Betalingen

Je legt alle betalingen vast in financiële dagboeken, zoals het kas- of bankboek. Je hebt in principe net zoveel dagboeken nodig als je kassen en bankrekeningnummers hebt. Bij het invoeren van betalingen aan crediteuren of van debiteuren kun je direct openstaande posten afletteren.

Let op:

Je bespaart veel tijd door het inlezen van elektronische bankafschriften.

Hiermee neem je je dagafschriftregels over in Profit en hoef je deze niet meer handmatig toe te voegen. Profit zal betalingen van openstaande posten meestal herkennen en de betreffende posten direct afletteren. Niet herkende openstaande posten letter je handmatig af.

Inhoud

Beschrijving

Je gebruikt voor elk bankrekeningnummer een apart dagboek met een vaste tegenrekening (grootboekrekening). De mutaties op een bankrekeningnummer corresponderen dus altijd met de mutaties die op de vaste tegenrekening geboekt zijn. Ontvangsten worden gedebiteerd, uitgaven worden gecrediteerd.

Openstaande posten afboeken (afletteren)

Veel betalingen hebben betrekking op openstaande posten van debiteuren en crediteuren. Als je een betaling vastlegt, kun je de openstaande posten direct afboeken. Hiervoor wordt in Profit de term 'afletteren' gebruikt.

Journaalpost van een betaling aan een crediteur:

Rekening

Debet

Credit

Crediteuren

-,-

 

Aan Bank

 

-,-

Journaalpost van een ontvangst van een debiteur:

Rekening

Debet

Credit

Bank

-,-

 

Aan Debiteuren

 

-,-

Bij een openstaande post kan een betalingsverschil ontstaan. Je kunt dit direct afboeken, als het betalingsverschil is toegestaan op basis van de financiële instellingen. Als het betalingsverschil groter is dan het grensbedrag, kun je dit niet als betalingsverschil wegboeken.

Boeken van aanmaningsrente bij afletteren

Als het ontvangen bedrag bij het afletteren van een (debiteuren)betaling meer is dan het factuurbedrag, kun je Profit zo inrichten dat het verschilbedrag beschouwt als opeisbare rente en dit bedrag automatisch op een vooraf vastgelegde grootboekrekening boekt.

Giften van charitatieve instellingen kunnen via een bankboek direct als zodanig geregistreerd worden. Profit zal een onbekende betaling (een betaling die niet gerelateerd is aan een openstaande post) zien als een gift. Wel is het alsnog mogelijk om een dergelijke betaling alsnog als een vooruitbetaling te boeken, in plaats van als gift.

Je boekt giften in het bankboek van het bankrekeningnummer waarop de giften worden ontvangen. Profit zal een gift boeken als vooruitbetaling en deze vervolgens direct afboeken. Hierbij ontstaan de volgende journaalposten:

 • Bankboek

  Rekening

  Debet

  Credit

  Bank

  -,-

   

  Aan Debiteuren

   

  -,-

 • Memoriaal

  Hiervoor gebruikt Profit het variabel memoriaal en de rekening Giften die je gekoppeld hebt in de Instellingen administratie.

  Rekening

  Debet

  Credit

  Debiteuren

  -,-

   

  Aan Giften

   

  -,-

Als je achteraf de journaalpost in het bankboek wijzigt, zal Profit ook de aflettering in het memoriaal aanpassen. Ook giften die worden geboekt via Bankafschriften inlezen kun je op deze wijze behandelen: tijdens het verwerken van het bankafschrift geef je aan dat het bedrag als gift moet worden geboekt.

Voorbereiding

Werkwijze