Voorraadprofiel

Een voorraadprofiel is een verzameling instellingen waarmee je vastlegt hoe Profit de voorraad van een artikel moet controleren en aanvullen.

Introductie

Altijd voorraad

Hoge omloopsnelheid / Bulk inkoop

Bestellen bij voorraadtekort

Kleine voorraad, grote bestellingen direct inkopen

Nooit voorraad

Inhoud

Beschrijving

Met een voorraadprofiel stel je in één keer in hoe je wilt dat Profit de voorraad van een artikel controleert en aanvult. Het gaat met name om de instellingen voor voorraadcontrole, voorraadaanvulling, bestelvoorstel en toewijzing.

Een voorraadprofiel kun je bij grote groepen artikelen instellen. Zo versnel je het toevoegen van nieuwe artikelen, standaardiseer je het voorraadbeheer en heb je snel inzicht in de goederenstromen.

Profit levert een aantal voorraadprofielen mee, namelijk:

 • Altijd voorraad
 • Hoge omloopsnelheid / Bulk inkoop
 • Bestellen bij voorraadtekort
 • Kleine voorraad, grote bestellingen direct inkopen
 • Nooit voorraad

Dit zijn de meest gangbare voorraadprofielen. De instellingen per voorraadprofiel zijn:

Voorraadprofiel

Omschrijving

Voorraadcontrole

Voorraad-
aanvulling

Bestelvoorstel

Toewijzing

Altijd voorraad (01)

Geen controle in het verkooptraject, inkoop via voorraadaanvulling

Nee

Ja

Nee

Nee

 

Hoge omloopsnelheid/ Bulk inkoop (02)

Controle bij pakbon, inkoop via voorraadaanvulling

Controle op vrije voorraad (pakbon)

Ja

Nee

Nee

 

Bestellen bij voorraadtekort (03)

Controle bij verkooporder en pakbon, vrije voorraad uitleveren, alleen voorraadtekort inkopen en toewijzen via bestelvoorstel

Controle op vrije voorraad (verkooporder en pakbon)

Nee

Ja, via Rest

Altijd automatisch bij verkoop, ook wachtorders

Kleine voorraad, grote bestellingen direct inkopen (04)

Controle bij verkooporder en pakbon, bij verkooporder keuze óf levering uit vrije voorraad óf inkoop via bestelvoorstel met koppeling aan order

Controle op vrije voorraad (verkooporder en pakbon)

Ja (voor de zekerheid)

Ja, via Vraag ongeacht tekort

Altijd automatisch bij verkoop, maar niet wachtorders

Nooit voorraad (05)

Controle bij verkooporder en pakbon, altijd alle verkooporders via bestelvoorstel inkopen en koppelen

Controle op vrije voorraad (verkooporder en pakbon)

Nee

Ja, Altijd hele orderregel

Altijd automatisch bij verkoop, maar niet wachtorders

Je kunt ook zelf voorraadprofielen toevoegen.

Voorraadprofiel toevoegen

Je kunt zelf voorraadprofielen toevoegen waarin je vastlegt hoe Profit de voorraad van een artikel moet controleren en aanvullen.

Een voorraadprofiel moet uniek zijn. Profit controleert bij het toevoegen van een artikel met handmatige voorraadinstellingen, of deze instellingen overeenkomen met een bestaand voorraadprofiel. Profit vult dat voorraadprofiel dan automatisch in.

Voorraadprofiel toevoegen:

 1. Ga naar: Ordermanagement / Item / Inrichting / Voorraadprofiel.
 2. Klik op: Nieuw.
 3. Vul een waarde in bij Profiel waarmee je het profiel kunt identificeren.
 4. Vul een waarde in bij Omschrijving waarmee duidelijk is bij welke artikelen dit voorraadprofiel bruikbaar is, of juist wat voor soort voorraad je wilt aanhouden.

  Je stelt nu in of en op welke manier Profit de voorraad moet controleren.

 5. Selecteer een waarde bij Voorraadcontrole als je wilt dat Profit bij toevoegen van de verkooporder en/of de pakbon controleert of er genoeg voorraad is. Raadpleeg eventueel de uitleg over de verschillende opties voor voorraadcontrole. Standaard staat hier Controle op vrije voorraad (verkooporder en pakbon) geselecteerd, dit is de meest strikte controle.
 6. Selecteer een waarde bij Uitlevervolgorde als je wilt dat Profit bij het uitleveren van partij- of serienummerartikelen een specifieke volgorde hanteert. Deze uitlevervolgorde is niet geldig bij normale artikelen en kun je daarbij ook niet selecteren. Als je Pakbonnen genereren vanuit ontvangst wilt gebruiken, moet je Uitlevervolgorde instellen op LIFO.
 7. Je stelt nu in of en op welke manier Profit moet voorstellen inkooporders te plaatsen via het bestelvoorstel.Selecteer een waarde bij Bestelvoorstel bij verkoop als je wilt dat Profit aantallen die je verkoopt, voorstelt voor inkooporders. Raadpleeg eventueel de uitleg over de verschillende opties voor het bestelvoorstel.
 8. Vink Voorraadaanvulling aan als je wilt dat Profit automatisch voorstelt bepaalde inkooporders te plaatsen om de voorraad tot een bepaald aantal aan te vullen. Als je dit veld aanvinkt, vul je bij het instellen van het artikel in tot welk aantal Profit de voorraad moet aanvullen.

