thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Nacalculatie verdichten

Het algemene begrip 'verdichten' betekent het verzamelen en totaliseren van meerdere bronregels naar één doelregel. Dit geldt niet alleen voor facturen maar kan ook voor andere regels gelden.

Bijvoorbeeld:

 • Als in Profit Projecten nacalculatieregels worden geboekt op werksoorten, dan kan worden aangegeven dat op de projectfacturen op werksoort moet worden verdicht. Dit betekent dat alle nacalculatieregels met dezelfde werksoort worden 'opgeteld' en op de factuur één enkele regel wordt weergegeven met het totale aantal uren en het totaalbedrag van alle opgetelde nacalculatieregels. In dit voorbeeld is het zo dat ook de oorspronkelijke regels bewaard worden als factuurregels en bijvoorbeeld als specificatie kunnen worden afgedrukt.
 • Als je in Profit Ordermanagement werkt met voorraad en deze laat journaliseren, dan worden verdichte journaalposten aangemaakt in Profit Financieel. Er ontstaat dan één journaalpost per artikelgroep per periode. Je wilt namelijk niet elke individuele voorraadmutatie per artikel in het grootboek terugzien. In dit voorbeeld is het zo dat de bronregels ook niet zichtbaar zijn in Financieel. Als je dan de details van de journaalpost wilt bekijken, moet je in Ordermanagement de oorspronkelijke voorraadmutaties erbij zoeken.
 • In Profit Projecten kun je werken met integratie van het Onderhanden Werk (OHW). Daar worden dan ook verdichte journaalposten van aangemaakt. Ook in dit geval moet je dan voor de details terug naar de bron in Projecten omdat de details niet meegaan naar Financieel.

Direct naar

 1. Nacalculatie
 2. Nacalculatie inrichten
 3. Nacalculatie/Uren boeken in InSite
 4. Nacalculatie boeken in Profit Windows
 5. Nacalculatie wijzigen
 6. Nacalculatie verwijderen
 7. Doorboeken inkoopfacturen en kostenboekingen
 8. Blokkeren boeken afgesloten periode
 9. Accordering en gereedmelding
 10. Nacalculatie tarieven herwaarderen
 11. Overnemen offerte naar nacalculatie
 12. Nacalculatie importeren
 13. Nacalculatieoverzicht
 14. Nacalculatie met integratie Profit Agenda

Process

Nacalculatie

Work area

Projecten