Samenstellingsaanvraag

Je kunt een samenstelling aanmaken die niet direct beschikbaar is voor gebruik. Een geautoriseerde gebruiker moet deze samenstelling eerst goedkeuren.

Na het vastleggen van een samenstellingsaanvraag kan een geautoriseerde gebruiker de samenstellingsaanvraag omzetten in een normale samenstelling.

Let op:

Je hebt de functionaliteit Samenstellingsaanvraag alleen als Bakkerijen en de module Centraal/decentraal onderdeel uitmaken van de licentie. Je kunt hiermee centraal inkopen en decentraal verkopen/produceren. Ook kun je tussen de centrale- en decentrale organisaties verkoopgegevens en financiële gegevens uitwisselen.

Als je samenstellingsaanvragen wilt gebruiken moet je de functionaliteit samenstellingen geactiveerd zijn.

Inhoud

Voorbereiding
Werkwijze
Samenstellingsaanvraag vastleggen

Bij het vastleggen van een samenstellingsaanvraag kun je de gekoppelde gegevens alleen selecteren uit de bestaande waarden. Je kunt geen nieuwe waarden voor gekoppelde tabellen vastleggen. Ook voor de onderdelen van de samenstellingsaanvraag geldt dat je alleen kunt kiezen uit bestaande basic items.

Samenstellingsaanvraag vastleggen:

 1. Ga naar: Ordermanagement / Item / Samenstelling.
 2. Klik op: Nieuw.
 3. Vul de velden in.
 4. Vink Aanvraag aan.
 5. Klik op: Voltooien.
Samenstellingsaanvraag definitief maken

Een geautoriseerde gebruiker maakt een samenstellingsaanvraag definitief.

Samenstelling definitief maken:

 1. Ga naar: Ordermanagement / Item / Samenstellingsaanvraag.
 2. Selecteer de samenstellingsaanvraag.
 3. Klik op de actie: Aanvraag definitief maken.
 4. Klik op: Ja.

De samenstellingsaanvraag wordt nu omgezet in een normale samenstelling.

Direct naar

 1. Samenstelling
 2. Maakartikel-samenstelling toevoegen
 3. Explosie-samenstelling toevoegen
 4. Product-samenstelling toevoegen
 5. Onderdeel samenstelling vervangen
 6. Samenstelling kopiëren
 7. Artikel in samenstelling raadplegen
 8. Prijs toevoegen aan samenstelling
 9. Magazijntoewijzing bij samenstelling
 10. Samenstelling met serienummer/partijnummer
 11. Automatisch bepalen vaste verrekenprijs
 12. Samenstelling importeren
 13. Inrichten