  Je stelt nu in of en op welke manier Profit de verkooporders aan de inkooporders moet toewijzen zodat een koppeling ontstaat.

 9. Selecteer bij Toewijzen in verkoop of je verkooporders automatisch, niet of na een vraag wilt toewijzen aan inkooporders.
 10. Selecteer bij Wachtorders toewijzen of je, als je automatisch laat toewijzen, ook de wachtorders wilt toewijzen.
  Als je bij Toewijzen in verkoop hebt ingesteld dat Profit verkooporders (een nieuwe orderregel of als je het aantal in een bestaande regel verhoogt) automatisch aan inkooporders moet toewijzen dan bepaalt de instelling bij het veld Wachtorders toewijzen of het Aantal wachtorder op de orderregel wel of niet meegenomen moet worden bij de automatische toewijzing.

  Voorbeeld

 11. Vul Toelichting in. Bijvoorbeeld als je meer uitleg wilt geven over de achtergrond bij de instellingen in dit voorraadprofiel, zoals 'Lange levertijden uit Azië, dus altijd bestelvoorstel met vraag. Aantal via Voorraadaanvulling blijven monitoren tot we een goede balans tussen levertijd inkoop en levertijd verkoop hebben'.
 12. Klik op: Volgende.

  Als er items zijn die al een voorraadprofiel hebben dat overeenkomt met de instelllingen in dit nieuwe voorraadprofiel, dan toont Profit die nu. Dit betekent ook dat je dit nieuwe voorraadprofiel niet kunt toevoegen. Een voorraadprofiel moet uniek zijn. Wijzig de instellingen in dit nieuwe voorraadprofiel.

 13. Klik op: Voltooien.

Voorraadprofiel wijzigen

Je kunt je eigen voorraadprofielen wijzigen. De wijziging geldt voor alle artikelen die aan het voorraadprofiel zijn gekoppeld.

Eigen voorraadprofiel wijzigen:

 1. Ga naar: Ordermanagement / Item / Inrichting / Voorraadprofiel
 2. Open de eigenschappen van je eigen voorraadprofiel. Standaard Profit voorraadprofielen kun je niet wijzigen, alleen verbergen.
 3. Ga naar het tabblad: Algemeen.
 4. Raadpleeg de artikelen en samenstellingen die bij dit voorraadprofiel horen. Als je de wijziging niet voor een bepaald artikel wilt doorvoeren, moet je deze eerst aan een ander voorraadprofiel koppelen.
 5. Wijzig de instellingen.
 6. Klik op: Opslaan en sluiten.

Artikelen op voorraadprofiel raadplegen

Je kunt per voorraadprofiel raadplegen welke artikelen en samenstellingen bij het voorraadprofiel horen.

Artikelen en samenstellingen op voorraadprofiel raadplegen:

 1. Ga naar: Ordermanagement / Item / Inrichting / Voorraadprofiel.
 2. Open de eigenschappen van het voorraadprofiel.
 3. Ga naar het tabblad: Artikel.

  Je ziet de artikelen die je beheert volgens dit voorraadprofiel.

 4. Ga naar het tabblad: Samenstelling.

  Je ziet de samenstellingen die je beheert volgens dit voorraadprofiel.

 5. Klik op: Opslaan en sluiten.

Zie ook

Direct naar

 1. Inrichting Ordermanagement
 2. Toelichting integratie Profit Ordermanagement met Profit Financieel, Projecten en Abonnementen
 3. Functies activeren
 4. Artikelgroepen inrichten
 5. Integratiesoorten voor Ordermanagement toevoegen
 6. Verbijzondering journalisering vanuit Ordermanagement inrichten
 7. Items, kosten, werksoorten etc. toevoegen/instellen
 8. Voorraad inrichten
 9. Verkoop inrichten
 10. Prijzen inrichten
 11. Kortingen inrichten
 12. Inkoop inrichten
 13. Ordermanagement in OutSite inrichten
 14. Inkooprelatie/crediteur in InSite inrichten
 15. Herberekenen cumulatieven Ordermanagement
 16. Imports verkoop, inkoop, item en voorraad
 17. Collectief inkoop- en verkoopmutaties verwijderen