thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Incasso-opdracht verwerken via bankkoppeling

Het verwerken van de incasso-opdracht verloopt anders als je de bankkoppeling met de ING- of Rabobank voor incasso hebt geactiveerd. Je genereert het incassobestand en de communicatieservice verstuurt het incassobestand vervolgens automatisch als een bericht naar de bank. Vervolgens signeer je het bestand in de internetbankierenapplicatie van de bank. Enkele minuten nadat je de incasso-opdracht hebt verwerkt staat het incassobestand klaar op de portal van de bank. Je kunt het bestand ook afkeuren. Je kunt de verzendstatus van de opdracht raadplegen via de eigenschappen van de incasso-opdracht op het tabblad Verzending.

Het signeren van het incassobestand wordt niet toegelicht in Profit Help. Als je hier vragen over hebt, moet je contact opnemen met de bank.

Naast het verzenden van het bestand voert Profit de volgende acties uit:

 • De incasso-opdracht krijgt de status Onderweg.
 • De openstaande posten worden afgeboekt tegen de rekening Betalingen onderweg.

Incasso-opdracht verwerken via de bankkoppeling:

 1. Ga naar: Financieel / Debiteur / Incasso-opdracht.
 2. Selecteer de opdracht.
 3. Klik op: Verwerken incasso opdracht.

  Profit start een wizard voor het verzenden van het incassobestand, als je bij het geselecteerde bankrekeningnummer de Bankintegratie hebt ingesteld. Anders start de standaard wizard voor het opslaan van het incassobestand.

 4. Bepaal of je een kopie van de incasso-opdracht wilt opslaan als bestand.
  • Als je dit veld aanvinkt, dan maakt Profit een kopiebestand in Locatie bestand, de standaard bestandslocatie voor binnenlandse betalingen zoals is ingesteld bij het bankrekeningnummer. Je kunt dit veld wijzigen. In Bestandsnaam vult┬áProfit de naam Kopie_ gevolgd door de bestandnaam die gegenereerd wordt voor de communicatie met de Bank Integratie Service van AFAS. Het incassobestand slaat Profit op in een tijdelijke directory.
  • Als je dit veld uitvinkt, dan maakt Profit de velden Locatie bestand en Bestandsnaam leeg en kun je deze velden niet wijzigen.
 5. Geef aan of Profit een opdrachtbrief moet genereren voor de bank.
 6. Klik op: Voltooien.

  Profit zal de opdrachtbrief direct tonen, maar je kunt deze ook achteraf opvragen met de actie Opdrachtbrief. Vergeet niet om de opdrachtbrief te ondertekenen voordat je deze naar de bank verzendt.

  • De communicatieservice verstuurt het incassobestand als een bericht naar de ING- of Rabobank.
  • Berichten die in de communicatieservice klaarstaan, kun je ophalen via Algemeen / Communicatieservice / Verzenden en ontvangen en verwerken via Algemeen / Communicatieservice / Berichten verwerken. Dit proces kun je handmatig starten. Meestal is dit proces geautomatiseerd via de Profit Taakplanner, waardoor je dit proces niet handmatig hoeft te starten.
  • Op het verzonden communicatiebericht komt een bevestiging van de BIS (Bank Integratie Service) dat het bericht ontvangen is en naar de bank verstuurd gaat worden (met berichtsubtype 'Bank Integratie Service - Incasso-opdracht', 'Retourbericht'). Het versturen naar de bank kan enige tijd duren (max. 15 minuten). Daarna is het incasso- of betaalbestand zichtbaar op de portal van de ING- of Rabobank.
  • Zodra de bank de incasso-opdracht ontvangt stuurt de bank je een statusnotificatiebericht, ter bevestiging van ontvangst. Je ontvangt dit bericht in de communicatieservice (met berichtsubtype 'Bank Integratie Service - Retour bericht', 'AFAS Bank Integratie Service - Status - SEPA ontvangen').
 7. Je signeert het bestand enkele minuten nadat je de incasso-opdracht hebt verwerkt en de ontvangstbevestiging hebt ontvangen.
  • Nadat je de incasso-opdracht hebt gesigneerd bij de bank ontvang je hiervan weer een bericht in de communicatieservice (met berichtsubtype 'Bank Integratie Service - Retour bericht, 'AFAS Bank Integratie Service - Status - SEPA verwerkt').
  • Als je niet signeert maar de incasso-opdracht afkeurt (verwijdert) in de internetbankieren applicatie van de bank, dan ontvang je een bericht met berichtsubtype 'AFAS Bank Integratie Service - Status - SEPA afgekeurd'.
 8. Controleer of de berichten correct zijn ontvangen en verwerkt via de communicatieservice. Als bij het verzenden een fout optreedt wordt deze gelogd als Fout bij verzending.
 9. Controleer de verzendstatus van de opdracht in de eigenschappen van de incasso-opdracht op het tabblad Verzending.

  Fin_Incasso-opdracht verwerken via bankkoppeling (10)

Direct naar

 1. Automatisch incasseren via bankkoppeling
 2. Bankrekeningnummer
 3. Bankkoppeling inrichten
 4. Automatische incasso
 5. Incasso-opdracht verwerken via bankkoppeling
 6. Incasso-opdracht raadplegen en wijzigen
 7. Verzenden en ontvangen van berichten via Communicatieservice

Process

Incasso

Work area

Financieel