Ondersteuning Microsoft Office controleren
 4. Profit Communication Center installeren en inrichten
 5. Visual Studio 2010 Tools for Office Runtime (Excel 2010) installeren
 6. Analyse toevoegen
 7. Analyse opslaan en afsluiten
 8. Analyse deblokkeren
 9. Draaitabellen en grafieken
 10. Categorieën gebruiken
 11. Rekenvelden gebruiken
 12. Analyse publiceren op InSite
 13. Werkblad verversen
 14. Werkblad sorteren
 15. Maskers gebruiken
 16. Analyses exporteren en importeren
 17. Foutmeldingen in analyses oplossen

Process

Analyse

Work area

Output