Doorbelasten in Profit Projecten

In het onderstaande schema zie je wanneer Profit een nacalculatieregel, die je hebt geboekt op een project en/of werksoort, doorbelast en factureert aan de opdrachtgever. Je kunt per project, projectfase en per werksoort Doorbelasten instellen. Het veld Doorbelasten kun je ook gebruiken in de voorcalculatie in voorcalculatieregels.

De tekst 'Te wijzigen J' in het schema houdt in dat je bij het boeken van een project, waarbij je Doorbelasten hebt ingesteld, het veld Doorbelasten in de boekingsregel nog kunt uitvinken. Dit geldt ook andersom. Als er 'Te wijzigen N' staat, dan kun je in de boekingsregel niet afwijken van de instelling in het project.

Inhoud

Doorbelasten in project instellen

In het project stel je in of het moet worden doorbelast aan de verkooprelatie of niet, via het veld Doorbelasten.

Ook bij Projectfases kun je instellen of je al of niet wilt doorbelasten.

Je kunt daar kiezen uit Conform project, Nacalculatie doorbelasten en Nacalculatie niet doorbelasten.

Zie ook:

Doorbelasten in werksoort en kosten

In de werksoorten en kosten stel je in dat nacalculatieregels op de factuur aan de klant moeten worden doorbelast. Dit doe je in de eigenschappen, onder het kopje Facturering in het tabblad Extra.

Bij werksoorten:

Bij kosten, idem:

Doorbelasten in artikel

In artikelen waarvan je de inkoop wilt doorbelasten in het project, stel je dit in in het tabblad Extra, onder het kopje Project:

Dit is alleen van toepassing als je gebruik maakt van de integratie tussen Projecten en Ordermanagement.

Zie ook:

Doorbelasten opnieuw bij Voortgang

Voor voortgang kun je bepalen dat het nogmaals bepaald moet worden. Zet je deze instelling aan, dan bepaalt Profit bij het boeken van voortgang op een projectactiviteit opnieuw of de nacalculatieregel wordt doorbelast. De instelling Doorbelasten in de eigenschappen van het project heeft voorrang op de vink Doorbelasten in de voorcalculatieregel.

Dit stel je in in de Project instellingen, tabblad Tarieven:

Voorcalculatieregel al of niet doorbelasten

Voorcalculatieregels met werksoorten kun je doorbelasten.

Dit doe je bijvoorbeeld omdat ze dan in een gekoppelde offerte en het totaalbedrag daarvan meetellen.

Je kunt in een, aan een project gekoppelde, voorcalculatie in de regels handmatig afwijken van de doorbelasten-instelling in het project. Bij overnemen naar de pakbon bepaalt Profit het doorbelasten niet opnieuw, dus is de voorcalculatie leidend!

Je kunt op deze voorcalculatieregels activiteiten toevoegen. Op de activiteiten kan de medewerker vervolgens voortgang schrijven. In de nacalculatie worden de regels die uit de voortgang komen als door te belasten nacalculatieregels geboekt. Dit kan je niet aanpassen omdat er een activiteit aan vooraf gegaan is.

Wel kun je instellen dat voortgang opnieuw bepaald wordt - dan kijkt Profit naar de instelling in het project of daar doorbelasten wel of niet aanstaat. Als je wilt dat de projectinstelling altijd voorrang hebben op de gang van zaken bij voortgang op activiteiten uit de voorcalculatie, stel je dat in op hoog niveau.

Doorbelasten in imports en UpdateConnectoren

In de import voor nacalculatie kun je ook invloed uitoefenen op het doorbelasten.

Nacalculatie/uren importeren:

 1. Ga naar: 
  • Projecten / Beheer / Import Project / Nacalculatie
  • Uren/Declaraties / Beheer / Import / Uren
 2. Selecteer een actie, bijvoorbeeld Import via nieuw aan te maken definitie.
 3. Klik op: Volgende.

 4. Vink Doorbelasten bepalen aan de hand van het project en de werksoort aan. Als je dit veld uitzet komt het veld Doorbelasten beschikbaar in de importdefinitie en is de instelling daarvan leidend, boven de instelling op project en werksoort.

Vervolg het importeren zoals je gewend bent.

Zie ook:

Handmatig nacalculatieregel al of niet doorbelasten

Dit is alleen van toepassing als je gebruik maakt van de integratie tussen Projecten en Ordermanagement.

Zie ook:

Doorbelasten in UpdateConnector nacalculatie

In de UpdateConnector voor nacalculatie PtRealization geldt het volgende voor doorbelasten met betrekking tot het veld Ch (Doorbelasten):

 • Als het veld wordt aangeleverd, wordt de betreffende waarde (true / false) overgenomen.
 • Als dit veld niet wordt aangeleverd, wordt de waarde 'True' toegepast.

