Voorcalculatie / offerte herberekenen

Je kunt voorcalculaties/offertes herberekenen op basis van een peildatum. Hierbij bepaalt Profit de tarieven opnieuw op basis van de bedragen die gelden op die peildatum. Ook kun je bestaande (basis)calculaties, eventueel met een rekenfactor, overnemen naar een nieuwe voorcalculatie/offerte. Zo kun je een aantal vaste basiscalculaties of recepturen vastleggen die je telkens opnieuw gebruikt voor de eigenlijke projecten van opdrachtgevers.

De peildatum van een voorcalculatie heeft invloed op de volgende datumafhankelijke gegevens:

 • Verkooptarief
 • Kostprijstarief
 • OE code van de medewerker

  Voorbeeld:

  Je voegt aan een bestaande voorcalculatie nieuwe voorcalculatieregels met nieuwe medewerkers toe. Profit haalt de organisatorische eenheid datumafhankelijk uit Profit HRM op. De datum die Profit hierbij gebruikt is het veld Peildatum uit de voorcalculatieregel. De kostprijs wordt ook datumafhankelijk uit de tarieven opgehaald, Profit gebruikt hierbij dezelfde datum uit Peildatum. Het kan dan voorkomen dat Profit de OE code en Kostprijstarief niet in de voorcalculatieregel overneemt.

Je moet er rekening mee houden dat de peildatum bepalend is voor het ophalen van de juiste data. De peildatum is ook van invloed als je een bestaande voorcalculatie wijzigt.

Je kunt te maken hebben met een verouderde Peildatum. Deze vul je immers in bij het toevoegen van een nieuwe voorcalculatie. Je kunt de Peildatum wijzigen. Profit zal de voorcalculatie herberekenen.

Herberekenen voorcalculatie/offerte:

 1. Ga naar: Projecten / Voorcalculatie / Voorcalculatie.
 2. Selecteer de voorcalculatie(s).
 3. Klik op: ActiesHerberekenen.

  In het veld Peildatum wordt de peildatum uit de offerte overgenomen. Je kunt deze datum wijzigen en een nieuwe peildatum bepalen. Als je dit doet, worden de kostprijs- en verkooptarieven in de offerte opnieuw bepaald op basis van deze peildatum en de op deze peildatum geldende tarieven en prijzen.

 4. Klik op: Volgende.

  Je ziet nu alle regels die je gaat herberekenen. Definitieve voorcalculaties en voorcalculaties van debiteuren die geblokkeerd zijn worden niet meegenomen om te herberekenen.

 5. Vink de regels uit die je niet wilt herberekenen.
 6. Klik op: Voltooien.

Direct naar

 1. Voorcalculatie en offertes
 2. Voorcalculatie inrichten
 3. Afdrukken of e-mailen voorcalculaties en offertes inrichten
 4. Voorcalculatie in InSite toevoegen
 5. Voorcalculatie in InSite raadplegen
 6. Voorcalculatie toevoegen in Profit
 7. Offerte overnemen van bestaande voorcalculatie in Profit
 8. Offerte overnemen van verkoopofferte in Profit
 9. Voorcalculatie raadplegen in Profit
 10. Voorcalculatie verstrekken in Profit
 11. Datum benodigd wijzigen
 12. Voorcalculaties herberekenen in Profit
 13. Voorcalculatie definitief maken
 14. Voorcalculatie afhandelen
 15. Gekoppelde inkooporder raadplegen
 16. Voorcalculatie verwijderen
 17. Projectnummer wijzigen
 18. Integratie Projecten en Ordermanagement