Vooruitbetaalde factuur boeken

Bij een vooruitontvangst ontvang je een bedrag van een debiteur, terwijl je nog geen factuur hebt toegevoegd in Profit en bij een vooruitbetaling betaal je een bedrag aan een crediteur, terwijl je nog geen factuur hebt ontvangen.

Je legt dit vast tijdens het verwerken of boeken van het bankafschrift.

De vooruitontvangst of vooruitbetaling kun je op twee manieren verwerken:

 • Handmatig

  Tijdens het handmatig boeken vul je geen factuurnummer in. Hierdoor kun je de boeking als vooruitontvangst of vooruitbetaling boeken.

 • Automatisch

  Tijdens het verwerken van het bankafschrift kun je een betaling niet afletteren. Je kunt de betaling als vooruitontvangst of vooruitbetaling boeken.

Als je na het boeken van de vooruitontvangst of vooruitbetaling, de factuur toevoegt, letter je deze af tegen het betaalde bedrag:

 • Als je de factuur toevoegt in een dagboek, letter je deze direct af tegen de betaling.
 • Als je de factuur toevoegt in Profit Ordermanagement, journaliseert Profit deze automatisch in het integratiedagboek (van de integratiesoort). Hierna letter je de factuur af tegen de betaling.

Inhoud

Vooruitontvangst factuur debiteur

Bij een vooruitontvangst ontvang je een bedrag van een debiteur, terwijl je nog geen factuur hebt toegevoegd in Profit.

Voorbeeld:

Met een debiteur heb je de afspraak dat je maandelijks goederen levert. De debiteur betaalt je maandelijks op een vast moment een vast bedrag.

In een bepaalde maand heb je nog geen factuur voor de levering toegevoegd in Profit. Bij het verwerken van het bankafschrift kun je de betaling daarom niet afletteren tegen een factuur. Je verwerkt dit als vooruitontvangst.

Vooruitontvangst handmatig boeken:

 1. Ga naar: Financieel / Boeken / Dagboek.
 2. Controleer Boekjaar en Periode. Dit zijn het boekjaar en de periode waarin je de mutatie boekt.
 3. Selecteer het dagboek.
 4. Klik op: Voltooien.
 5. Klik in de Kop en vul het eindsaldo van het afschrift in bij Controlesaldo dagboek. Je ziet het Startsaldo dagboek van het dagboek onderin het boekingsvenster.
 6. Klik in de Regels en vul de datum van de afschriftregel in bij Datum boeking.
 7. Selecteer de debiteur bij Rekening.
 8. Vul het boekstuknummer in.
 9. Vul geen factuurnummer in.
 10. Vul het vooruitontvangen bedrag in.
 11. Bevestig dat je het bedrag als een vooruitontvangst wilt boeken.

  Als je de functionaliteit voor het boeken van giften gebruikt, zie je eerst de vraag of je een gift wilt boeken. Als je Nee selecteert, kun je alsnog een vooruitontvangst boeken.

 12. Klik op: Opslaan en sluiten.
Vooruitbetaling factuur crediteur

Als je een bedrag overmaakt naar een crediteur zonder dat je hiervoor een factuur hebt ontvangen, boek je een vooruitbetaling.

Voorbeeld:

Telefonisch heb je een product besteld bij een crediteur. De crediteur geef je telefonisch het te betalen bedrag aan.

Je maakt dit bedrag direct over, zonder dat je de factuur hebt ontvangen. Je legt hiervoor een vooruitbetaling vast.

Vooruitbetaling handmatig boeken:

 1. Ga naar: Financieel / Boeken / Dagboek.
 2. Controleer Boekjaar en Periode. Dit zijn het boekjaar en de periode waarin je de mutatie boekt.
 3. Selecteer het dagboek.
 4. Klik op: Voltooien.
 5. Klik in de Kop en vul het eindsaldo van het afschrift in bij Controlesaldo dagboek. Je ziet het Startsaldo dagboek van het dagboek onderin het boekingsvenster.
 6. Klik in de Regels en vul de datum van de afschriftregel in bij Datum boeking.
 7. Selecteer de crediteur bij Rekening.
 8. Vul het boekstuknummer in.
 9. Vul geen factuurnummer in.
 10. Vul het vooruitbetaalde bedrag in.
 11. Bevestig dat je het bedrag als een vooruitbetaling wilt boeken.

  Als je de functionaliteit voor het boeken van giften gebruikt, zie je eerst de vraag of je een gift wilt boeken. Als je Nee selecteert, kun je alsnog een vooruitbetaling boeken.

 12. Klik op: Opslaan en sluiten.

Direct naar

 1. Betalingen
 2. Charitatieve instellingen (giften) inrichten
 3. Bankafschrift boeken
 4. Betaling van één factuur
 5. Betaling van meerdere facturen
 6. Deelbetaling en betalingsverschillen
 7. Aanbetaling verwerken
 8. Berekende rente op aanmaningen afletteren
 9. Kasbetaling boeken
 10. Opnames en stortingen en betalingen van bank aan bank
 11. Kas-/bankmutaties met BTW op één regel
 12. Vooruitbetaalde factuur boeken
 13. Vooruitbetaling factuur afletteren
 14. Giften boeken