Kas-/bankmutaties met BTW op één regel

Je kunt op één boekingsregel een volledige boeking met het btw-bedrag invullen. Deze snelle methode gebruiken vooral accountants en is bedoeld voor handmatige boekingen. Deze methode is niet geschikt voor het inlezen van bankafschriften.

Voor deze methode gebruik je een aparte boekingslay-out: Financiële mutaties (btw bedrag in dezelfde regel) (Profit). Deze koppel je aan het kas- of bankboek. Als je een eigen lay-out koppelt, vink je het veld Btw-bedrag op dezelfde regel boeken aan in de lay-out.

Als je de boeking afsluit, boekt Profit de btw alsnog op aparte regels, zoals je dat gewend bent. In de transactieoverzichten zie je daarom ook bij deze methode de btw op aparte regels. Je kunt een mutatie die je op één regel boekt, ook openen in een andere boekingslay-out. Profit toont de btw dan op een aparte regel.

Profit splitst het ingevulde bedrag automatisch uit in een nettobedrag en een btw-bedrag. Het oorspronkelijk ingevulde bedrag (dat je hebt overgenomen van de bon of bankafschrift) zie je de kolom Ingevuld bedrag. Het Ingevuld bedrag toont Profit alleen ter informatie en verwerkt deze niet in het grootboek.

Kas-/bankmutaties met btw op één regel:

 1. Ga naar: Financieel / Boeken / Dagboek.
 2. Controleer Boekjaar en Periode. Dit zijn het boekjaar en de periode waarin je de mutatie boekt.
 3. Selecteer het dagboek.
 4. Klik op: Voltooien.
 5. Selecteer het rekeningnummer.
 6. Vul het bedrag van de boeking in bij Bedrag +/-.
 7. Selecteer de Btw-code.

  Profit toont direct het btw-bedrag. Als dit correct is, kun je direct doorgaan met het boeken van de volgende mutatie.

  Als Profit het btw-bedrag niet goed bepaalt omdat je het brutobedrag hebt ingevuld terwijl de btw-code uitgaat van een nettobedrag, of omgekeerd, kun je de onderstaande regelacties gebruiken:

  • Btw toevoegen

   Profit beschouwt het ingevulde bedrag als het nettobedrag en zal de btw op basis hiervan berekenen.

  Voorbeeld:

  Je vult een bedrag van € 100,00 in.

  Op basis van Btw te vorderen (hoog) berekent Profit € 17,36 aan btw en wijzigt het ingevulde bedrag automatisch in € 82,64. Dit was echter niet de bedoeling, want het bedrag is een nettobedrag waarover Profit nog btw moet berekenen.

  Daarom klik je op de actie Btw toevoegen. Profit zal het ingevulde bedrag terugzetten op € 100,00. Het btw-bedrag wordt € 21,00.

  • Btw uitlichten

   Profit beschouwt het ingevulde bedrag als het brutobedrag (dus inclusief btw) en rekent het bedrag om in een nettobedrag. Het btw-bedrag wordt herleid.

  Voorbeeld:

  Je vult een bedrag van € 100,00.

  Op basis van Btw te vorderen (hoog) berekent Profit € 21,00 aan btw. Dit was echter niet de bedoeling, want het bedrag is een brutobedrag inclusief btw.

  Daarom klik je op de actie Btw uitlichten. Profit berekent € 17,36 aan btw, het ingevulde bedrag wordt op € 82,64 gesteld. Het totaal komt op € 100,00.

 8. Klik op: Opslaan en sluiten.

Direct naar

 1. Betalingen
 2. Charitatieve instellingen (giften) inrichten
 3. Bankafschrift boeken
 4. Betaling van één factuur
 5. Betaling van meerdere facturen
 6. Deelbetaling en betalingsverschillen
 7. Aanbetaling verwerken
 8. Berekende rente op aanmaningen afletteren
 9. Kasbetaling boeken
 10. Opnames en stortingen en betalingen van bank aan bank
 11. Kas-/bankmutaties met BTW op één regel
 12. Vooruitbetaalde factuur boeken
 13. Vooruitbetaling factuur afletteren
 14. Giften boeken