Als het veld Ch niet aangeleverd wordt, maar er wordt op een project gewerkt waarbij 'Termijnen' is aangevinkt, dan kijkt Profit hiernaar. Dit betekent ook dat als het project op 'Termijnen' staat, het veld 'Doorbelasten' standaard op 'False' wordt gezet. Tenzij er ook een fase wordt meegeleverd in de XML waarbij 'Meerwerk' is aangevinkt. Dan wordt namelijk het veld 'Doorbelasten' op 'True' gezet.

Hier vind je een overzicht over de werking van Doorbelasten in Profit Projecten.

Zie ook:

Meerwerk doorbelasten bij Termijnfacturering

Als je werkt met termijnfacturering, kan er ook sprake zijn van 'Meerwerk', werkzaamheden die extra uitgevoerd zijn en waarmee geen rekening is gehouden bij het vaststellen van de aanneemsom.

Deze extra werkzaamheden kun je dan meestal op regiebasis aan de opdrachtgever in rekening brengen. De werkzaamheden die je uitvoert en die wel binnen het bedrag van de aanneemsom vallen, zullen echter niet op regiebasis gefactureerd mogen worden (er is hiervoor immers een termijn). Dit betekent dus dat je een voorziening moet treffen om te voorkomen dat je verkeerde nacalculatieregels aan de opdrachtgever doorbelast.

Let op:

Naast 'Meerwerk' kan er ook sprake zijn van 'Minderwerk'. Dit kan alleen worden bepaald door de voorcalculatie te vergelijken met de geboekte nacalculatie. Na vergelijking wordt 'Minderwerk' door middel van handmatige facturering gecrediteerd.

Doorbelasten in nacalculatieregels:

In de nacalculatieregels bestaat het veld Doorbelasten waarmee Profit bepaalt of de regels al dan niet op de automatische projectfacturen moet overnemen. Dit veld wordt nu automatisch voorgesteld waarbij geldt:

 • De waarde van het veld Doorbelasten in de werksoort wordt voorgesteld in de nacalculatieregel maar kan daar wel worden gewijzigd.
 • Voor artikelregels geldt dat Profit deze altijd op Doorbelasten zet maar je kunt dit wel wijzigen.

  Artikelen worden alleen doorbelast via projectbonnen; in Ordermanagement boek je een pakbon waarbij je een project selecteert. Na het gereedmelden en voltooien wordt automatisch per pakbonregel een nacalculatieregel gemaakt die op Doorbelasten staat. Je kunt dit niet aanpassen. Alleen als je de nacalculatieregel niet gereedmeld en/of accordeert, wordt deze regel niet gefactureerd (doorbelast).

 • Als in het project Doorbelasten de waarde N heeft, wordt dit overgenomen in alle nacalculatieregels en dit mag daar dan niet worden gewijzigd.
 • Maar: Als Termijnfacturen in het project de waarde J heeft, wordt in de nacalculatieregels waarin dit project is ingevuld altijd de waarde N voorgesteld maar dit kan wel worden gewijzigd om aan te geven dat er sprake is van meerwerk.
 • Je kunt ook een (extra) Projectfase aanmaken. Het veld Doorbelasten in de fase stel je bij meerwerk in op Nacalculatie doorbelasten, waarna de te declareren regels worden behandeld als normale nacalculatie-regieregels. Als je de nacalculatieregel op de fase boekt, stelt Profit het veld Doorbelasten voor met 'ja'.

Doorbelasten in voorcalculatieregels:

Het veld Doorbelasten kun je ook gebruiken in de voorcalculatie in voorcalculatieregels.

Bij het doorboeken van de pakbonregels kijkt Profit naar de instelling op projectniveau met betrekking tot termijnen (en dus niet naar de voorcalculatieregels). Als je termijnen hebt gedefinieerd bij een project dan geldt:

 • als het geen meerwerktermijn is, dan zet Profit het veld Doorbelasten op N.
 • als het wel een meerwerktermijn is, dan neemt Profit de waarde van het veld Doorbelasten over uit de pakbon.

Direct naar

 1. Project
 2. Doorbelasten in projecten
 3. Project toevoegen
 4. Project toevoegen via gescoorde forecast
 5. Eigenschappen project
 6. Project stamkaart raadplegen
 7. Projectkaart raadplegen in OutSite
 8. Aan project gekoppelde verkooprelatie (tijdelijk) blokkeren
 9. Projectfase
 10. Projectnummer wijzigen
 11. Projecten importeren
 12. Projecten in InSite
 13. Projecten in OutSite