thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Vermogensvergelijking

Bij het maken van een vermogensvergelijking maken we gebruik van de voor de aangifte ingevulde gegevens. Het aangiftegedeelte is hiervoor uitgebreid met niet-fiscale gegevens (inkomsten in BOX 3, bezit in BOX 2, schulden in BOX 1).

Het onderdeel 'Vermogensvergelijking' benoemt die posten die niet in de aangifte zijn vermeld.

Geef het Ondernemingsvermogen per 1/1 aan. Het ondernemingsvermogen per 31/12 is als eerder ingevuld (er worden voor de vermogensvergelijking dus geen cijfers uit de balans gebruikt).

De vermogensvergelijking wordt niet gevuld bij een F-biljet.

Wijziging IB 2021

Er is een nieuw onderdeel Inkomensgegevens ten behoeve van de vermogenstoets toegevoegd op het scherm Verdeling onder het bestaande onderdeel BOX 3.

Direct naar

 1. Aangifte IB verwerken
 2. Persoonlijke gegevens
 3. Fiscaal partnerschap
 4. Verzamelstaat
 5. Belasting en premies
 6. Commercieel Fiscaal uitwerken IB
 7. Aangifte met alleen fiscale cijfers
 8. Te conserveren inkomen
 9. Vermogensvergelijking
 10. Verificatie
 11. Conceptaangifte
 12. Rapportage aangifte IB
 13. Status en voortgang
 14. Fiscale kaart IB
 15. Verliesverrekening Aangifte IB
 16. Middeling IB/PVV
 17. Taxomizer
 18. Controle aangifte IB

Process

Aangifte IB

Work area

Fiscaal