thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Meerdere Digipoort-certificaten vastleggen

Je kunt meerdere Digipoort-certificaten vastleggen in je omgeving. Hierdoor kun je met meerdere Digipoort-certificaten communiceren met de Belastingdienst vanuit dezelfde omgeving. Je legt hiervoor bij de Becon vast welk certificaat gebruikt moet worden voor alle cliënten die onder de Becon vallen.

Het is nu mogelijk om meerdere Digipoort-certificaten vast te leggen in je omgeving. Deze wens is, met de komst van machtigingen voor SBA en VIA, ingestuurd door onze klanten.

Let op:

Deze functionaliteit is alleen beschikbaar voor Profit+ klanten. Dit is niet beschikbaar bij Accountancy Lite of Small Business.

Zij versturen machtigingsverzoeken naar Digipoort, die zijn ondertekend met een certificaat. Digipoort registreert de machtiging om vervolgens een brief af te drukken en te versturen naar de belastingplichtige. In de brief staat dat het accountantskantoor graag gemachtigd wil worden voor bijvoorbeeld de SBA. Als naam van het accountantskantoor wordt de naam gebruikt die – op basis van het serienummer in het certificaat – bekend is bij de Kamer van Koophandel.

Dit kan dus de naam van de holding zijn die afwijkt van de naam van de dochter waarbij de cliënt is aangesloten.

Voorbeeld: 

De holding AA Accountants heeft als dochter Accountantskantoor Willemsen. Een cliënt is aangesloten bij Accountantskantoor Willemsen. Op de machtigingsbrief van de Belastingdienst staat dat AA Accountants een machtiging wil.

Schematische uitwerking

Tax_Meerdere Digipoort-certificaten (10)

Bovenstaande afbeelding is een schematische weergave van de volgende situatie:

 • De holding heeft een certificaat waarmee gecommuniceerd wordt met de Belastingdienst
 • De holding heeft zes dochters, waarvan er drie zijn overgenomen
 • Alle ondernemingen in de holding zijn accountantskantoren die fiscale zaken verzorgen voor de inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting
 • De drie overgenomen dochters hebben alle drie een eigen certificaat waarmee ze communiceerden met de Belastingdienst

Voordelen:

 • Bij overname of afstoten van kantoren hoef je geen nieuwe machtiging aan te vragen.
 • Duidelijk voor cliënt omdat de naam van de Becon op de machtigingsbrief van de Belastingdienst staat.
 • Bij holding met dochtermaatschappijen loopt communicatie met Belastingdienst via de verschillende certificaten

Als je op een stap in het proces klikt open je de gekoppelde helppagina.

Inhoud

Van één certificaat naar werken met meerdere certificaten

Als je nu werkt met één certificaat en je wilt gebruik maken van meerdere certificaten, volg je de volgende stappen:

Trek de machtigingen in die onder het nieuwe certificaat moeten gaan vallen

Zet de activering aan

Installeer het nieuwe certificaat en voeg deze toe in een nieuwe certificaatgroep

Bepaal wat het werkcertificaat moet zijn. Dit is het certificaat dat standaard voor alle communicatie met de Belastingdienst gebruikt wordt. Aan dit certificaat moet geen groep worden toegekend.

Selecteer de juiste certificaatgroep bij de Becon

Zorg dat de juiste Becon is geselecteerd bij in ieder geval het laatste jaar in de stamgegevens van de cliënt. Het meest recente jaar wordt altijd gebruikt om machtigingen mee aan te vragen en de VIA op te halen!

Vraag de machtigingen opnieuw aan voor de cliënten die een Becon hebben waar de certificaatgroep net van gewijzigd is

Nieuwe klant die werkt met meerdere certificaten

Als je een nieuwe klant bent die met Profit Fiscaal gaat werken en je gebruikt meerdere certificaten, volg je de volgende stappen:

Zet de activering aan

Installeer alle certificaten

Bepaal wat het werkcertificaat moet zijn. Dit is het certificaat dat standaard voor alle communicatie met de Belastingdienst gebruikt wordt. Aan dit certificaat moet geen groep worden toegekend.

