thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Overheadkosten bij nacalculatie

Tijdens het boeken van een nacalculatieregel of een financiële projectmutatie neemt Profit het percentage over naar de regel. Je kunt per regel afwijken van het percentage door het veld Overhead (%) toe te voegen aan de boekingslay-out, dan wordt er een overheadregel aangemaakt waarin alle regels waarbij een overheadpercentage is ingevuld worden opgeteld.

Als je overheadkosten wilt berekenen richt je dit in door:

 • de overhead grondslag in te stellen in de Project instellingen (tabblad Controle)
 • het veld te vullen in het Project (op tabblad Algemeen) of bij de Projectgroep, Integratiesoort en Werksoort (in het tabblad Extra).
 • de werksoort in te stellen.

Grondslagen inrichten:

 1. Ga naar: Projecten / Beheer / Instellingen / Project.
 2. Ga naar het tabblad: Controle.
 3. Selecteer en grondslag bij Grondslag overhead.
 4. Selecteer een kostensoort bij Kostensoort overhead.
 5. Klik op: OK.

Overhead instellen bij een project:

 1. Ga naar: Projecten / Project / Project.
 2. Open de eigenschappen van het project.
 3. Ga naar het tabblad: Algemeen.
 4. Vul het veld Percentage overhead.

  Je kunt dit veld ook vullen bij de Projectgroep en Integratiesoort (in het tabblad Extra).

 5. Klik op: OK.

Overhead instellen bij een werksoort:

 1. Ga naar: Projecten / Item / Werksoort.
 2. Open de eigenschappen van de werksoort.
 3. Ga naar het tabblad: Extra.
 4. Vul het veld Percentage overhead.
 5. Klik op: OK.

Als je hebt aangegeven in de project instellingen dat je overheadkosten wilt berekenen en je hebt een percentage overhead opgenomen bij Werksoort, Project, Projectgroep of Integratiegroep dan wordt bij het invoeren van een nacalculatieregel of een financiële projectboeking de waarde van deze kosten op basis van project en werksoort bepaald. Hierbij geldt de volgende volgorde voor het bepalen van het juiste percentage:

 1. werksoort / kostensoort
 2. integratiegroep
 3. project
 4. projectgroep

Het overheadbedrag wordt op de volgende wijze berekend: kostprijsbedrag x overheadpercentage = bedrag overhead.

Let op: 

Je hebt de mogelijkheid om het voorgestelde overheadpercentage te wijzigen. Je moet dan wel het veld Overhead % in de boekingslay-out opnemen.

Let op: 

Het overheadpercentage wordt alleen berekend als in de mutaties een project is ingevuld. Het overheadbedrag wordt in een aparte regel in de nacalculatie weggeschreven, je kunt deze regel niet wijzigen. De regel wordt aangemaakt met het project uit de bronmutatie en de werksoort voor de overhead in de instellingen. Per project per periode wordt maar één overheadregel gegenereerd.

Direct naar

 1. Nacalculatie
 2. Nacalculatie inrichten
 3. Nacalculatie/Uren boeken in InSite
 4. Nacalculatie boeken in Profit Windows
 5. Nacalculatie wijzigen
 6. Nacalculatie verwijderen
 7. Doorboeken inkoopfacturen en kostenboekingen
 8. Blokkeren boeken afgesloten periode
 9. Accordering en gereedmelding
 10. Nacalculatie tarieven herwaarderen
 11. Overnemen offerte naar nacalculatie
 12. Nacalculatie importeren
 13. Nacalculatieoverzicht
 14. Nacalculatie met integratie Profit Agenda

Process

Nacalculatie

Work area

Projecten