Consolidatie fiscale eenheid (FE)

Als je de fiscale eenheid verwerkt via de methode commercieel-fiscaal, oftewel de afwijkingen C/F in de desbetreffende vennootschap verwerkt, dan consolideert Profit Fiscaal automatisch. Dit gebeurt zowel voor commerciële- als fiscale cijfers. De consolidatie kun je raadplegen via de aangiftecockpit bij het onderdeel Consolidatieoverzicht. 

Het doel van het Consolidatieoverzicht is inzicht te krijgen in de eliminaties, én je kunt daar de aanvullende eliminatie verwerken. In dit overzicht kunnen geen commercieel fiscale afwijkingen geboekt worden. Dit doe je in de c/f module middels de vierkantstelling. Ook kun je via de aangiftecockpit inzicht krijgen in de volledige consolidatie inclusief alle verwerkingen en eliminaties via de FE overzicht (Excel).

Consolidatie fiscale eenheid:

 1. Open Fiscaal InSite.
 2. Log in met je gebruikersnaam en wachtwoord.
 3. Ga naar Fiscaal / Vpb.
 4. Selecteer de juiste cliënt.
 5. Klik onder Acties op Consolidatieoverzicht.

  De fiscale consolidatie wordt gestart. Klik op Commercieel om de commerciële consolidatie te openen.

  Als je alle eliminatievakjes goed hebt ingevuld, dan zijn de eliminaties met elkaar in evenwicht en de activa en de passiva dus ook. Als dit niet zo is moet je aanvullende eliminaties invoeren in de kolom Aanvullend.

 6. Vul de aanvullende eliminatiegegevens in door één keer te klikken op het desbetreffende veld, hierdoor wordt het veld geactiveerd.

  Je kunt ook de informatie per rubriek opvragen door op de post te klikken. Bijvoorbeeld Overige Materiele vaste activa. Let ook op het vinkveldje linksboven in: Waarden van afwijkende begin/einde boekjaren tonen. Door dit veld te activeren worden de waarden van afwijkende begin/einde boekjaren getoond.

 7. Als alle aanvullende eliminatiegegevens zijn ingevoerd klik je op de knop Sluiten.

  Je komt nu terug in de cockpit.

Direct naar

 1. Aangifte Vpb verwerken
 2. Stamgegevens
 3. Uitwerken vennootschappen
 4. Commercieel / Fiscaal uitwerken
 5. Algemene gegevens
 6. Activa
 7. Passiva
 8. Winstberekening
 9. Verliesverrekening
 10. Giften
 11. Niet-aftrekbare bedragen
 12. Belastbaar bedrag
 13. Belastingbedrag
 14. Investeringen / Desinvesteringen
 15. Bedrijfsgebouwen/-terreinen
 16. Aandeelhouders
 17. Deelnemingen
 18. Wijzigingen in de fiscale eenheid
 19. Herinvesteringsreserve
 20. Willekeurige afschrijving
 21. Omzetbelasting
 22. Voorzieningen
 23. Buitenlandse resultaten
 24. Objectvrijstelling
 25. Zeescheepvaart
 26. Ruling - verdeling
 27. Innovatiebox
 28. Agrarische onderneming
 29. Generieke renteaftrekbeperking
 30. Diversen
 31. Verificatie
 32. Controle aangifte Vpb
 33. Akkoord en ondertekening (Vpb)
 34. Conceptaangifte Vpb
 35. Rapportage aangifte Vpb
 36. Fiscale kaart Vpb