thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Inkooporder met leverschema

Je kunt een inkooporder in delen laten leveren. Profit verdeelt dan het aantal van een inkooporderregel over meerdere toekomstige leverdatums. Je krijgt hierdoor ook inzicht in de nog te leveren aantallen.

Profit verdeelt het aantal uit de regel over verschillende regels, op grond van de cyclus (bijvoorbeeld maand, kwartaal, jaar), de looptijd en de begindatum en de einddatum van de cyclus.

In eerste instantie krijgt de inkooporder de status Concept. Na de actie Definitief maken maakt Profit de verdeling. Dan wordt de status Actief of, als de workflow inkooporder wordt gestart, Ter beoordeling . Bij de verdeling wordt een restant aan de laatste leverregel toegevoegd.

Of de verdeling is voltrokken, zie je aan het veld Leveringsschema gegenereerd. Dit kun je aan je weergave toevoegen.

Dit gebeurt ook als je vanuit een inkoopaanvraag een inkooporder aanmaakt in InSite.

Inhoud

Boekingslay-out aanpassen

Voeg de volgende velden toe in de kop van je (nieuwe) boekingslay-out van de inkooporder: Cyclus, Looptijd, Begindatum cyclus, Einddatum cyclus. Dit zijn velden die ook bij abonnementen worden gebruikt. Hernoem de velden eventueel. Bijvoorbeeld Looptijd naar Leveringen en Begindatum factuurcyclus naar Begindatum cyclus.

In de regel voeg je deze velden toe als die nog ontbreken: Aantal eenheden, Aantal eenheden per cyclus, Afwijkende afleverdatum.

Inkooporder toevoegen
 1. Ga naar: Ordermanagement / Inkoopproces / Inkooporder.
 2. Klik op: Nieuw.
 3. Vul de velden.
 4. Selecteer bij Cyclus met welke regelmaat geleverd moet worden.
 5. Vul bij Looptijd het aantal keer in dat geleverd moet worden.
 6. Vul bij Begindatum cyclus in vanaf wanneer geleverd moet worden.
 7. Voeg de regel(s) toe.
 8. Klik op: Voltooien.
 9. De vraag verschijnt of je de inkooporder definitief wilt maken. Dit is een instelling in de boekingslay-out. Klik op: Ja.

  Vervolgens verdeelt Profit het aantal over nieuwe regels.

 10. Sluit de inkooporder.

  Als de vraag om definitief te maken niet verscheen, kun je in de weergave inkooporders nog de actie Definitief maken gebruiken, als de workflow Inkooporder niet wordt gestart.

Inkoopaanvraag met leverschema

Een leverschema in de inkooporder is ook mogelijk via (vrije) inkoopaanvragen. Het definitief maken doet Profit automatisch als is ingesteld dat de inkooporder direct moet worden aangemaakt.

 1. Open InSite.
 2. Ga naar: Inkoop / Inkoopportaal.
 3. Voeg de inkoopaanvraag toe. Bijvoorbeeld via Productgroepen.

  Zodra je de artikelen geselecteerd hebt, kom je in de Aanpassen-pagina.

  Hierin moet je de velden hebben opgenomen.

 4. Vul de velden in. Profit verdeelt zelf de aantallen over de cyclus.
 5. Klik op: Aanvraag insturen.
 6. Na goedkeuring, klik op: Inkooporders aanmaken en versturen.
 7. Open de inkooporder. Je ziet dat Profit de Afwijkende afleverdatum heeft gevuld. Wijzig deze eventueel.

Direct naar

 1. Inkooporder
 2. Inrichting
 3. Inkooporder toevoegen
 4. Inkooporders toevoegen via bestelvoorstel
 5. Inkooporder toevoegen met overnemen orderregels
 6. Inkooporder met leveringsschema
 7. Inkooporder raadplegen
 8. Inkooporder verstrekken naar inkooprelatie
 9. Inkooporder toewijzen aan verkooporder
 10. Raadplegen toewijzing inkoop aan verkooporders
 11. Inkooprelatie wijzigen in actieve order
 12. Geblokkeerde orders raadplegen
 13. Geblokkeerde inkooporder vrijgeven
 14. Inkooporder of inkooporderregels handmatig afhandelen
 15. Inkooporders importeren
 16. Ontvangst toevoegen vanuit inkooporder
 17. Orderplanning

Process

Inkooporder

Work area

Ordermanagement