thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Te conserveren inkomen

Bij het overbrengen van pensioen- of lijfrenteaanspraken naar een buitenlandse verzekeraar of bij emigratie of staking van een onderneming kan de aangever te maken krijgen met te conserveren inkomen. Voor dit inkomen (dat nog niet in de aangifte is ingevuld) wordt een aparte aanslag opgelegd die pas later hoeft te worden betaald.

Het te conserveren inkomen is het bedrag dat bij de berekening van de conserverende aanslag bij het inkomen wordt geteld. Het bestaat uit de waarde van de pensioenen en lijfrenten, de waarde van de kapitaalverzekering eigen woning en de waarde van het aanmerkelijk belang.

Het te conserveren inkomen maakt geen deel uit van het verzamelinkomen. De drempels voor de giftenaftrek en de buitengewone uitgaven worden dus berekend over alleen het overige inkomen.

Invullen Te conserveren inkomen

Voor box 1 vul je het te conserveren inkomen in op het tabblad Looninkomsten helemaal onderaan het scherm onder het kopje "Te conserveren inkomen". Hier staan specificaties die je kunt openklappen.

Voor box 2 vul je het te conserveren inkomen in op het tabblad Voordeel uit aanmerk. belang helemaal onderaan het scherm onder het kopje "Te conserveren inkomen". Hier staan specificaties die je kunt openklappen.

Direct naar

 1. Aangifte IB verwerken
 2. Persoonlijke gegevens
 3. Fiscaal partnerschap
 4. Verzamelstaat
 5. Belasting en premies
 6. Commercieel Fiscaal uitwerken IB
 7. Aangifte met alleen fiscale cijfers
 8. Te conserveren inkomen
 9. Vermogensvergelijking
 10. Verificatie
 11. Conceptaangifte
 12. Rapportage aangifte IB
 13. Status en voortgang
 14. Fiscale kaart IB
 15. Verliesverrekening Aangifte IB
 16. Middeling IB/PVV
 17. Taxomizer
 18. Controle aangifte IB

Process

Aangifte IB

Work area

Fiscaal