thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Aangifte IB opstarten

Je kunt de aangifte verwerken als je de gegevens van de cliënt volledig hebt ontvangen. In de takenlijst zie je het totaal aantal onderhanden aangiften.

De eerste keer dat je de aangifte van het nieuwe jaar bij de cliënt opent, wordt de data uit de (voorlopige) aangifte van vorig jaar overgenomen. Voor het overhalen van gegevens geldt dat gegevens van niet meer dan 1 jaar terug worden overgenomen. Stel dat je de aangifte IB 2019 voor de eerste keer opent, dan worden alleen gegevens uit de (voorlopige) aangifte 2018 overgenomen (mits een aangifte 2018 aanwezig is bij de cliënt).

Als bij de eerste keer dat je de aangifte van het nieuwe jaar opent een (voorlopige) aangifte van vorig jaar gevonden wordt, worden zoveel mogelijk bekende gegevens overgehaald. De gegevens uit de gevonden aangifte van vorig jaar worden altijd overgenomen, ongeacht de status van die aangifte. Klik hier voor meer informatie over het overhalen van gegevens.

Inhoud

Aangifte IB openen in InSite

Je opent de aangifte inkomstenbelasting in Fiscaal InSite.

 1. Ga naar InSite.
 2. Klik op: Fiscaal.
 3. Klik op: Cliënt IB.
 4. Open de eigenschappen van de cliënt waarvan je de aangifte wilt uitwerken.

  Je opent nu de gegevens van de geselecteerde cliënt.

  Bij de verschillende tabbladen kun je de stamgegevens van de cliënt raadplegen, bijvoorbeeld de Cliëntengroep en de Biljetsoort. Ook zie je de status van de aangifte. Met de verschillende onderdelen onder Acties werk je de aangiften uit, kun je gegevens raadplegen, etc.

 5. Klik op de actie: Aangifte uitwerken.
 6. Je opent nu het voorloopscherm.

  De eerste stap is het plannen van de aangifte. In het Voortgang - voorloopscherm vul je de gegevens in. Je kunt een opmerking vastleggen in het voorloopscherm.

 7. Klik op: Aanpassen.

  Je opent nu het aangiftescherm. Je opent automatisch de persoonlijke gegevens van de cliënt.

 8. Als je aan de linkerkant op de hamburger klikt App_Hambuger knop (10) open je het menu met de verschillende onderdelen van de aangifte, weergegeven in een boomstructuur. Je kunt op die manier eenvoudig het onderdeel van de aangifte selecteren waarvoor je gegevens wilt invullen.

Kleurcodering

Fiscaal InSite gebruikt bij het invullen van de aangifte de volgende kleurcodering:

 • Licht grijs: hoeft niet te worden ingevoerd.
 • Donkerblauw: een kopje zonder invoervelden.
 • Rood: verplicht in te voeren velden / te controleren velden.
 • Groen: ingevoerde velden die akkoord zijn verklaard.

Na het invullen van de verplichte velden bij een onderdeel van de aangifte kun je rechts bovenin het aangiftescherm het veld Akkoord aanvinken. Je ziet de kleur nu veranderen van rood in groen.

Invoeren van gegevens

Nadat een bepaald onderwerp is gekozen uit de boomstructuur, kun je de velden invullen. Je selecteert een onderdeel in de boomstructuur door erop te klikken. Vervolgens kunnen bedragen worden ingevoerd. Het invoeren van bedragen kan op twee manieren:

 • Eén enkel bedrag invullen zonder toelichting (dit is niet bij alle onderwerpen mogelijk).
 • Het in te vullen veld uitklappen door te klikken op +. Je kunt dan meerdere bedragen invullen met een eventuele toelichting. Klik op - om het veld dicht te klappen.

Structuur van de aangifte IB

De aangifte IB bestaat uit Objecten en Specificaties.

 • Een object is een onderdeel van de aangifte waarvoor apart meerdere gegevens opgegeven dienen te worden. Van een object kunnen er geen, één of meerdere in de aangifte bestaan. Objecten in de aangifte inkomstenbelasting zijn bijvoorbeeld: ondernemingen, woningen of aanmerkelijke belangen.
 • Specificaties zijn de regels in het biljet waar je extra informatie bij aan kunt geven, bv. giften. Je kunt ervoor kiezen om het bedrag van de giften in één keer in te geven, maar je kunt ook regels toevoegen om de afzonderlijke giften te specificeren. Het is op bepaalde plaatsen ook mogelijk om alleen een toelichting in te geven (zonder bedrag). Je kunt de tekst dan in een specificatieregel invoeren.

