Voorcalculatie naar Werkbegroting

De voorcalculatie voor het meerwerk neem je over naar de bestaande werkbegroting. Je kunt kiezen op welke manier je de voorcalculatie van het meerwerk in de bestaande werkbegroting wilt opnemen.

 1. Ga naar: Projecten / Voorcalculatie / Voorcalculatie.
 2. Open de weergave Onderhanden voorcalculaties (Bouw).
 3. Selecteer de voorcalculatie en klik op de actie Aanmaken werkbegroting.

 4. Selecteer Toevoegen aan bestaande werkbegroting.
 5. Selecteer de bestaande werkbegroting.
 6. Selecteer bij Type mutatie de optie Meer-/minderwerk.
 7. Selecteer een Methode verdichting. Bijvoorbeeld Standaard (niet verdichten) waarbij je de optie van het meerwerk als aparte regels in de werkbegroting ziet, niet bij de bestaande regels.
 8. Klik op: Voltooien.

Zie ook: Voorcalculatieregels overnemen vanuit bestaande werkbegroting

Direct naar

 1. Kopersbegeleiding
 2. Hoofdproject en subprojecten vastleggen
 3. Verkooprelaties/kopers vastleggen
 4. Optielijsten en optiekeuzelijsten toevoegen en beheren
 5. Optiekeuzelijst verstrekken aan koper/verkooprelatie
 6. Koper legt zijn optiekeuzes vast
 7. Bevestigen (kopersbegeleider)
 8. Digitaal ondertekenen kopers
 9. Kopersbegeleider maakt ondertekende optiekeuzelijst definitief
 10. Optiekeuzes omzetten naar voorcalculatie
 11. Voorcalculatie naar werkbegroting
 12. Facturering van de opties via termijnen aan de koper