thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Locaties toevoegen

Je gebruikt locaties voor de volgende onderdelen in Profit:

 • Cursuslocaties, voor Cursusmanagement in Profit CRM

  Elke cursus heeft een voorkeurslocatie. Per evenement en per sessie kun je hiervan afwijken.

 • Agendalocaties, voor Profit Agenda
 • Activalocaties, voor Vaste activa in Profit Financieel

Locatie toevoegen:

 1. Ga naar Algemeen / Locatie / Locatie en voeg de locaties toe.

Locaties voor Profit Agenda, vaste activa en cursussen/evenementen:

Je kunt locaties ook gebruiken in vaste activa in Profit Financieel. Je geeft per actief aan op welke locatie het actief zich bevindt. Dit kan ook via de nieuwe functie Financieel / Vaste activa / Locatie. (vergeet niet deze te autoriseren).

Op het eigenschappenscherm van een locatie heb je twee nieuwe vinkvelden. Vink deze velden aan als een locatie in een afspraak of cursusevenement gebruikt mag worden:

 • Locatie beschikbaar voor afspraken
 • Locatie beschikbaar voor evenementen

Locaties importeren:

Je importeert locaties via Algemeen / Beheer / Import / Locatie. Als een importbestand nieuwe locatiecodes bevat, worden de locaties geïmporteerd. Als een importbestand bestaande locatiecodes bevat, wordt deze locaties gemuteerd.

Locatiecode wijzigen:

Gebruik de actieknop Wijzigen locatiecode om de code van de geselecteerde locatie te wijzigen.

Deze wijziging wordt niet gesynchroniseerd met agenda-afspraken in Exchange. Gebruikers zien in Outlook Agenda dus de oude ocatiecodes bij bestaande afspraken, in plaats van de nieuwe locatiecodes.

Direct naar

 1. Basisinrichting
 2. Functionaliteit activeren
 3. Startmenu instellen
 4. Landinstellingen
 5. Talen inrichten
 6. Invoer van tijdvelden inrichten
 7. Sluitingsdagen instellen
 8. Periodetabel inrichten
 9. Periodeverdeeltabel inrichten
 10. Autonummering en tellers inrichten
 11. Bankrekeningen instellen
 12. Facturering en integratie inrichten
 13. Afdrukken en e-mailen rapporten inrichten
 14. E-facturering inrichten
 15. Journalisering inrichten
 16. Afrondingsmethode instellen
 17. Logging instellen
 18. Wachtrij inrichten en gebruiken

Process

Cursus

Work area

CRM