Bankafschrift boeken

Dit is de standaardprocedure voor het handmatig boeken van een bankafschrift. Je legt elk bankafschrift in één boeking vast.

Dit is de makkelijkste manier, om de volgende redenen:

 • Je boekingen en bankafschriften lopen gelijk. Het boekstuknummer in het bankboek is gelijk aan het nummer van het bankafschrift (zorg ervoor dat de betreffende teller correct staat ingesteld).
 • Je gebruikt het controlesaldo (eindsaldo van je bankafschrift) om het verschil tussen ontvangsten en uitgaven te controleren. Profit toont tijdens het boeken het beginsaldo van het bankafschrift, dit is het eindsaldo van het voorgaande afschrift. Het is uiteraard belangrijk dat je de afschriften op de juiste volgorde vastlegt.
 • Bij het voltooien van de boeking toont Profit ter controle het eindsaldo van het bankboek. Dit moet gelijk zijn aan het eindsaldo dat op het afschrift staat.

Hieronder zie je de standaardprocedure voor het boeken van een betaling via de bank. Het gaat hierbij om 'algemene posten' op je bankafschrift waar geen factuur tegenover staat, zoals rente en bankkosten. Het boeken van een betaling in combinatie met het afboeken van een openstaande post van een debiteur of crediteur wordt apart toegelicht.

Bankafschrift boeken:

 1. Ga naar: Financieel / Boeken / Dagboek.
 2. Controleer Boekjaar en Periode. Dit zijn het boekjaar en de periode waarin je de mutatie boekt.
 3. Selecteer het dagboek.
 4. Klik op: Voltooien.

  Profit toont de boekingslay-out van het dagboek.

 5. Je kunt een controlesaldo ingeven voor de boekingen die je wilt invoeren. Geen controlesaldo betekent geen controle op de complete invoer. Je vult het eindsaldo van het bankafschrift in bij Controlesaldo dagboek. Profit vermeldt het Startsaldo dagboek van het dagboek onderin het boekingsvenster.
 6. Neem de datum van de afschriftregel over als Datum boeking.
 7. Selecteer de grootboekrekening.

  Profit splitst het bruto-bedrag op basis van de btw-code direct uit in een nettobedrag en een btw-bedrag. Op je bankafschrift staat alleen een brutobedrag. Om het overzicht tijdens het boeken te behouden, toont Profit het oorspronkelijk ingevulde bedrag (=brutobedrag) in de kolom Ingevuld bedrag, als je deze kolom aan de boekingslay-out toevoegt.

 8. Vul het bedrag als ontvangst of uitgave in.
 9. Klik op: Opslaan en sluiten.

  Profit controleert of het eindsaldo bereikt is als je het Controlesaldo dagboek hebt ingevuld. Als dit niet het geval is, kun je de boeking niet voltooien. Als het controlesaldo wel bereikt is (of als je dit niet had ingevuld), dan verschijnt ter controle het eindsaldo van het dagboek.

Zie ook

Direct naar

 1. Betalingen
 2. Charitatieve instellingen (giften) inrichten
 3. Bankafschrift boeken
 4. Betaling van één factuur
 5. Betaling van meerdere facturen
 6. Deelbetaling en betalingsverschillen
 7. Aanbetaling verwerken
 8. Berekende rente op aanmaningen afletteren
 9. Kasbetaling boeken
 10. Opnames en stortingen en betalingen van bank aan bank
 11. Kas-/bankmutaties met BTW op één regel
 12. Vooruitbetaalde factuur boeken
 13. Vooruitbetaling factuur afletteren
 14. Giften boeken