thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Wijzigingen voor Noord-Ierland en Groot-Brittannië (Brexit)

Het Verenigd Koninkrijk (VK) is uit de Europese Unie (EU) gestapt. Hierdoor is de aangifte van btw per 1 januari 2021 veranderd. Het Verenigd Koninkrijk geldt vanaf die datum voor de belastingen als niet-EU-land.

Hiervoor moet je al je relaties uit Groot-Brittannië aanpassen.

Voor je Britse relaties, uitgezonderd Noord-Ierland, wijzig je alleen de btw-plicht.

Voor Noord-Ierland geldt dat voor zendingen van en naar dit land het Europese btw-stelsel blijft gelden in het geval van goederen. Dat wil zeggen: de EU-regels voor intracommunautaire leveringen.

Noord-Ierland heeft een aparte status binnen het VK gekregen. Bij je Noord-Ierse relaties en bij artikelen die daar vandaan komen, stel je het veld Noord-Ierland in. Ook de btw-plicht wijzigt in bepaalde gevallen. Dit is van invloed op je ICP- en CBS-aangifte. Loop daarom onderstaande checklist na. De btw-nummers wijzigen overigens niet, deze blijven beginnen met GB.

Ook moet je je bestaande transacties controleren en wijzigen omdat daarin nog combinaties kunnen voorkomen die een foutmelding opleveren bij de Belastingdienst.

Let op:

Zorg ervoor dat je de gegevens op tijd wijzigt. Bij het definitief maken van je aangifte krijg je anders een foutmelding waardoor je de btw- en icp-aangifte niet naar de Belastingdienst kunt verzenden.

Checklist Noord-Ierland:

Als je de onderstaande checklist hebt uitgevoerd, kun je de ICP- en CBS-aangiften doen.

 1. Wijzig je debiteuren en crediteuren
  Check je debiteuren én crediteuren waarbij het Btw-identificatienummer begint met 'GB'. Als ze hun adres in Noord-Ierland hebben, vink dan het nieuwe veld voor Noord-Ierland in de eigenschappen aan. En stel de juiste btw-plicht in. Bij alle overige relaties met 'GB' stel je btw-plicht 4 in.
 2. Wijzig je artikelen uit Noord-Ierland voor de CBS-aangifte
  Zet in de relevante artikelen het nieuwe veld voor Noord-Ierland aan.
 3. Controleer en wijzig de btw-plicht in de ordertraject-transacties van na 1 januari
  Het kan zijn dat er in deze periode een onjuiste combinatie is geweest van btw-plicht en Noord-Ierland/Groot-Brittannië. Controleer daarom je orders, pakbonnen, verkoopfacturen en ontvangsten uit ten minste de maand januari 2021. En ook andere onderdelen van waaruit gefactureerd wordt (abonnementen, projecten).
 4. Journaalposten van handmatige boekingen in Financieel wijzigen
  Voor de btw-aangifte moeten de btw-plichten en -codes correct zijn. Journaalposten van handmatige boekingen in Financieel kun je nog wijzigen.

Om de juiste instellingen voor de ICP- en de CBS-aangifte te kunnen doorvoeren zijn de volgende nieuwe velden inmiddels via een patch toegevoegd:

 • Noord-Ierland bij Item (artikel), CBS-regels en Inkooprelatie (deze bestond al bij Verkooprelatie)
 • TARIC-code bij Item (artikel) en in de CBS-regels
 • EORI-nummer bij inkooprelaties, verkooprelaties en de administratie

De patches voor de creditfactuur en de Belgische aangifte zijn uitgeleverd. Raadpleeg deze aparte pagina.

Inhoud

Debiteuren en crediteuren inrichten voor Noord-Ierland en Groot-Brittannië

Je debiteuren en crediteuren uit Groot-Brittannië en Noord-Ierland moeten de juiste btw-plicht en, als van toepassing, het veld Noord-Ierland aan hebben staan. Als Noord-Ierland aan staat zorgt Profit ervoor dat de bijbehorende transacties correct in de ICP- en CBS-aangiften komen.

De btw-plicht is bij relaties uit:

 • Groot-Brittannië (zonder Noord-Ierland) altijd 'buiten EU' (4).
 • Noord-Ierland en transacties met goederen, dus niet bij artikelen met 'Dienstenberekening' aan, bij wijze van uitzondering 'binnen EU' (3).

  Gaat het bij een Noord-Ierse debiteur om transacties met diensten, dan is de btw-plicht weer 'buiten EU' (4).

