Aangifte omzetbelasting in Fiscaal

Ben je accountant en verzorgt je cliënt (ondernemer) de financiële administratie zelf? Ben jij als accountant wél verantwoordelijk voor de btw/ICP- en suppletieaangiften van deze ondernemer? Je kunt nu in Fiscaal de btw/icp-aangifte en suppletieaangifte doen, zonder de bijbehorende administratie in Profit te voeren. De organisaties waarvoor je de btw/ICP-aangifte verzorgt leg je in InSite vast als cliënten OB.

Voordelen:

  • Aangifte OB (btw/ICP- en suppletieaangifte) in Profit uitwerken.
  • Aangifte OB digitaal versturen naar de Belastingdienst.

Beschrijving

Als je btw-plichtig bent, moet je periodiek een aangifte omzetbelasting bij de Belastingdienst indienen. De omzetbelasting (btw) wordt berekend over de waarde die de ondernemer toevoegt. Als je handel drijft met buitenlandse bedrijven of organisaties binnen de EU, moet je ook icp-aangifte doen. Na het doen van een btw-aangifte kan blijken dat de aangifte niet volledig is. Omdat de btw-aangifte maar één keer ingediend mag worden moet je voor btw-correcties boven € 1.000,- een aparte suppletieaangifte doen. Kleine btw-correcties tot per saldo € 1.000,- (te betalen of terug te ontvangen btw) mogen van de Belastingdienst in de eerstvolgende btw-aangifte verwerkt worden.

Je kunt in Fiscaal de aangiften omzetbelasting toevoegen, invullen en verzenden naar de Belastingdienst. De aangifte omzetbelasting bevat zowel de biljetten voor de btw/ICP-aangiften als het biljet voor de suppletieaangiften.

Aangifte vanuit cliënt OB

De aangifte omzetbelasting is beschikbaar in InSite in de cockpit van de cliënt OB. Voordat je de aangifte omzetbelasting uitwerkt moet je deze functionaliteit inrichten.

Je start de aangifte omzetbelasting in InSite vanuit de cliënt OB. Omdat de omzetbelasting wordt geheven van ondernemers is een cliënt OB altijd gebaseerd op een organisatie. In tegenstelling tot de cliënten IB en Vpb leg je de organisaties waarvoor jij de btw/icp-aangifte doet niet vast in Profit, maar in InSite. Als je een aangifte omzetbelasting in wilt vullen voor een ondernemer voeg je de organisatie toe als cliënt OB. Je kunt een cliënt OB alleen in InSite toevoegen.

Het is ook mogelijk om cliënten OB te importeren. Het importeren van cliënten OB doe je wel in Profit (via Fiscaal / Beheer / Import OB / Cliënt). Ook het verwijderen van cliënten OB doe je in Profit (via Fiscaal / Beheer / Verwijder cliënt).

De cliënten OB die je in InSite toevoegt, kun je ook alleen in InSite raadplegen en aanpassen. Voor de omzetbelasting zijn geen menu-items of weergaven beschikbaar in Profit, zoals je dat wel gewend bent bij de inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting.

Licentie

Voor de cliënten IB en Vpb wordt de licentietelling Aantal aangiften gebruikt. Ook een cliënt OB telt mee in de licentietelling Aantal aangiften. Deze licentie bepaalt het maximum aantal cliënten dat je in Profit kunt vastleggen. Profit vergelijkt het maximum aantal aangiften op basis van de licentie met het aantal cliënten IB, OB en Vpb in alle omgevingen. Als je het maximumaantal aangiften hebt bereikt, kun je geen nieuwe cliënten (van welk type dan ook) meer toevoegen.

Een cliënt OB telt mee voor de licentietelling als bij de cliënt een Omzetbelastingnummer is ingevuld. Een cliënt OB telt niet mee voor de licentietelling als het veld Geblokkeerd voor licentie bij de cliënt is aangevinkt.

Licentietelling aantal aangiften:

Inrichting

Voordat je de aangifte omzetbelasting in Fiscaal kunt gebruiken moet je dit inrichten.

Voorbereiding

Werkwijze

Zie ook