Itemcode wijzigen

Je kunt aan een bestaand artikel een nieuw artikelnummer (Itemcode) geven. Dit is niet mogelijk bij de itemcode van samenstellingen.

Het nieuwe artikelnummer geldt voor de hele omgeving, inclusief de historie. Een alternatief voor het wijzigen van een artikelcode is het kopiëren van het oude artikel naar een artikel met de nieuwe code.

Als je veel wijzigingen hebt, kun je de wijziging ook doorvoeren via de import van artikelen, de import bevat namelijk het veld Nieuwe artikelcode.

Let op: 

Je kunt deze actie autoriseren via actie-autorisatie.

Wijzigen itemcode:

 1. Ga naar: Ordermanagement / Item / Artikel.
 2. Selecteer het artikel.
 3. Klik op de actie: Wijzigen itemcode.
 4. Vul een waarde in bij Nieuwe itemcode.
 5. Klik op: Voltooien

Direct naar

 1. Artikel
 2. Artikel toevoegen
 3. Artikelen raadplegen
 4. Artikel wijzigen
 5. Artikel kopiëren
 6. Vervangend artikel instellen
 7. Artikel instellen met voorraadprofiel
 8. Artikel blokkeren
 9. Bestelstaffel en minimum aantal controle instellen
 10. Meerdere afbeeldingen bij artikelen importeren
 11. Itemcode wijzigen
 12. Artikelgegevens afdrukken
 13. Importeren van artikelen o.a.