Mutaties verwijderen

Je kunt journaalposten verwijderen in Profit. Als je een journaalpost verwijdert, verwijder je de volledige journaalpost.

Je kunt ook één boekingsregel verwijderen of wijzigen.

Inhoud

Mutaties verwijderen

Profit controleert bij het verwijderen of de journaalpost gebaseerd is op een andere transactie, zoals transacties rondom inkoop, verkoop of projecten. Deze journaalposten kun je meestal niet verwijderen.

Mutaties verwijderen via weergave Financiële mutaties:

 1. Ga naar:
  • Financieel / Grootboek / Financiële mutaties.
  • Financieel / Grootboek / Grootboekrekening
  • Financieel / Grootboek / Dagboek
  • Financieel / Debiteur / Debiteur
  • Financieel / Crediteur / Crediteur
 2. Open de eigenschappen van de debiteur, crediteur of grootboekrekening.
 3. Ga naar het tabblad: Mutaties.
 4. Selecteer de mutaties, die je wilt verwijderen:
  • Als je één mutatie wilt verwijderen, kun je deze direct selecteren.
  • Als je meerdere mutaties wilt verwijderen, open je de selectiekolom met Ctrl+S. Vink vervolgens de te verwijderen mutaties aan.
 5. Klik op: Meer actiesVerwijder journaalpost.
 6. Bevestig het verwijderen van de journaalpost.

Dagboek nulstellen (verwijderen zonder controle)

Profit verwijdert bij deze methode de mutaties zonder voorafgaande controle op gekoppelde transacties. Dit houdt in, dat je bijvoorbeeld verkoopmutaties kunt verwijderen zonder dat je de onderliggende transacties verwijdert. Deze functionaliteit is voornamelijk bedoeld voor het opschonen (evt. nulstellen) van financiële dagboeken. Je kunt deze functionaliteit ook gebruiken om mutaties te verwijderen die je ten onrechte hebt vastgelegd.

Door het gebruik van deze functie kan het gebeuren dat je financiële mutaties verwijdert, terwijl er nog mutaties in andere onderdelen van Profit aanwezig zijn. Je kunt deze functionaliteit via de actie-autorisatie uitschakelen om ongeoorloofd gebruik (= ongelukje) te voorkomen.

Je wilt bijvoorbeeld niet onbedoeld:

 • Een inkoopboeking verwijderen met een gekoppelde betaling en dossier.
 • Een verkoopboeking verwijderen, waardoor Opbrengstmutaties in ordermanagement of projecten geen financiële aansluiting meer hebben.
 • Een voorraad- of onderhandenwerkboeking verwijderen waardoor Mutaties in ordermanagement of projecten geen financiële aansluiting meer hebben.

Denk daarom goed na over de gevolgen van deze functie en test dit grondig. Crediteren is ook een goede optie.

Als je van deze functie gebruik wilt maken, dan autoriseer je de actie Dagboek nulstellen via de Autorisatie tool. Deze actie autoriseer je in de Autorisatie tool op het tabblad Autorisatie onder Financieel / Grootboek / Dagboeken / Acties / Dagboek nulstellen.

Let op:

Als je Dagboek nulstellen gebruikt zal Profit de hele journaalpost verwijderen.Dit betekent dat als een journaalpost uit 10 regels bestaat met hetzelfde journaalpostnummer en je slechts twee van deze regels selecteert, Profit alle 10 regels met dit journaalpostnummer verwijdert en dus niet alleen de twee geselecteerde regels.

Mutaties verwijderen via actie Dagboek nulstellen (verwijderen zonder controle):

 1. Ga naar: Financieel / Grootboek / Dagboek.
 2. Open de eigenschappen van het dagboek.
 3. Ga naar het tabblad: Mutaties.
 4. Vink alleen de mutaties aan die je écht wilt verwijderen.
 5. Klik op: ActiesDagboek nulstellen.

Zie ook

Direct naar

 1. Financiële Mutaties
 2. Boekingslay-out toevoegen
 3. Dagboeken inrichten
 4. Boekstuknummer, factuurnummer, boekingsdatum en boekstukdatum
 5. Inkoopmutaties
 6. Verkoopmutaties
 7. Betalingen
 8. Memoriaal boeken
 9. Mutaties raadplegen en wijzigen
 10. Mutaties verwijderen
 11. Mutaties importeren
 12. Correcties in correctieperiode boeken
 13. Correctie BTW rekening boeken
 14. Kruisposten afletteren
 15. Transitorische post boeken
 16. Vaste journaalposten
 17. Vrije velden op openstaande posten importeren