Voor het invoeren van specificatieregels geldt het volgende:

 • De toelichting wordt in losse specificatieregels ingevuld.
 • Het maximale aantal specificatieregels dat kan worden aangeleverd is 99, waarbij elke regel maximaal 60 tekens lang mag zijn. Dit komt omdat de Belastingdienst niet meer specificatieregels aan kan bij het inlezen.
 • De specificatieregel kan worden in- en uitgeklapt. Je kunt aan het ingeklapte symbool herkennen of er al een tekst is ingevoerd bij een veld (aan is gevuld, uit is nog niet gevuld).
 • Er is een vinkveld om aan te geven of de toelichting meegestuurd moet worden naar de Belastingdienst, dit veld staat standaard aan.

Let op: 

De mogelijkheid om een toelichting in te voeren in een specificatieregel is op dit moment alleen beschikbaar in de balans en de winst- en verliesrekening.

Vink Akkoord aan, als je bij een onderwerp alle relevante vragen hebt ingevuld. Hiermee geef je aan dat dit onderwerp van de aangifte volledig is afgerond.

 • Via Opmerkingen kun je informatie opslaan met betrekking tot de aangifte.
 • Via Resultaat kun je per BOX nakijken wat je moet betalen / zult ontvangen.
 • Via Opslaan kun je zelf de aangifte tussentijds opslaan. Standaard wordt de aangifte elke 10 minuten opgeslagen op de server.
 • Via Sluiten wordt de aangifte eerst opgeslagen en vervolgens afgesloten.

Sneltoetsen in de aangifte IB

Bij het invullen van de aangifte inkomstenbelasting kun je gebruikmaken van een aantal sneltoetsen.

In de boomstructuur kun je gebruikmaken van:

Pijltje naar beneden / Tab

Volgende menu-item selecteren

Pijltje naar boven / Shift-Tab

Vorige menu-item selecteren

Enter / Spatie

Openen scherm

Home

Eerste menu-item selecteren

End

Laatste menu-item selecteren

Page-Up

Vorige menu-item selecteren en openen

Page-Down

Volgende menu-item selecteren en openen

Insert

Bij repeterende onderdelen (nieuw aanmaken)

Delete

Bij repeterende onderdelen (verwijderen object)

Pijltje naar rechts

Indien mogelijk boom uitklappen

Pijltje naar links

Indien mogelijk boom inklappen

In het aangifteformulier kun je gebruikmaken van:

Enter / Tab

Volgende control

Shift-Enter / Shift-Tab

Vorige control

In de schermen kun je gebruikmaken van:

Alt-P

Openen partner en focus in het menu op geselecteerde

Alt-M

Focus op het menu

Alt-A

Focus op de aangifte

Alt-O

Openen/Sluiten opmerkingen en focus

Alt-R

Openen/Sluiten resultaten scherm

Alt-S / Ctrl-S

Opslaan van de aangifte

Alt-T / Alt-F4

Afsluiten (opslaan en sluiten)

Voorloopvragen

Profit is gebaseerd op het uitgebreidste aangiftebiljet. Via de Voorloopvragen geef je aan welke onderdelen van de aangifte je wilt invullen. De onderdelen van de voorloopvragen die je niet aanvinkt, hoef je niet in te vullen. Op die manier heb je snel inzicht in de onderdelen die van belang zijn. Na het invullen en accorderen wordt het onderdeel van de aangifte als Gereed gemarkeerd.

Als je voorafgaand aan het uitwerken van de aangifte de Voorloopvragen invult, hoef je in de aangifte vervolgens alléén de onderdelen in te vullen die op de cliënt van toepassing zijn. Door het aanvinken van een voorloopvraag wordt een specifiek gedeelte van de aangifte geactiveerd. 

Je bent niet verplicht om gebruik te maken van de voorloopvragen. De voorloopvragen zijn bedoeld als geheugensteuntje bij het maken van een aangifte, zodat je van tevoren kunt aangeven welke vragen van belang zullen zijn bij het maken van een aangifte.

Als je onderdelen aanvinkt in de voorloopvragen staan deze onderdelen, na de jaarovergang, in het nieuwe jaar automatisch aangevinkt.

Direct naar

 1. Aangifte IB uitwerken
 2. Aangifte IB plannen
 3. Gegevens aangifte IB opvragen
 4. Controleren volledigheid ontvangen gegevens IB
 5. Simulatie IB
 6. Aangifte IB opstarten
 7. Aangifte IB verwerken
 8. Aangifte IB controleren
 9. Aangifte IB accorderen
 10. Aangifte IB afdrukken
 11. Klaarzetten aangifte IB
 12. Versturen aangifte IB aan Belastingdienst
 13. Communicatie over verstuurde IB aangiften
 14. Cliënt IB beoordelen

Process

Aangifte IB

Work area

Fiscaal