Explosie-samenstelling toevoegen

Je kunt een samenstelling van het type Explosie toevoegen waarbij geen voorraad wordt bijgehouden. De onderdelen worden in het verkooptraject geregistreerd. Ook wordt er een bestelvoorstel voor de onderdelen gemaakt, als je dit daar hebt ingesteld.

Je kunt samenstellingen ook toevoegen via de UpdateConnector.

Samenstelling Explosie toevoegen:

 1. Ga naar: Ordermanagement / Item / Samenstelling.
 2. Klik op: Nieuw
 3. Vul een Itemcode en een Omschrijving in.
 4. Vink Omschrijving te wijzigen aan als je wilt dat bij bijvoorbeeld het toevoegen van een order de omschrijving nog te wijzigen is.
 5. Selecteer de Artikelgroep waar het artikel bijhoort. Per artikelgroep is o.a. vastgelegd hoe Profit de inkoop en verkoop moet verwerken in Profit Financieel.
 6. Selecteer Explosie bij Type samenstelling.

  Het veld Voorraad bijhouden wordt automatisch uitgevinkt. Bij een explosie-samenstelling houdt Profit immers geen voorraad bij.

 7. Selecteer de Basiseenheid. In deze basiseenheid leg je orderregels vast. Je kunt hier later eventueel van afwijken.
 8. Vink Orderregels genereren aan zodat Profit in een order voor alle artikelen die in de samenstelling voorkomen regels toevoegt. Als je dit veld uitvinkt wordt alleen de kopregel, dus de regel van de Explosie-samenstelling, getoond in de order. Als je met dit type samenstelling afroeporders maakt, moet dit veld aan staan.

  Zodra je Orderregels genereren aanvinkt kan je zelf geen prijsbepaling meer selecteren, er wordt dan een vaste prijsbepaling door Profit gegeneerd. Deze gegenereerde prijs is grijs en niet wijzigbaar.

 9. Vink Met kopregel aan om ervoor te zorgen dat ook de Explosie-samenstelling zelf als regel boven de orderregels met de artikelen verschijnt.

  De hierboven genoemde optie is alleen mogelijk bij samenstellingen van het type Explosie, bij de typen Maakartikel en Product is dit niet mogelijk.

 10. Selecteer bij Prijsbepaling hoe je de prijzen van de explosie wilt laten bepalen.
  1. Bij de optie Prijs in de kop gebruik je de prijs voor de hele samenstelling die je toevoegt via de actie Prijzen samenstelling.
  2. Bij Berekende prijs o.b.v. basisprijzen geldt de prijs die berekend wordt met de verkoopprijzen uit de onderdelen, zoals die in de eigenschappen van de artikelen staan. Het maakt hierbij niet uit hoe de verkoopprijs van de onderliggende onderdelen (artikelen) van de samenstelling wordt berekend. Dit kan een handmatig ingevuld bedrag zijn, maar het kan ook een berekende prijs zijn (op VVP of inkoopprijs etc.).
  3. Bij Berekende prijs o.b.v. debiteur geldt de prijs die berekend wordt uit de prijzen die in de onderdelen per debiteur/verkooprelatie zijn ingesteld.
  4. Bij Berekende prijs o.b.v. project neemt Profit de prijzen die bij het project voor de items zijn toegevoegd.
 11. Voeg de onderdelen toe.

  Hoe kan ik de presentatievolgorde wijzigen?

 12. Ga naar het tabblad: Extra.
 13. Selecteer de inkooprelatie.
 14. Klik op: Voltooien

Verkooporder toevoegen met 'Orderregels genereren':

 1. Voeg een verkooporder toe.
 2. Vul in de kop de velden in.
 3. Voeg in de regel het samenstellingsartikel van het type Explosie toe.
 4. Klik op: Opslaan en sluiten

  Je ziet nu een subscherm met de regels in de samenstelling.

 5. Klik op: Opslaan en sluiten.

  Profit voegt nu orderregels toe voor ieder artikel in de Explosie-samenstelling als je in de samenstellingseigenschappen het veld Orderregels genereren hebt aangezet. De samenstelling zelf verschijnt in de order als Tekst-regel.

  Als je het veld Met kopregel uit hebt gezet, verwijdert Profit vervolgens de regel van de samenstelling zelf in de order.

 6. Selecteer eventueel in de artikelregels een prijslijst. In de tekstregel van de samenstelling kun je geen prijslijst selecteren.
 7.  Klik op: Opslaan en sluiten.

Je kunt de onderdelen van de explosiesamenstelling inkopen via het bestelvoorstel.

Zie ook:

Direct naar

 1. Samenstelling
 2. Maakartikel-samenstelling toevoegen
 3. Explosie-samenstelling toevoegen
 4. Product-samenstelling toevoegen
 5. Onderdeel samenstelling vervangen
 6. Samenstelling kopiƫren
 7. Artikel in samenstelling raadplegen
 8. Prijs toevoegen aan samenstelling
 9. Magazijntoewijzing bij samenstelling
 10. Samenstelling met serienummer/partijnummer
 11. Automatisch bepalen vaste verrekenprijs
 12. Samenstelling importeren
 13. Inrichten