Rente op openstaande posten boeken

Als je aanmaningen verzendt, kan Profit automatisch rente berekenen op de openstaande post. Het bedrag van de rente telt Profit niet bij de openstaande post op. Bij de ontvangst van de betaling kun je de rente automatisch boeken. Het boeken van betalingsverschillen heeft voorrang op het boeken van rente.

Profit zal bij het afletteren controleren of er rente berekend is over de openstaande post. Als het ontvangen bedrag gelijk is aan of hoger is dan het bedrag van (het restant van) de openstaande post, komt de melding dat voor deze factuur aanmaningsrente in rekening is gebracht. Je kunt het niet betaalde rentebedrag kwijtschelden.

Je hebt twee mogelijkheden:

 • Klik op: Nee. Profit boekt dan het hele bedrag aan aanmaningsrente op de vastgelegde grootboekrekening en verlaagt het te verrekenen bedrag met ditzelfde bedrag. De rente wordt op deze manier als vordering toegevoegd aan de openstaande post.
 • Klik op: Ja. De rentevordering op de factuur vervalt dan en wordt niet meegenomen in volgende aanmaningen.

Voorbeeld:

Wat zijn de effecten als je Nee kiest als je een openstaande post van € 1000 hebt met € 10 aanmaningsrente:

Ontvangen:

Afgeboekt op openstaande post:

Als rente geboekt:

€ 1.000,00

€ 990,00

€ 10,00

€ 1.005,00

€ 995,00 

€ 10,00

€ 1.010,00

€ 1.000,00

€ 10,00

Kies je Ja dan wordt een extra ontvangen bedrag als rente geboekt op de daarvoor vastgelegde grootboekrekening.

Opmerkingen

 • Als je gebruik maakt van de mogelijkheden om betalingsverschillen automatisch weg te laten boeken, dan gaat deze werking vóór het boeken van rente. De openstaande post vervalt daarbij automatisch.
 • Profit toont slechts eenmalig de melding per openstaande post: na de gemaakte keuze zal er immers geen aparte rentevordering meer bestaan.
 • Als het ontvangen bedrag kleiner is dan het bedrag van (het restant van) de openstaande post, wordt dit bedrag gebruikt om de openstaande post te verrekenen. Verrekening van de openstaande post heeft in die situatie dus voorrang op verrekening van de rente.

Direct naar

 1. Betalingen
 2. Charitatieve instellingen (giften) inrichten
 3. Bankafschrift boeken
 4. Betaling van één factuur
 5. Betaling van meerdere facturen
 6. Deelbetaling en betalingsverschillen
 7. Aanbetaling verwerken
 8. Berekende rente op aanmaningen afletteren
 9. Kasbetaling boeken
 10. Opnames en stortingen en betalingen van bank aan bank
 11. Kas-/bankmutaties met BTW op één regel
 12. Vooruitbetaalde factuur boeken
 13. Vooruitbetaling factuur afletteren
 14. Giften boeken