Selecteer de juiste certificaatgroep bij de Becon

Zorg dat de juiste Becon is geselecteerd bij in ieder geval het laatste jaar in de stamgegevens van de cliënt. Het meest recente jaar wordt altijd gebruikt om machtigingen mee aan te vragen en de VIA op te halen!

Een certificaat verwijderen

Als een certificaat verwijderd wordt en er komt geen nieuw certificaat voor in de plaats, dan doorloop je de volgende stappen:

Trek alle machtigingen in die aangevraagd zijn met het te verwijderen certificaat

Verwijder het certificaat in de communicatieservice

Selecteer de juiste certificaatgroep bij de Becon

Vraag alle machtigingen opnieuw aan

Een certificaat vervangen

Als je een certificaat moet vervangen omdat het gaat verlopen, volg je de volgende stappen:

Lees het nieuwe certificaat in

Voeg het toe aan de juiste groep (of geen groep als het nieuwe certificaat het werkcertificaat betreft)

Als er geen wijziging gedaan is in de certificaatgroep (bijvoorbeeld een nieuwe certificaatgroep aangemaakt), hoeft er verder geen actie ondernomen te worden in Fiscaal.

Het is van belang dat het KvK-nummer waarop het certificaat aangevraagd wordt gelijk blijft! Als het KvK-nummer wijzigt moet onderstaand stappenplan gevolgd worden:

Trek alle machtigingen in die aangevraagd zijn met het te vervangen certificaat

Lees het nieuwe certificaat in

Voeg het toe aan de juiste groep (of geen groep als het nieuwe certificaat het werkcertificaat betreft)

Selecteer de juiste certificaatgroep bij de Becon

Zorg dat de juiste Becon is geselecteerd bij in ieder geval het laatste jaar in de stamgegevens van de cliënt. Het meest recente jaar wordt altijd gebruikt om machtigingen mee aan te vragen en de VIA op te halen!

Vraag alle machtigingen opnieuw aan

Melding Invalid certificate specified oplossen

Als je de melding Invalid certificate specified krijgt dan heb je het verkeerde certificaat gekoppeld aan een groep.

Je hebt waarschijnlijk het werkcertificaat gekoppeld aan een groep. Het werkcertificaat wordt standaard gebruikt voor alle communicatie met de Belastingdienst. Aan dit certificaat mag geen groep worden toegekend.

Je kunt meerdere Digipoort-certificaten vast te leggen in je omgeving. Hierdoor kun je met meerdere Digipoort-certificaten communiceren met de Belastingdienst vanuit dezelfde omgeving. Je legt hiervoor bij de Becon vast welk certificaat gebruikt moet worden voor alle cliënten die onder de Becon vallen. Alleen als je meerdere Digipoort-certificaten hebt vul je het veld Certificaatgroep.

Als je een nieuw certificaat hebt gekregen omdat je oude verloopt volg je bovenstaande procedure Een certificaat vervangen.

Direct naar

 1. SBA-machtiging
 2. SBA-machtigingen autoriseren
 3. SBA-machtiging vrijgeven
 4. SBA-machtiging aanvragen
 5. Elektronisch bericht SBA-machtigingen aanmaken
 6. SBA-machtigingen verzenden
 7. Toestand aanvraag SBA-machtiging controleren
 8. Doorlopende machtiging
 9. SBA-machtigingen raadplegen
 10. SBA-machtigingen intrekken
 11. SBA-machtigingen voor nieuwe cliënten
 12. SBA-machtigingen van vertrekkende cliënten
 13. SBA-machtigingen aanvragen bij het overnemen of samenvoegen van een kantoor
 14. Machtigingen in Profit na verhuizen PKI certificaat
 15. Machtigingen in Profit verwijderen

Process

Communicatieservice Becon

Work area

Fiscaal