Debiteur uit Noord-Ierland of Groot-Brittannië inrichten:

 1. Ga naar: Financieel / Debiteur / Debiteur.
 2. Filter in de weergave in het Adres-veld op Groot-Brittannië.

  Voeg eventueel de velden Noord-Ierland, Btw-identificatienummer en Btw-plicht van de verkooprelatie toe aan de weergave. Je kunt dan ook filteren op 'GB' bij het btw-identificatienummer. Ook zijn er Noord-Ierse verkooprelaties waarvan het btw-identificatienummer begint met 'XI'.

 3. Controleer op grond van de woonplaats welke adressen zich in Noord-Ierland bevinden en welke niet.
 4. Open de eigenschappen van de debiteur.
 5. Ga naar het tabblad: Debiteur.
 6. Vul de juiste Btw-plicht in.
  • Een relatie uit Groot-Brittannië buiten Noord-Ierland wijzig je altijd naar btw-plicht 4.
  • Een Noord-Ierse relatie aan wie je goederen levert, houdt btw-plicht 3.
  • Een Noord-Ierse relatie aan wie je diensten levert, wijzig je naar btw-plicht 4.
 7. Vink Noord-Ierland (ICP-aangifte) aan als dit van toepassing is. Dit veld is alleen zichtbaar als het Btw-identificatienummer begint met 'GB' en niet als het begint met 'XI'.

 8. Klik op: OK.

Doorloop zo je Noord-Ierse en Britse verkooprelaties.

Crediteur inrichten voor Noord-Ierland:

 1. Ga naar: Financieel / Crediteur / Crediteur.
 2. Filter in de weergave in het Btw-identificatienummer-veld op GB en XI.

  Voeg eventueel de velden Noord-Ierland en Btw-plicht van de inkooprelatie toe aan de weergave.

 3. Controleer op grond van de woonplaats welke adressen zich in Noord-Ierland bevinden en welke niet.
 4. Open de eigenschappen van de crediteur.
 5. Ga naar het tabblad: Crediteur.
 6. Stel de juiste Btw-plicht in: 3 of 4 voor Noord-Ierland, 4 voor overige Britse adressen. Zie hierboven.
 7. Vink Noord-Ierland (ICP-aangifte) aan, indien van toepassing. Dit veld is niet beschikbaar als het Btw-identificatienummer begint met XI.
 8. Klik op: OK.

Artikelen uit Noord-Ierland wijzigen ivm CBS-Aangifte

In de CBS-aangifte moet het juiste land van oorsprong van het artikel staan.

In de artikeleigenschappen is het veld CBS land van oorsprong beschikbaar. Als het land van oorsprong Groot-Brittannië (GB) is komt ook het veld Noord-Ierland (ICP-aangifte) beschikbaar. Profit gebruikt dit veld om in de CBS-aangifte vanaf 2021 de juiste landcode te gebruiken voor Land van oorsprong. Ook kun je Noord-Ierland als land van oorsprong instellen. Dan verschijnt het vinkveld niet.

Bij een groot aantal artikelen kun je dit veld in een keer wijzigen via de import Artikel.

 1. Ga naar: Ordermanagement / Item / Artikel.

  Als je veel artikelen uit Groot-Brittannië/Noord-Ierland hebt, voeg dan eventueel het veld CBS land van oorsprong toe aan de weergave. Je artikelen uit Noord-Ierland zullen hier tot nu toe alleen Groot-Brittannië hebben ingesteld. Filter hierop.

 2. Open de eigenschappen van het artikel uit Noord-Ierland.
 3. Ga naar het tabblad: Artikeltype.
 4. Bij CBS land van oorsprong staat Groot-Brittannië ingesteld? Vink Noord-Ierland (ICP-aangifte) aan.

  Of

  Stel bij CBS land van oorsprong als land Noord-Ierland in.

 5. Vul ook de TARIC-code indien van toepassing. Dit is een goederencode voor je artikel die nodig is bij de douane voor zendingen vanuit/naar landen buiten de Europese Unie. Dit veld wordt meegegeven met de CBS-aangifte.
 6. Klik op: OK.

Zie ook:

Btw-plicht wijzigen in al bestaande Ordermanagement-transacties

Controleer je inkooporders, verkooporders, verkoopfacturen, pakbonnen en ontvangsten vanaf 1 januari 2021 tot nu toe. De verkoopfacturen, pakbonnen en ontvangsten zijn belangrijk voor je ICP- en CBS-aangiften. Het kan zijn dat er in deze periode een onjuiste combinatie is geweest. Je moet hiervoor al wel je relaties en artikelen correct hebben ingericht. Controleer ook je actieve inkooporders en verkooporders en je abonnementen en projecten. Van daaruit maak je weer nieuwe pakbonnen, ontvangsten en facturen en daarom is het zaak daar ook de btw-plicht correct ingesteld te hebben.

