thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Controle op bestelstaffel en minimum aantallen

Voor de inkoop en verkoop van een artikel bestaan vaak afspraken over de minimaal af te nemen hoeveelheden en over bestelstaffels (veelvouden van een bepaalde hoeveelheid). Je kunt instellen dat Profit deze aantallen tijdens het toevoegen van (basis)orders en offertes controleert.

Bij het toevoegen/onderhouden van een artikel kun je de Bestelstaffel en het minimaal af te nemen aantal vastleggen. Ook kun je hier aangeven dat je op deze velden wilt controleren tijdens het toevoegen van (basis)orders en offertes.

Deze controle voert Profit ook uit bij het genereren van bestelvoorstellen (inkoop) en bij het genereren van ordervoorstellen bij de dagvoorbereiding (verkoop Bakkerijen).

In de stamgegevens van artikelen leg je op de tabbladen Inkooprelaties en Verkooprelaties de minimum hoeveelheid en de bestelstaffel vast. Deze velden zijn ook beschikbaar in de boekingslay-out van samenstellingen.

Profit controleert of het in de regel ingevulde aantal eenheden groter is dan of gelijk is aan het Minimumaantal dat je vastlegt op de tabbladen Inkooprelaties  en Verkooprelaties bij de artikelen. Profit controleert ook of het ingevulde aantal een veelvoud is van de bestelstaffel. Als je geen waarden hebt vastgelegd op de tabbladen van de inkoop- en verkooprelatie dan wordt de controle uitgevoerd op de waarden die je hebt ingevoerd op het tabblad Eenheden per item.

Let op: 

Als er een directe relatie is tussen een verkooporder en een inkooporder (bij levering door de leverancier aan de klant) neemt Profit altijd het aantal eenheden uit de verkooporder over, ook als dit niet voldoet aan het minimum en de bestelstaffel. In dit geval kun je ook het aantal niet wijzigen.

Video:

Aantallen invullen en controle vastleggen:

 1. Ga naar: Ordermanagement / Item / Artikel.
 2. Open de eigenschappen van het artikel.
 3. Ga naar het tabblad: Extra.
 4. Vink Controle handmatige verkoop aan.
 5. Vink Controle handmatige inkoop aan.
 6. Klik op: OK
 7. Ga naar het tabblad: Inkooprelaties.
 8. Open de eigenschappen van de inkooprelatie.
 9. Ga naar het tabblad: Bestelstaffel.
 10. Vul de Bestelstaffel in.
 11. Vul het Minimumaantal inkoop in.
 12. Klik op: OK.
 13. Ga naar het tabblad: Verkooprelaties.
 14. Open de eigenschappen van de verkooprelatie.
 15. Ga naar het tabblad: Bestelstaffel.
 16. Vul de velden in.
 17. Klik op: OK

Direct naar

 1. Artikel
 2. Artikel toevoegen
 3. Artikelen raadplegen
 4. Artikel wijzigen
 5. Artikel kopiëren
 6. Vervangend artikel instellen
 7. Artikel instellen met voorraadprofiel
 8. Artikel blokkeren
 9. Bestelstaffel en minimum aantal controle instellen
 10. Meerdere afbeeldingen bij artikelen importeren
 11. Itemcode wijzigen
 12. Artikelgegevens afdrukken
 13. Importeren van artikelen o.a.

Process

Artikelbeheer

Work area

Ordermanagement