thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Artikel toevoegen

Artikelen zijn tastbare goederen waarvan je voorraad kunt bijhouden. Het bijhouden van voorraad is echter niet verplicht. Je kunt zoveel artikelen toevoegen als je wilt. Bij het toevoegen van een artikel vul je de generieke kenmerken die ook bij andere itemsoorten (werksoort, kosten, tekst, etc) terugkomen, zoals code, omschrijving, prijzen, etc. Daarnaast heeft een artikel specifieke eigenschappen, zoals voorraadgegevens, gewicht, prijzen, etc.

Artikel toevoegen:

 1. Ga naar: Ordermanagement / Item / Artikel.
 2. Klik op: Nieuw.
 3. Vink Autonummering aan als je wilt dat Profit het nieuwe artikel automatisch een itemcode geeft volgens de instellingen bij autonummering. Vink dit veld uit als je zelf een itemcode wilt geven.

 4. Vul een Itemcode en een Omschrijving in.
 5. Vink Omschrijving te wijzigen aan als je wilt dat bij bijvoorbeeld het toevoegen van een order de omschrijving nog te wijzigen is.
 6. Selecteer de Artikelgroep waar het artikel bijhoort. Per artikelgroep is o.a. vastgelegd hoe Profit de inkoop en verkoop moet verwerken in Profit Financieel.

  Als je voor dit artikel voorraad gaat bijhouden, selecteer je een artikelgroep waarbij Bevat voorraadartikelen aan staat.

 7. Selecteer eventueel een Locatie.

  Zie de toelichting bij eigenschappen artikel.

 8. Vink eventueel Voorraad bijhouden aan als je voorraad van het artikel in je magazijn wilt bijhouden.

  Je kunt dit veld alleen aanvinken als in de gekoppelde artikelgroep het veld Bevat voorraadartikelen is aangevinkt.

  Zodra je kiest voor Voorraad bijhouden kun je dit niet meer wijzigen, tenzij er voor het betreffende artikel geen voorraad, geen openstaande orders, geen reserveringen en geen bestellingen zijn.

 9. Vul het Aantal decimalen in waarmee o.a. in een order- of factuurregel het aantal wordt weergegeven.

  Let op:

  Zodra er mutaties zijn geweest, kun je het aantal decimalen bij het artikel niet meer wijzigen!

 10. Selecteer de Basiseenheid. In deze basiseenheid leg je orderregels vast en vindt de voorraadwaardering plaats. Je kunt hier later eventueel van afwijken.
 11. Vul eventueel een andere Prijsfactor in dan 1. De prijsfactor bepaalt of de prijs voor één artikel is of voor meerdere; dus als de prijsfactor 100 is dan wordt de prijs door 100 gedeeld als je maar 1 artikel verkoopt.

  Dit gebruik je bijvoorbeeld als je kleine artikelen in grote verpakkingen verkoopt. De werkelijke prijs zou 0,0001 euro voor een paperclip zijn, maar je verkoopt ze per 1000 á voor 10 eurocent. Bij prijsfactor vul je dan 1000 in.

 12. Selecteer de Btw-tariefgroep. O.a. aan de hand hiervan bepaalt Profit de btw op de factuur.
 13. Klik op: Volgende
 14. Selecteer bij Artikeltype het type artikel. Als je dit veld niet kunt muteren heb je op het vorige scherm Voorraad bijhouden niet aangevinkt.

  Je kunt kiezen uit o.a. Standaard artikel, Partij-artikel, Serienummerartikel en 1 of 2 artikeldimensie-artikel. Doorgaans selecteer je het standaard artikel.

 15. Vul de overige velden in.

 16. Selecteer eventueel de Verrekenprijs.

  De Verrekenprijs is de standaardprijs waartegen de voorraad in de boekhouding wordt gewaardeerd.

 17. Vul eventueel de Verkoopprijs in die Profit o.a. in de verkooporder gebruikt. Je kunt deze prijs en de andere typen prijzen naderhand nog toevoegen en wijzigen.
 18. Vink Doorbelasten aan als je de inkoop van dit artikel wilt doorberekenen in het project.
 19. Klik op: Volgende
 20. Selecteer bij Inkooprelatie de relatie waarbij je dit artikel standaard bestelt. Je kunt in de boekingslay-out instellen dat alleen artikelen van de inkooprelatie geselecteerd kunnen worden in een inkooporder voor deze inkooprelatie. Je kunt naderhand nog meer inkooprelaties toevoegen en daarbij de voorkeur inkooprelatie instellen.
 21. Vul bij Itemcode inkooprelatie de code in die de inkooprelatie gebruikt voor dit artikel.
 22. Vul de omschrijving van de inkooprelatie in bij Omschrijving.

 23. Vul eventueel de CBS-velden voor de CBS-aangifte.
 24. Klik op: Volgende.

 25. Selecteer bij Voorraadprofiel een combinatie van instellingen voor voorraadcontrole, -aanvulling, bestelvoorstel en toewijzing.

  Profit bevat standaard een aantal gangbare voorraadprofielen. Je kunt zelf ook voorraadprofielen toevoegen.

  Als het voorraadprofiel voorraadaanvulling gebruikt om de voorraad op peil te houden, vul je in wat de minimum voorraad moet zijn en tot waar Profit de voorraad moet aanvullen.

 26. Vul, als je geen voorraadprofiel hebt geselecteerd, de velden voor het controleren en aanvullen van de voorraad in.

  Als je instellingen voldoen aan één van de standaard voorraadprofielen, zal Profit deze automatisch koppelen.

 27. Vink Magazijntoewijzing aan als je meerdere magazijnen hebt en dit artikel na het voltooien van de wizard aan een specifiek magazijn wilt toewijzen.
 28. Voltooi de wizard.

Direct naar

 1. Artikel
 2. Artikel toevoegen
 3. Artikelen raadplegen
 4. Artikel wijzigen
 5. Artikel kopiëren
 6. Vervangend artikel instellen
 7. Artikel instellen met voorraadprofiel
 8. Artikel blokkeren
 9. Bestelstaffel en minimum aantal controle instellen
 10. Meerdere afbeeldingen bij artikelen importeren
 11. Itemcode wijzigen
 12. Artikelgegevens afdrukken
 13. Importeren van artikelen o.a.

Process

Artikelbeheer

Work area

Ordermanagement