Controleer op onderstaande punten bij relaties waar GB in het Btw-identificatienummer staat:

 • Btw-plicht 3 is niet toegestaan als het vinkje voor Noord-Ierland niet aan staat.
 • Btw-plicht 3 is niet toegestaan als het vinkje voor Noord-Ierland aan staat, en op het artikel is ‘diensten-berekening’ van toepassing.
 • Btw-plicht 4 is niet toegestaan als het vinkje voor Noord-Ierland aan staat en op het artikel is geen ‘diensten-berekening’ van toepassing.

Hoe ga je te werk?

 1. Verkoopfactuur

  De Icp-aangifte is gebaseerd op verkoopfacturen. Voor de Icp-aangifte moet de btw-plicht correct zijn, anders volgt er een foutmelding bij de Belastingdienst.

  Alleen verkoopfacturen met een debiteur uit Noord-Ierland waarbij het bij de items niet om diensten gaat, gaan mee met de Icp-aangifte.

  Bij je Noord-Ierse debiteurs moet daarom het vinkje Noord-Ierland aan staan en btw-plicht 3 (binnen EU) voor goederen zijn ingesteld.

  Bij je overige Britse debiteurs moet btw-plicht 4 (buiten EU) staan. En Noord-Ierse debiteurs voor diensten hebben deze ook. Deze gaan dan dus ook niet mee in de aangifte.

  Te doen:

  1. Voeg in je weergave o.a. de velden Btw-plicht, Noord-Ierland en Btw-identificatienummer en eventueel het veld Btw-plicht (van de relatie) toe.

  2. Filter op je facturen vanaf 1 januari tot nu én op 'GB' bij Btw-identificatienummer.
  3. Onjuiste btw-plicht aangetroffen?

   - Crediteer de factuur. Vul de datum van het origineel in bij de factuurdatum.

   - Voeg vervolgens een nieuwe verkoopfactuur toe waarin je de juiste btw-plicht instelt.

 2. Pakbon of Balie-/directfactuur

  Voor de CBS-aangifte moeten de pakbonnen correct zijn. Alleen pakbonnen met een debiteur of crediteur uit Noord-Ierland (geen diensten) gaan mee met de CBS-aangifte.

  Te doen:

  1. Voeg in je weergaven o.a. de velden Btw-plicht, Noord-Ierland en Btw-identificatienummer en eventueel het veld Btw-plicht (van de relatie) toe.
  2. Filter op je pakbonnen / balie-/directfacturen vanaf 1 januari tot nu én op 'GB' bij Btw-identificatienummer.
  3. Onjuiste btw-plicht aangetroffen?

   - Actieve pakbon - Verwijder deze. Open de verkooporder en wijzig de Btw-plicht via de actie Wijzig kop. Maak hier vervolgens een pakbon van.

   - Afgehandelde pakbon - Nieuwe pakbon aanmaken met negatief aantal met dezelfde regels (credit). Maak vervolgens een nieuwe pakbon aan.

   - Actieve balie-/directfactuur - Gebruik de actie Wijzig kop om de btw-plicht te wijzigen.

 3. Ontvangst

  Voor de CBS-aangifte moeten de ontvangsten correct zijn.

  Te doen:

  1. Wijzig de weergaven.
  2. Controleer de btw.
  3. Foutieve btw-plicht?

   - Actieve ontvangst - Verwijder deze. Open de inkooporder en wijzig de Btw-plicht via de actie Wijzig kop. Profit haalt automatisch de nieuwste btw-plicht op dit je heb ingesteld bij de relatie. Maak vervolgens van de inkooporder een nieuwe ontvangst.

   - Afgehandelde ontvangst - Deze kun je niet verwijderen. Maak een nieuwe ontvangst met negatieve aantallen.

   - Confrontatie - Bij confrontatie waarbij een melding verschijnt over een btw-plicht verschil tussen de crediteur en de ontvangst, kun je de manier bij Actieve ontvangst gebruiken.
   De melding bij de confrontatie is: Btw-code is niet toegestaan voor deze crediteur.

 4. Inkooporders

  Inkooporders gaan niet mee in een aangifte. Wel maak je van de actieve inkooporders nog ontvangsten. Als je niets doet, neemt Profit in de ontvangst de btw-plicht over die er in stond toen je de inkooporder toevoegde. Dus niet automatisch de gewijzigde btw-plicht bij de crediteur.

