Paginaonderdelen en site-eigenschappen via thema onderhouden

De instellingen die je in het thema vastlegt, bepalen de look & feel van de site. De instellingen hebben een leidend karakter: je kunt in de site niet afwijken. De enige uitzondering hierop zijn de volgende instellingen:

 • Site-eigenschappen (achtergrondkleur en -afbeelding). Hiermee kun je je veel tijd besparen als je meerdere sites hebt.
 • Paginaonderdelen (marges, padding, achtergrondkleur en -afbeelding). Hiermee kun je je veel tijd besparen omdat je bij wijzigingen niet alle site-onderdelen hoeft na te lopen, een aanpassing in het thema is genoeg.

Als je meerdere omgevingen hebt, kun je thema's ook exporteren en importeren in een andere omgeving.

Om het je makkelijk te maken en je te inspireren hebben we een mooie set thema's gemaakt. Deze zijn standaard aanwezig in Profit. Het thema van de AFAS Open 2022 kun je downloaden.

Lees de themapagina's op de AFAS Klantportal!

Deze functionaliteit gaat je veel tijd besparen en biedt mogelijkheden om je site snel aan te passen. Voor de overstap naar de nieuwe werkwijze raadpleeg je de pagina's Look & feel: voer je huisstijl door in het thema en Een nieuwe look voor je In- en OutSite.

Inhoud

Video

Thema-eigenschappen

In de instellingen van het thema kun je de breedte en de achtergrond van de site bepalen.

Deze instelling werkt niet verplicht door op de site:

 • Als je de thema-instellingen leidend moeten zijn voor de site, dan leg je de thema-instellingen vast. Vervolgens geef je per site aan dat je de thema-instellingen wilt overnemen.
 • Als je per site andere instellingen wilt hebben voor afmetingen en achtergrond, dan leg je deze per site vast. Je legt de onderstaande thema-instellingen niet vast.

Stap 1: Thema-instellingen vastleggen

 1. Log in en start Sitebeheer.
 2. Ga naar het tabblad: Thema.
 3. Selecteer het thema.

 4. Klik op: Bewerken.
 5. Klik op: Eigenschappen.
 6. Ga naar het tabblad Breedte.
  • Wil je de maximale breedte van het browserscherm benutten? Vink dan Volledige breedte aan. Je kunt eventueel nog marges links/rechts invullen.
  • Wil je een vaste maximale breedte gebruiken? Vink dan Volledige breedte niet aan en vul de maximumbreedte in. Je kunt eventueel nog marges links/rechts invullen.
 7. Ga naar het tabblad Achtergrond en leg de instellingen vast.

 8. Klik op: Aanpassen.
 9. Sla het thema op of publiceer het thema.

Stap 2: Thema-instellingen overnemen op site:

Bepaal per site of je de instellingen van de afmetingen en/of de achtergrond wil overnemen. Zie verder de site-instellingen.

Paginaonderdeel

Je legt standaardinstellingen vast voor onderdelen van de site, zoals banners, fotogalerijen, overzichten, etc. De instellingen hebben betrekking op marges, padding en achtergrondkleur en -afbeelding.

Je hebt tien groepen met instellingen: paginaonderdeel 1 t/m 10. Je bent vrij in de indeling van de paginaonderdelen.

Op de AFAS-pagina's wordt de volgende indeling gebruikt:

Paginaonderdeel

Toepassing

Paginaonderdeel 1

Titel, subtitel en kleine banners

Paginaonderdeel 2

Weergaven, groeperingen

Paginaonderdeel 3

Banner vierkante iconbox

Paginaonderdeel 4

Banner iconbox horizontaal

Paginaonderdeel 5

Vervolg aansluitende onderdelen.

Dit zijn paginaonderdelen die direct aansluiten op een ander onderdeel (geen marges of padding).

Paginaonderdeel 6

Waarschuwing

Paginaonderdeel 7

Ter informatie

Paginaonderdeel 8

Eerste aansluitende onderdeel.

De andere onderdelen worden niet gebruikt, deze zijn dus nog vrij voor andere toepassingen. Ook de bovenstaande onderdelen kun je natuurlijk wijzigen.

Je kunt per thema-onderdeel een omschrijving vastleggen, in plaats van een nummer.

Stap 1: Pagina-onderdeel vastleggen

 1. Bewerk het thema.
 2. Klik op de knop Paginaonderdeel en klik op het te bewerken onderdeel.

 3. Leg de instellingen vast.
 4. Sla het thema op of publiceer het thema.

Zie ook: Onderdelen toevoegen op een portalpagina

Stap 2: Thema-instellingen overnemen op site:

 1. Open een pagina op de site.
 2. Klik op: Bewerken.
 3. Klik op: Indeling.
 4. Open de eigenschappen van een onderdeel.
 5. Geef aan dat je achtergrond en afmetingen wilt overnemen van het thema en selecteer het paginaonderdeel dat je wilt toepassen.

  De instellingen worden nu door het thema bepaald, daarom kun je bijvoorbeeld de marges/padding niet meer aanpassen bij het onderdeel zelf.

  Als je de instellingen bij onderdeel zelf wilt aanpassen, selecteer je Afwijkend bij Achtergrond en afmetingen.

Direct naar

 1. Thema-editor InSite en OutSite
 2. Thema toevoegen, bewerken en in gebruik nemen
 3. Optionele onderdelen voor de site en site-onderdelen
 4. Kleurenset instellen
 5. Tekststijl instellen
 6. Onderdelen instellen
 7. Thema importeren en exporteren
 8. Lastig te vinden onderdelen
 9. Huisstijl