thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Samenstellingsaanvraag

Je kunt een samenstelling aanmaken die niet direct beschikbaar is voor gebruik. Een geautoriseerde gebruiker moet deze samenstelling eerst goedkeuren.

Na het vastleggen van een samenstellingsaanvraag kan een geautoriseerde gebruiker de samenstellingsaanvraag omzetten in een normale samenstelling.

Let op:

Je hebt de functionaliteit Samenstellingsaanvraag alleen als Bakkerijen en de module Centraal/decentraal onderdeel uitmaken van de licentie. Je kunt hiermee centraal inkopen en decentraal verkopen/produceren. Ook kun je tussen de centrale- en decentrale organisaties verkoopgegevens en financiële gegevens uitwisselen.

Als je samenstellingsaanvragen wilt gebruiken moet je de functionaliteit samenstellingen geactiveerd zijn.

Inhoud

Samenstellingsaanvraag vastleggen

Bij het vastleggen van een samenstellingsaanvraag kun je de gekoppelde gegevens alleen selecteren uit de bestaande waarden. Je kunt geen nieuwe waarden voor gekoppelde tabellen vastleggen. Ook voor de onderdelen van de samenstellingsaanvraag geldt dat je alleen kunt kiezen uit bestaande basic items.

Samenstellingsaanvraag vastleggen:

 1. Ga naar: Ordermanagement / Item / Samenstelling.
 2. Klik op: Nieuw.
 3. Vul de velden in.
 4. Vink Aanvraag aan.
 5. Klik op: Voltooien.
Samenstellingsaanvraag definitief maken

Een geautoriseerde gebruiker maakt een samenstellingsaanvraag definitief.

Samenstelling definitief maken:

 1. Ga naar: Ordermanagement / Item / Samenstellingsaanvraag.
 2. Selecteer de samenstellingsaanvraag.
 3. Klik op de actie: Aanvraag definitief maken.
 4. Klik op: Ja.

De samenstellingsaanvraag wordt nu omgezet in een normale samenstelling.

Direct naar

 1. Samenstelling
 2. Maakartikel-samenstelling toevoegen
 3. Explosie-samenstelling toevoegen
 4. Product-samenstelling toevoegen
 5. Onderdeel samenstelling vervangen
 6. Samenstelling kopiëren
 7. Artikel in samenstelling raadplegen
 8. Prijs toevoegen aan samenstelling
 9. Samenstelling met serienummer/partijnummer
 10. Automatisch bepalen vaste verrekenprijs
 11. Samenstelling importeren
 12. Inrichten

Process

Samenstelling

Work area

Ordermanagement