  Te doen:

  1. Wijzig de weergave.
  2. Controleer je inkooporders.
  3. Foutieve btw-plicht?

  - Open de actieve inkooporder.

  Je ziet het veld Btw-plicht in de kop, tabblad Order.

  - Wijzig de Btw-plicht via de actie Wijzig kop.

  Profit haalt dan automatisch de nieuwste btw-plicht op die je heb ingesteld bij de relatie. Als je al een eerdere inkooporder van dezelfde crediteur hebt bijgewerkt, is het bij andere inkooporders van deze crediteur voldoende om de order te openen en te sluiten om de btw-plicht bij te werken.

 5. Verkooporders

  Verkooporders gaan niet mee in een aangifte. Wel maak je van de actieve verkooporders nog pakbonnen. Als je niets doet, neemt Profit in de pakbon de btw-plicht over die er in stond toen je de verkooporder toevoegde. Dus niet automatisch de gewijzigde btw-plicht bij de crediteur.

  Controleer en wijzig je verkooporders. Voor de methode, zie inkooporders.

 6. Abonnementen
  1. Wijzig in je abonnementen ook de btw-plicht zodat deze overeenkomen met de btw-plicht bij de debiteur. Vervolgens zal dit bij je nieuwe facturen goed gaan.
   - Wijzig de weergave.

   - Voeg het veld Btw-plicht toe aan je boekingslay-out voor abonnementen.

   - Controleer je abonnementen.

   - Wijzig waar nodig de btw-plicht in de kop van het abonnement.

  2. Controleer ook de btw-plicht in je bestaande abonnementsfacturen vanaf 1 januari tot nu toe.

   - Zie verder de methode bij het kopje verkoopfactuur.

   - Incorrecte factuur? Crediteer de factuur en voeg een nieuwe toe met de juiste btw-plicht en de factuurdatum van het origineel.

 7. Projecten

  1. Controleer de btw-plicht in je bestaande projectfacturen vanaf 1 januari tot nu toe.

   - Zie de methode bij het kopje verkoopfactuur.

   - Incorrecte factuur? Crediteer de factuur en voeg een nieuwe toe met de juiste btw-plicht en de factuurdatum van het origineel.

Journaalposten met betrekking tot de btw wijzigen

Voor de btw-en icp-aangifte moeten de btw-plichten en -codes correct zijn.

Facturen die niet uit Financieel afkomstig zijn, zijn niet handmatig te wijzigen in Profit Financieel qua btw. Het gaat dan dus om de facturen uit Ordermanagement, Projecten, Abonnementen en Crm: de verkoopfacturen.

 • Als je de relaties en artikelen hebt ingericht en de betreffende verkoopfacturen hebt gecrediteerd en gejournaliseerd, dan komen daar vervolgens correcte journaalposten uit. Deze journaalposten gaan mee in de volgende btw-aangifte, ter correctie van de voorgaande aangifte.
 • Handmatige financiële boekingen die je in Profit Financieel hebt gedaan, kun je nog wel wijzigen qua btw via de rekening en de btw-code.

  Zie: Btw-aangifte boekingen controleren en/of wijzigen

Zie ook

Direct naar

 1. Btw/icp inrichten
 2. Btw-vrijstelling instellen
 3. Aangiften btw en icp instellen
 4. Btw-rekeningen toevoegen
 5. Btw-tariefgroepen en tarieven
 6. Btw-codes toevoegen
 7. Btw-secties indelen
 8. Btw-plicht bij debiteur/crediteur instellen
 9. Btw-instellingen per Item
 10. Kleineondernemersregeling (KOR) vanaf 2020 inrichten
 11. Btw-aangifte fiscale eenheid inrichten
 12. Btw-code blokkeren
 13. Belastingdienst automatisch betalen inrichten
 14. Btw vrijgesteld met prorata voor Inkoop inrichten (Zorg/Onderwijs)
 15. Btw vrijgesteld voor Inkoop van voorraadartikelen inrichten (Zorg/Onderwijs)
 16. Btw-verlegd inrichten
 17. Btw-aangifte accorderen via OutSite inrichten
 18. Btw-aangifte België inrichten
 19. Btw-aangifte Luxemburg inrichten
 20. Omzetbelasting Nederlandse Antillen inrichten
 21. Omzetbelasting (BBO en BAZV) Aruba inrichten
 22. Items inrichten voor buitenlandse btw

Process

Btw/icp

Work area

Financieel