Definitief maken Optiekeuzelijst (kopersbegeleider)

De koper/verkooprelatie heeft zijn keuzes uit de optiekeuzelijst ondertekend.

Vervolgens maak je als koperbegeleider de optiekeuzelijst definitief.

Dit definitief maken kan via de workflow. De workflow komt ter beoordeling bij de gebruikers in de groep Kopersbegeleiding.

Definitief maken kan ook via Profit, handmatig.

Inhoud

Definitief maken optiekeuzelijst via workflow InSite

De koper/verkooprelatie heeft zijn keuzes uit de optiekeuzelijst bevestigd en ondertekend. Daarmee komt de workflow ter beoordeling bij de gebruikers in de groep Kopersbegeleiding.

 1. Open InSite.
 2. Open de taak.
 3. Klik op een van de acties:
  1. De actie Afkeuren wijzigt de status van de optiekeuzelijst terug naar Gekozen.
  2. De actie Definitief maken wijzigt de status van de optiekeuzelijst naar Definitief.

  Beide acties resulteren erin dat het dossieritem de workflow verlaat.

Handmatig Definitief maken

Je kunt in Profit de status van de optiekeuzelijsten zien. Deze wijzigen deels door de workflow Bevestiging optiekeuzelijst.

Als de optiekeuzelijst van het subproject bevestigd is, kan deze definitief gemaakt worden in Profit. Hiermee kun je eventueel het digitaal ondertekenen overslaan.

 1. Ga naar: Projecten / Kopersbegeleiding / Optiekeuzelijst.
 2. Selecteer de optiekeuzelijst.
 3. Klik op de actie: Definitief maken.
 4. Klik op Ja bij de vraag.

Status Optiekeuzelijst raadplegen in Profit

Je kunt in Profit de status van de optiekeuzelijsten zien. Deze wijzigen deels door de workflow Bevestiging optiekeuzelijst. De optiekeuzelijst kan de volgende statussen hebben:

 • Beschikbaar - De optiekeuzelijst is zichtbaar bij de koper/verkooprelatie in OutSite. Dit is o.a. afhankelijk van wat bij Beschikbaar vanaf is ingevuld.
 • Gekozen - De koper/verkooprelatie heeft in de optiekeuzelijst een aantal keuzen gemaakt.

  Het is met deze status nog mogelijk de optielijst te wijzigen en deze via synchroniseren door te voeren in de optiekeuzelijsten.

 • Ingediend of Gedeeltelijk ingediend

  De koper/verkooprelatie heeft (een deel van) zijn keuzes doorgegeven via de actie Indienen.

 • Bevestigd of Gedeeltelijk bevestigd

  De kopersbegeleider heeft (een deel van) de door de koper/verkooprelatie gekozen opties bevestigd. De totale kostprijs is ook te zien.

 • Definitief of Gedeeltelijk definitief

  Nadat de optiekeuzelijst door de koper/verkooprelatie bevestigd en ondertekend is, maakt de kopersbegeleider de geheel optiekeuzelijst gedeeltelijk of geheel definitief via de workflow in InSite, of handmatig via Profit.

  Als slechts een deel van de regels ingediend is, krijg je de optie om dat deel dan gedeeltelijk definitief te maken.

 • Verwerkt of Gedeeltelijk verwerkt

  De optiekeuzelijst is naar voorcalculatie doorgezet.

 • Afgehandeld

  Er hoeft niets meer gedaan te worden.

Direct naar

 1. Kopersbegeleiding
 2. Hoofdproject en subprojecten vastleggen
 3. Verkooprelaties/kopers vastleggen
 4. Optielijsten en optiekeuzelijsten toevoegen en beheren
 5. Optiekeuzelijst verstrekken aan koper/verkooprelatie
 6. Koper legt zijn optiekeuzes vast
 7. Bevestigen (kopersbegeleider)
 8. Digitaal ondertekenen kopers
 9. Kopersbegeleider maakt ondertekende optiekeuzelijst definitief
 10. Optiekeuzes omzetten naar voorcalculatie
 11. Voorcalculatie naar werkbegroting
 12. Facturering van de opties via termijnen aan de koper