Factuurvoorstel inrichten

Je kunt factuurvoorstellen gebruiken om factuurtermijnen ter goedkeuring aan je verkooprelatie voor te leggen.

Dit moet je eerst inrichten.

Als je de Bouw-activering gebruikt, kun je in plaats hiervan de meetstaat met factuurvoorstellen inrichten en gebruiken.

Inhoud

Factuurtermijn factureren via factuurvoorstel

In de omgeving stel je in dat je van factuurvoorstellen gebruik wilt maken. Dit stel je vervolgens in per project.

 1. Ga naar: Projecten / Beheer / Instellingen / Facturering/voorraad / tabblad Projecten.

 2. Vink Factuurtermijn factureren via factuurvoorstel aan.

  Als deze instelling aanstaat, kun je factuurvoorstel gebruiken in projecten. In dat project moet factuurtermijnen dan ook aan staan.

  Nu komt ook de actie Factuurvoorstel genereren beschikbaar in de functie Factuurtermijnen.

 3. Klik op: OK.
 4. Klik op Ja bij de melding.
Project inrichten voor Factuurtermijn factureren via factuurvoorstel

Per project stel je in of je daarvoor de termijnen eerst als een factuurvoorstel wilt verstrekken aan de verkooprelatie.

 1. Ga naar: Projecten / Project / Project.
 2. Open de eigenschappen van het project waarbij ook van termijnfacturering gebruik wordt gemaakt.
 3. Ga naar het tabblad: Facturering.
 4. Controleer of Termijnfacturen aan staat.
 5. Ga naar het tabblad: Facturering.
 6. Vink het veld Factuurtermijn factureren via factuurvoorstel aan.
 7. Klik op: OK.
 8. Doe dit voor alle projecten waarbij een factuurvoorstel nodig is.

Zie ook:

Boekingslay-out wijzigen

Je kunt in je eigen versie van de standaard boekingslay-out velden toevoegen.

Het gaat om de boekingslay-outs: Factuurvoorstel (Profit).

Bij de bouw-activering, als je ook gebruik maakt van de meetstaat, gaat het ook om de boekingslay-outs Meetstaat (Profit) en Factuurvoorstel met meetstaat (Profit). In de meetstaat boekingslay-out voeg je bijvoorbeeld ook het veld Aantal te factureren, Bedrag te factureren en/of Bevat gekoppelde voorcalculatieregels toe. In de relevante Bouw-boekingslay-outs zijn de bedragen/prijzen inclusief btw al opgenomen.

Boekingslay-out instellen:

 1. Ga naar: Algemeen / Beheer / Boekingslay-out.
 2. Open de boekingslay-out.
 3. Voeg velden toe.
 4. Ga naar het tabblad: Algemene instellingen. Dit doe je alleen bij de factuurvoorstel-boekingslay-outs.

 5. Vink Overnemen volledig gefactureerde regels als je wilt dat de regels die al volledig gefactureerd zijn uit de meetstaat, ook in het factuurvoorstel worden opgenomen.
 6. Vink Nulregels niet overnemen naar factuurvoorstel voor de meetstaat bij de bouw, aan als je niet wilt dat Profit nulregels overneemt naar het factuurvoorstel. Het gaat dan om:
  • Meetstaatregels van het type bedrag, waarvan het 'voortgang bedrag' gelijk is aan het 'bedrag gefactureerd'.
  • Meetstaatregels van het type aantal, waarvan het 'voortgang aantal' gelijk is aan het 'aantal gefactureerd'.
  • Meetstaatregels waarin de prijs van de meetstaatregel gelijk is aan 0.
 7. Klik op: Opslaan en sluiten.

Zie ook:

Weergaven voor factuurvoorstel toevoegen

In het proces van factuurvoorstellen gevolgd door termijnfacturen wil je geen verwarring met het proces van factureren zonder factuurvoorstellen, als je ze beide gebruikt.

Voeg daarom in de functie voor factuurtermijnen bijvoorbeeld nieuwe weergaven toe waarin je alleen de volgende gegevens ziet:

 • alleen de te genereren factuurvoorstellen (na gereedmelden termijn)
 • alleen te factureren termijnen zonder factuurvoorstel (na gereedmelden termijn)
 • alleen gegenereerde factuurvoorstellen
 • gefactureerde termijnen (zonder factuurvoorstel)
 • gefactureerde termijnen via factuurvoorstel.

Gebruik eventueel ook de btw-velden in je weergaven, bijvoorbeeld Termijnbedrag incl. btw.

Het gebruik van aparte weergaven stelt je in staat de factuurvoorstellen en de direct te factureren facturen uit elkaar te houden.

 1. Ga naar: Projecten / Facturering / Factuurtermijn.
 2. Voeg weergaven toe en wijzig de bestaande.
Autoriseren

Autoriseer de menukeuze en acties.

 1. Ga naar: Algemeen / Beheer / Autorisatie tool.
 2. Autoriseer rechts de menukeuze Algemeen / Projecten / Facturering / Factuurvoorstel.
 3. Ga naar het tabblad: Autorisatie.
 4. Ga naar: Facturering algemeen / Verkoopfactuur / Acties.
 5. Autoriseer de actie: Aanmaken factuur (factuurvoorstel).
 6. Sluit de Autorisatie tool.
 7. Open de omgeving opnieuw.

Zie ook:

Integratiesoort toevoegen

Doordat je een integratiesoort aan de factuurvoorstellen instelt, kun je ook een eigen autonummering of teller (Profit 3) aanmaken voor je meetstaten en factuurvoorstellen (Factuurvoorstelnummer).

 1. Ga naar: Algemeen / Inrichting / Integratie-instellingen / Integratiesoort.
 2. Klik op: Nieuw.
 3. Selecteer de juiste administratie.
 4. Selecteer Factuurvoorstel bij Integratiesoort.
 5. Selecteer bij Dagboek een verkoopdagboek.
 6. Selecteer een Dagboek crediteuren. Eventueel dezelfde als hierboven.
 7. Klik op: Voltooien.

Zie ook:

OutSite inrichten

OutSite richt je in door in je OutSite-site, bijvoorbeeld de klantportal, het volgende pagina-onderdeel toe te voegen:

 • Factuurvoorstellen

Zie ook:

Direct naar

 1. Termijnfacturering
 2. Termijnfacturering Inrichten
 3. Project met termijnfacturering toevoegen
 4. Factuurtermijnen toevoegen
 5. Factuurtermijnen raadplegen en wijzigen
 6. Termijn gereedmelden
 7. Termijnen factureren
 8. Eerst Factuurvoorstel maken, dan factureren
 9. Termijnfacturen wijzigen
 10. Termijnfacturen journaliseren
 11. Meerwerk en doorbelasten
 12. Projectvoortgang boeken
 13. Projectfase aan termijn koppelen