Kasmutaties boeken

Je boekt kasmutaties in het kasboek.

Kasmutatie boeken:

 1. Ga naar: Financieel / Boeken / Dagboek.
 2. Controleer Boekjaar en Periode. Dit zijn het boekjaar en de periode waarin je de mutatie boekt.
 3. Selecteer het kasboek.
 4. Klik op: Voltooien.
 5. Vul het Controlesaldo dagboek niet in.
 6. Klik in de Kop

  Vul een grootboekrekeningnummer in.

  Je kunt in dit veld ook een debiteur of crediteur selecteren om een openstaande post af te boeken. Bij het boeken van contante verkopen kun je een omzetrekening selecteren.

 7. Vul de datum van het kasstuk in bij Datum boeking.
 8. Vul het boekstuknummer in bij Boekstuknummer of accepteer het getoonde boekstuknummer.
 9. Selecteer eventueel een Btw-code. Profit zal op basis hiervan het Btw-bedrag bepalen.
 10. Vul het bedrag als ontvangst of uitgave in.

  Bij het ontstaan van een negatief kassaldo geeft Profit hiervan een melding, als dit is ingesteld in het veld Controle negatief kassaldo in de eigenschappen van het dagboek. Controleer bij een negatief kassaldo of je de kasstukken in de juiste volgorde hebt ingevoerd. Het ontstaan van een negatief kassaldo is feitelijk niet mogelijk en de Belastingdienst controleert hier op.

 11. Druk op: Enter of Tab.

  Profit splitst het bruto-bedrag op basis van de btw-code direct uit in een nettobedrag en een btw-bedrag. Op je kasstuk staat een brutobedrag. Om het overzicht tijdens het boeken te behouden, toont Profit het oorspronkelijk ingevulde bedrag (=brutobedrag) in de kolom Ingevuld bedrag, als je deze kolom aan de boekingslay-out hebt toegevoegd.

 12. Boek alle kasstukken.

  Profit controleert of het eindsaldo bereikt is, als je het Controlesaldo dagboek hebt ingevuld. Als dit niet het geval is, kun je de boeking niet voltooien. Als het controlesaldo wel bereikt is (of als je dit niet had ingevuld), dan verschijnt ter controle het eindsaldo van het dagboek.

 13. Klik op: Opslaan en sluiten.

Zie ook

Direct naar

 1. Betalingen
 2. Charitatieve instellingen (giften) inrichten
 3. Bankafschrift boeken
 4. Betaling van één factuur
 5. Betaling van meerdere facturen
 6. Deelbetaling en betalingsverschillen
 7. Aanbetaling verwerken
 8. Berekende rente op aanmaningen afletteren
 9. Kasbetaling boeken
 10. Opnames en stortingen en betalingen van bank aan bank
 11. Kas-/bankmutaties met BTW op één regel
 12. Vooruitbetaalde factuur boeken
 13. Vooruitbetaling factuur afletteren
 14. Giften boeken