Deelbetalingen en betalingsverschillen

Als een factuur niet volledig voldaan wordt, kan er sprake zijn van een deelbetaling of een betalingsverschil. Bij een deelbetaling blijft het restantbedrag staan als openstaande post. Betalingsverschillen worden afgeboekt als incidentele winst of verlies.

In de financiële administratie-instellingen kun je het maximale betalingsverschil vastleggen. Dit is het maximale verschil tussen de betaling en het openstaande bedrag. Profit past dit standaard als volgt toe:

 • Verschil is kleiner dan of gelijk aan het maximale betalingsverschil

  Profit boekt automatisch een betalingsverschil en boekt de openstaande post helemaal af. Profit toont het verschilbedrag in de kolom Bet. versch. 

 • Verschil is groter dan het maximale betalingsverschil

  Profit boekt automatisch een deelbetaling en vinkt Deelbetaling aan. Het restbedrag blijft staan als openstaande post.

  Je kunt het veld Deelbetaling niet uitvinken als het betalingsverschil groter is dan het maximale betalingsverschil. Je kunt hierdoor dus niet het verschilbedrag afboeken als betalingsverschil. Als je met je debiteur hebt afgesproken dat deze niet het hele factuurbedrag betaalt, dan kun je deze een creditfactuur sturen. Hetzelfde geldt voor crediteuren: als je niet het gehele bedrag betaalt, vraag je je crediteur om een creditfactuur.

In de financiële administratie-instellingen selecteer je het dagboek waar Profit de journaalposten voor betalingsverschillen in boekt en de rekeningen waarop Profit deze boekt.

Deelbetaling of betalingsverschil boeken:

 1. Ga naar: Financieel / Boeken / Dagboek.
 2. Controleer Boekjaar en Periode. Dit zijn het boekjaar en de periode waarin je de mutatie boekt.
 3. Selecteer het dagboek.
 4. Selecteer het debiteur- of crediteurnummer bij Rekening.
 5. Klik op: Meer acties / Facturen.

  Je opent het aflettervenster.

  1. Klik in de Kop

   Vul het betaalde bedrag in van je bankafschrift bij Totaal (Kas/Bank).

   Als Totaal (Kas/Bank) niet ingevuld kan worden (het veld is grijs) dan kun je het veld Direct selecteren uitvinken.

  2. Klik in de Regels

   Je vinkt de openstaande posten aan en het veld Totaal (Kas/Bank) toont het totaal van de aangevinkte openstaande posten. Als je het totale betalingsbedrag (van je bankafschrift) hebt bereikt, voltooi je de invoer.

   Je selecteert nu alle af te boeken openstaande posten. Je houdt hierbij de volgende volgorde aan:

   • Selecteer eerst de te verrekenen creditnota's.

   • Selecteer dan de openstaande posten die je geheel wilt afboeken.

   Profit neemt het totale bedrag van de openstaande post over in de kolom Betaald KBG, tenzij het bedrag in Totaal (Kas/Bank) niet toereikend is. In dat geval ontstaat een deelbetaling of betalingsverschil.

   Onderaan het venster zie je bij Geselecteerd het totale bedrag van de geselecteerde facturen. In het veld Nog te boeken zie je het verschil tussen Totaal (Kas/Bank) en Geselecteerd. Hierdoor weet je zeker, dat je bij het voltooien het totale bedrag hebt weggeboekt.

  3. Vink Deelbetaling aan. Dit gebeurt in principe automatisch als het totaalbedrag afwijkt van het openstaande bedrag.
  4. Vul het bedrag van de betaling in bij Betaald KBG.
  5. Klik in de Staart

   Klik op: Opslaan en sluiten.

 6. Rond de boeking verder af.

Direct naar

 1. Betalingen
 2. Charitatieve instellingen (giften) inrichten
 3. Bankafschrift boeken
 4. Betaling van één factuur
 5. Betaling van meerdere facturen
 6. Deelbetaling en betalingsverschillen
 7. Aanbetaling verwerken
 8. Berekende rente op aanmaningen afletteren
 9. Kasbetaling boeken
 10. Opnames en stortingen en betalingen van bank aan bank
 11. Kas-/bankmutaties met BTW op één regel
 12. Vooruitbetaalde factuur boeken
 13. Vooruitbetaling factuur afletteren
 14. Giften boeken